Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Dua ve Namaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dua ve Namaz

  Reklam
  "Salat" kavramı lugatta "duâ" anlamındadır.
  Salat'a duâ denilmesi ibâdet ve dilemek olan duâ mânâsını içermesinden dolayıdır. Sözgelişi:
  "Bana duâ edin, duanızı kabul edeyim." (Mü'min 40/60) âyeti iki biçimde tefsir edilmiştir:

  1 - Bana ibâdet edin ve emrime uyun ki duanızı kabul edeyim.
  Şu âyette buyurulduğu gibi:
  "İman eden ve sahih amel işleyenlerin dualarını kabul eder." (Şûra, 42/66)

  2 - Benden isteyin, size vereyim.
  Buhârî ve Müslim'de konu ile ilgili olarak şu hadis yer almıştır:
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:
  "Her gece, gecenin son üçte bir kısmı kalınca Rabbimiz dünya göğüne iner ve şöyle buyurur:
  "Benden dileyen yok mu, dilediğini vereyim, bana istiğfar eden yok mu, kendisini mağfiret edeyim"
  (Buhârî, Teheccüd babı, c. 2, s. 47, Da'avat b. c. 7, s. 149; Tevhid, c. 8, s. 197; Müslim: Misafirlerin namazı b. c. 1, s. 521; H. no 758; Ebu Hüreyre'den; ayrıca Buhârî, El-Edeb ül-Müfred, s. 196. Ebû Davud, Tatavvu, c. 2, s. 77, h. no 1315; Es Sünne, c. 5, s. 100-102, H. c. 5, s. 526, H. No 3498; İbn Mâce, el-İkâme b. c. 1, s. 435, H. No 1366 ed-Dârimî, s. 347; Mâlik, el-Muvatta, s. 314; Ahmed, el-Müsned, c. 2, s. 264; Beyhâkî, Sünen, c. 3, s. 2; El-Esma Ves-Sıfat, s. 565; El-İtikad, s. 56)

  Hadiste öncelikle duâ kelimesi, ardından sual (dilek) ve istiğfar kelimeleri zikredildi.
  Dileyen aynı zamanda duâ eden olduğu gibi istiğfar eden de aynı zamanda dileyendir. Ne var ki "sâil" kelimesinin kullanılması hayrı taleb eden dilekçiden sonra gelecek şerri gidermek içindir. Her ikisinin birlikte duâ eden (dâî)kelimesinden sonra zikredilmesi, bu kelimenin her ikisini ve onların dışında kalan başka kelimeleri de içermesi, bu hass (özel) olanın genel üzerine atfedilmesi kuralından kaynaklanmaktadır.
  Konuyla ilgili olarak yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  "Kullarım sana benden sorarlar; kuşkusuz ben onlara çok yakınım. Duâ eden, Bana duâ ettiği zaman, duasını kabul ederim." (Bakara, 2/186)  Paylaş
  Dua ve Namaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Duasız bir namaz gökte asılı kalır Dua ile zirveye çıkar. Namazdan sonra edilen dua ile namazın fazileti artar daha anlamlı olmaktadır.benden isteyin size vereeeeeyim ayeti