Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Hz.Ali’nin dilinden dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Ali’nin dilinden dua

  Reklam
  Allah´ım! senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına; her şeye galip geldiğin ceberutun hakkına; önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetin hakkına; her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına; her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına; her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim
  Ey Nur, ey Kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri! Allah´ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet Allah´ım! Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet Allah´ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı affet Allah´ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı affet

  Affet Allah’ım
  Allah´ım! Belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet
  Allah´ım! işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet
  Allah´ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum
  Allah´ım! Huzur, huşu ve zelil olmuş bir dille, senden (hatalarıma) göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum
  Allah´ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan, ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım
  Allah´ım! saltanatın büyük ve mekanın yücedir, tedbirin gizlidir; emrin açık; kahrın galip ve kudretin her yerde caridir;(yürürlüktedir) ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır
  Allah´ım! Senden başka günahlarımı affedecek; kabahatlerimi örtecek; kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam

  Beni hizmetinde tut
  Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim!
  Ey Mabudum, ey Seyyidim, ey Mevlam ve ey benim Sahibim!
  Ey varlığımı elinde tutan!
  Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen!
  Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan!
  Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!
  Hakkın, kudsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut, ve amellerimi kendi indinde kabul buyur; öylesine ki, artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün, ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin

  Lütfunla, kereminle
  Ey Seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum (Allah)!
  Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!
  Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir; Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver; Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, Sana kulluktaki yarış meydanlarında Sana doğru koşayım, ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla Sana doğru geleyim, ve Sana gönül verenler arasında Senin yakınlığına meyil edeyim, ve ihlaslılar gibi Sana yakınlaşayım, ve Senden yakiyn ehlinin korktuğu gibi korkayım, ve indinde müminlerle bir araya geleyim
  Allah´ım! Bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır; bana tuzak kuran kimseye tuzak kur, ve beni, yanında en iyi pay alan, ve sana göre en yakın makama sahip olan, ve Sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle, Gerçekten bunlara erişmek, ancak senin lütuf ve kereminle olur

  Yüceliğin hakkına
  Cömertliğin hakkına bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana
  Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır, ve kalbimi, kendi muhabbetine bağlı kıl, ve dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar eyle; yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet; muhakkak ki Sen, kullarının Sana ibadet etmelerine hükmettin; Sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin; o halde ey Rabbim! Yüzümü Sana çevirdim ve ellerimi Sana açtım; izzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır; fazlın ve kereminden ümidimi kesme; beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru
  Ey çabuk razı olan! Duadan başka bir şeye sahip değilim, affet beni; muhakkak ki sen her istediğini yaparsın
  ‘Hazreti Ali’den devlet adamlarına öğütler
  Hiddetine, gazabına (öfkene), eline ve diline hakim ol -Sakın halkından uzun müddet uzak veya saklı durma
  - Halka sevgi ve merhamet besle -Alçak gönüllü ve ölçülü ol -Denetime önem ver -Hiçbir işi ihmal etme -Sana helal olmayan şeylerde nefsine karşı sıkı dur
  - Hiçbir cezalandırman için katiyen sevinme Sakın ”ben tam bir kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler” deme
  - Etrafındakilerden, ileri gelenlerinden ve akrabalarından hiçbirine katiyen toprak (devlet elindeki bütün imkanlardan yararlanma hakkı) verme
  - Adaletten katiyen ayrılma Böyle yapmazsan zulmetmiş olursun
  - İnsanlar hakkındaki bütün kin düğümlerini çöz Seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes Sence açıklık kazanmayan şeylerin tümü hakkında anlamamış görün Şunu bunu gammazlayanların sözüne sakın çarçabuk inanma
  - Alkışa ve yersiz övgüye müsamaha etmek insanı büyüklenmeye sevk eder ve kibire yaklaştırır Sakın insanların iyisiyle kötüsü senin yanında bir olmasın


  Paylaş
  Hz.Ali’nin dilinden dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz buyuran rabbimiz bizden dua etmemizi ve ona yaklaşmamızı istiyor. Ruhundan üfleyerek bize anlam vermiş ve bunu da dua ile büyütmemizi ister.