Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Şafii mezhebinde kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve veccehtü duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafii mezhebinde kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve veccehtü duası

  Reklam
  Şafii mezhebinde kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve veccehtü duası

  Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" (el-Bakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa; "Allâhümmeğfirlî (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)" demesi de câizdir.

  Veccehtu Duası:

  "Veccehtu vechiye lillezi fataressemavati velarde hanîfen müslimen ve mâ ene minel müşrikîn. inne salatî ve nüsukî ve mahyâye ve memâtî lilahi rabbil âlemîn. Lâ şerike leh ve bizâlike ümirtü ve ene minel müslimîn."

  Manası : Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin rabbi olan Allah içindir. Senin ortağın (şerikin) yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım.

  Teveccüh olarak bilinen veccehtu duası farz ve nafile namazların başında fatihaya başlamadan önce okumak müstehaptir.

  İhram tekbirinden sonra veccehtu duası okumadan Euzubillahi mineşşeytanir-racim veya fatiha suresine başlanmışsa artık başa dönüp veccehtu duasını okumak uygun değildir.

  Cenaze namazlarında ve vaktinin dar olduğu namazlarda vecehtu duası okunmaz.

  S.İslam


  Paylaş
  Şafii mezhebinde kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve veccehtü duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şafii olan kişiler kunut duasını bilmediği takdirde bunun yerine rabbena duasını da okuyarak namazlarını eda edebilirler. Dinimiz her yönüyle kolaylık dinidir.vecehtu,  veccehtü duası arapça,  şafii kunut duası arapça yazılışı,  veccehtü duası arapça yazılışı,  veccehtü duası arapça okunuşu,  vecehtu duası,  veccehtü duası