Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Duaların anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Duaların anlamı

  Reklam
  Duaların anlamı

  Soru
  "Rabbicalni mukimesslati ve min zürriyeti rabena ve tekabbel dua"duasının meali nedir?"Celal" ne demektir? "Allahümme entesselamı ve mil kesselam tebarek teyzel celali vel ikram"duasının meali nedir? "Lailahe illalla hüvahtehüla şerikeleh lehil mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir ve ma erselna keilla rahmetellil alemin"duasının meali nedir?Ezan okumadan ve kamet okumadan kaza namazı kılınsa o kaza namazı geçerli olur mu?


  1- Hz.İbrahim’in bir duası: “Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab”

  Meali: Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.

  2- CELAL: Büyüklük, ululuk azamet sahibi Allah

  3- Allahım! Sen selamsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve ahiret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celal ve ikram sahibi olan yüce mabudum.

  4- Allah Tealadan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.

  5- Biz seni bütün âlemlere sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik.

  6- Ezan ve kamet okumak sünnettir. Bu bakımdan ezan ve kamet okunmadan da kılınan kaza namazı geçerlidir.


  Paylaş
  Duaların anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Arapça dua okumak her ne içeriyorsa amin demek kabul edilmesini istemek anlamına gelir. Türkçesini okuyarak anlayarak dua etmek de ayrı bir güzeldir.rabenanın anlamı,  duaların anlamı,  dualarin anlami,  allahumme rabena ya rabbena tekabbel,  rahmetellil alemin anlamı,  ve ma enserna keilla rahmetellil alemin,  dualarinanlami