Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Bazı sure ve ayetlerin faziletleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bazı sure ve ayetlerin faziletleri

  Reklam
  1- Ebu Saîd Raf’i b. el-Muallâ (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) bana,
  “mescidden çıkmadan önce Kur’an’daki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi?”
  buyurdu ve elimden tuttu. Mescidden çıkmaya niyetlendiğimizde: Ey Allah’ın
  Elçisi! “Kur’andaki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi?” diye sormuştunuz,
  dedim. Hz.Peygamber de: “O, yedi âyet olan el-Hamdü Lillâhi Rabbi’l-Âlemin
  sûresidir ve bana ihsan olunan Kur’an’dır” buyurdular (Buhârî).
  2- İbn-i Abbas (r.a) anlatıyor: Cebrail (a.s) Hz. Peygamber (s.a.v)’in
  yanına oturduğunda yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup başını yukarıya
  kaldırdı ve “bu ses semadan sadece bugün açılan bir kapının sesidir” dedi.
  Hemen bir melek geldi. Cebrail, “bu melek bundan önce hiç yeryüzüne
  inmemiştir” dedi. Sonra melek selam verdi ve “senden önce hiçbir peygambere
  verilmeyen iki nurla Fâtiha Sûresi ve Bakara Sûresi’nin sonlarıyla seni
  müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir” buyurdu
  (Müslim).
  3- Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v): “Evlerinizi kabirlere
  çevirmeyin, çünkü şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evlerden nefret eder”
  buyurdu (Müslim).
  4- Ubeyy b. Ka’b (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v): “Ey Ebu’l Munzir
  Allah’ın kitabındaki hangi âyetin daha büyük olduğunu bilir misin? buyurdular.
  Ben de “Allahu Lâ İlâhe İllâ Hüve’l Hayyu’l Kayyûm’dur” cevabını verince,
  “Ebu’l-Munzir! Mâşaallah, sorulan herşeyi biliyorsun!” buyurdular (Müslim).
  5- Ebu Mes’ud el-Bedrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu;
  “Kim bir gecede Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa ona yeter”
  (Buhârî, Müslim).
  6- Ebu Umame el-Bahîlî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v)’i
  şöyle buyururken duydum: “Kur’an okuyunuz, çünkü o kıyamet günü sahibine
  şefaat edecektir. Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz. Bu iki sûre
  kıyamet günü iki bulut ya da arkadaşlarını savunan saf saf olmuş iki kuş
  kafilesi gibidir. Bakara Sûresi’ni okuyunuz. Bu sûre sahibi için bereket;
  terkeden için ise üzüntü vesîlesidir. Onu okumayanlar bunu elde edemezler”
  (Müslim).
  7- Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
  “Kim Kehf Sûresi’nden on âyet ezberlerse Deccal’dan korunmuş olur”. Bir başka
  rivayette ise “Kehf Sûresi’nin sonundan okursa” buyrulmaktadır (Müslim).
  8- Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle
  buyurmuştur: “Cuma günleri kim Kehf Sûresi’ni okursa onun için iki cuma
  arası aydınlanmış olur”. (Hâkim, Beyhakî. Bu hadis sahihtir.)
  9- İbn Mesud (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur.
  “Mülk Sûresi kabir azabına manidir”. (Hâkim, Ebu Naim. Bu hadis sahihtir.)
  10- İbn Ömer (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
  “Kim kıyamet gününü müşahede etmek isterse Tekvir, İnfitâr ve İnşikak
  sûrelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüş gibi olur” (Ahmed, Tirmizî,
  Hâkim).
  11- Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) İhlâs Sûresi
  hakkında şöyle buyurmuştur. “Hayatım yed-i kudretinde olan Allah’a yemin
  ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur’an’ın üçte birini okumaya denktir.”
  Bir başka rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) Ashabına: “Ashabım! Kur’an’ın
  üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi?” diye sormuştu. Bu soru
  Ashabına güç gelerek, Ya Rasûlallah! Hangimizin buna gücü yetebilir! demişlerdi.
  Bunun üzerine, Hz. Peygamber: “Kul Hüva’llahu Ehad Sûresi Kur’an’ın üçte biridir”
  buyurdu (Buhârî).
  12- Muaz b. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur;
  “Kim Kul Hüva’llahu Ehad Sûresi’ni on defa okursa, Allah onun için cennette
  bir ev yaptırır” (Ahmed).
  13- Ukbe b. Âmir (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
  “Hiç benzerleri bulunmayan, bu gece nazil olan âyetleri biliyor musunuz?
  Bunlar, Kul Eûzü Bi-Rabbil-Felak ile Kul Eûzü Bi-Rabbi’n Nâs’tır”
  (Müslim ve Nesâî).
  14- Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v) her gece yatağına
  geldiği zaman iki elini birleştirerek Kul Hüvallahu Ehad, Kul Eûzü
  Bi-Rabbil-Felak, Kul Eûzü Bi-Rabbi’n-Nas sûrelerini okur, ellerine üfler,
  sonra da iki eliyle vucudunun, ellerinin eriştiği kısımlarını sıvazlardı.
  Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını meshetmeye başlardı. Ve böyle
  okuyup üfleyerek vücudunu meshetmeyi üç defa tekrarlardı” (Buhârî, Muslim).
  15- Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: “Hz.Peygamber bir şeyden müşteki olduğu
  zaman Felâk ve Nâs sûrelerini okur, üzerine üflerdi. Ağrısı artınca ben ona
  Kur’an okur, bereketini dilemek için eliyle üzerini sıvazlardım”. (Buhârî)


  Paylaş
  Bazı sure ve ayetlerin faziletleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı ayetler dua yerine geçer. Bunlarla dua ederek duamızın kabul olmasını isteriz. Her ayet ibret olsun diye ve Allah'ın büyüklüğünü gösteren yüce kelimelerden oluşmaktadır.