Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Duayla BaŞladi Her Yenİ Şey Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Duayla BaŞladi Her Yenİ Şey

  Reklam
  Duanın Fazileti


  Bizim için bir yerlerde dua eden var
  Âmin demek zor mudur?
  O duayı kuşanmak, o duanın neşesiyle ümidiyle hayata sarılmak zor mudur?
  Hz Aişe ra bir gün Rasulullah sav Efendimiz'i pek neşeli bulur ve: “Ey Allah'ın Rasulü, benim için dua ediniz” diye niyaz eder O Allah Rasulü sav de: “Allahım, Aişe'nin geçmiş ve gelecek, gizli ve açık, günahlarını bağışla” diye dua eder
  Hz Aişe ra çok ama çok sevinir Gülmeye başlar O kadar güler ki, gülmekten başı kucağına düşer Rasulullah sav: “Seni duam mı bu kadar sevindirdi?” diye sorar Hz Aişe ra: “Senin duan beni nasıl sevindirmez?” diye cevap verir Bunun üzerine Allah Rasulü sav buyurur: “Vallahi, bu dua benim her namazda ümmetim için yaptığım bir duadır”
  Hâlâ açık mıdır o mübarek eller? Açıktır da bize ne kadar açıktır? Bizim ellerimiz o duadan nasipdar olmaya ne kadar açıktır?
  Bizim için bir yerlerde dua eden var
  Âmin demek zor mudur?
  O duayı kuşanmak, o duanın neşesiyle ümidiyle hayata sarılmak zor mudur?

  İste, istediğin verilecek!
  Rasulullah ne istedi de Allahu Tealâ vermedi?
  Ashab, Rasulullah'tan ne istedi de Rasulullah ashabına onu vermedi?
  Böylesine sınırsızdı yollar sevenler arasında
  Fakat onlar bu sınırsızlık içinde kendilerine sınır koydular Hayrı istediler, dualarına ebedi hayrı koydular
  Rasulullah sav, her kim için “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” demişse, o kişi mutlaka şehit olarak vefat etmiştir
  Zaten onlar, gönüllerinde şehadeti hayatlarının zirvesine yerleştirmişlerdi Her adı anıldığında özlemleri dile gelir, Allah Rasulü'nden bu yönde dua isterlerdi

  * * *
  Bir gün Efendimiz sav, Ümmü Haram ra'ın evinde idi Yemekten sonra biraz istirahat eylemiş ve tebessümle uyanmıştı Hz Ümmü Haram, Efendimiz'e:
  - Ey Allah'ın Rasulü! Neden gülüyorsun? dedi Efendimiz buyurdu:
  - Ümmetimden bir kavim Akdeniz'e inecek, Allah yolunda cihad edecektir Onları tahtı üzerindeki kral gibi görmekteyim Ümmü Haram:
  - Hadi ey Allah'ın Rasulü! Allah'a yalvarın ki beni de onlardan eylesin, dedi
  Allah Rasulü sav de:
  - Allahım, Ümmü Haram'ı onlardan kıl, diye dua etti
  Ve, yıllar sonra eşiyle birlikte cihad için Akdeniz'e açılan Ümmü Haram, Rasulullah'ın tebessümle uykudan uyanmasını, duasını hatırlıyordu Kıbrıs adasına indiklerinde, Ümmü Haram kendisine takdim edilen ata bindi Fakat at birden ürkerek sıçradı Ve atından düşen Ümmü Haram yaralandı, çok geçmeden de şehit olarak ruhunu teslim etti Şehit düştüğü yere Kıbrıs'a defnedildi

  * * *
  Bir gün Efendimiz sav Atâ ibn-i Rebah'a cennetlik bir sahabe hanımı gösterdi
  Bu hanım Ümmü Züfer ra idi
  Bir gün Rasulullah sav'e müracaat ederek: “Ey Allah'ın Rasulü, ben saralıyım Hastalığım nüksettiğinde ne yaptığımı bilmiyorum, üstüm başım açılıyor, bana dua buyurunuz” demişti Rasulullah sav de: “İyileşmen için dua ederim Yalnız, hastalığına sabredersen Allah'ın rızasını kazanırsın” buyurmuşlardı Ümmü Züfer ra sabretmeyi tercih etmiş ve Rasulullah'dan yalnızca vücudunun açılmaması için dua istemişti O'da ona bu yönde dua etmişti

  Bir gece Fahr-i Kainat sav Efendimiz, Hz Ebubekir ve Hz Ömer ile İbn-i Mesud'un yanına uğradılar (Allah onların hepsinden razı olsun) Rasulullah sav, İbn-i Mesud'a:
  - İste! İstediğin verilecek, buyurdu İbn-i Mesud:
  - Allahım, senden geri dönmez iman, tükenmez nimet, arkası kesilmez göz aydınlığı ve ebedi cennetin en yüksek mertebesinde Peygamberimiz'e arkadaş olmak isterim, diye dua etti
  İbn-i Mesud ra bir şehre gireceği zaman şöyle yakarırdı:
  “Allahım! Ey göklerin ve gölgelendirdiklerinin Rabbi! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi! Ey rüzgârların ve savurduklarının Rabbi! Senden buranın ve buradakilerin iyiliğini isterim Buranın ve içindekilerin şerrinden sana sığınırım”

  Siz de âmin deyin
  Hz Ebubekir ra şöyle dua ederdi:
  “Allahım! Senden işimin neticesinde hayırlı olacak şeyi istiyorum Allahım, bana vereceğin hayır, hoşnutluğun ve naim cennetlerinde yüksek dereceler olsun”
  Yine Hz Ebubekir ra'ın bir duası vardı ki, onu imanın zirvesinde görmemizin şaşılacak bir şey olmadığını gösterir Bu duasında o şunları ister
  “Allahım ömrümün en iyi demini onun sonu eyle, amellerimin en hayırlısını amellerimin sonu eyle, günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle”
  Hz Ömer ra şöyle niyazda bulunurdu
  “Allahım! Beni ansızın yakalamandan veya beni gaflet içinde bırakmandan veya beni gafillerden eylemenden sana sığınırım”
  Hilafet mak----- geçince minbere çıktı Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi:
  - Ey insanlar! İyi dinleyiniz Ben bir dua edeceğim, siz de amin deyiniz “Allah'ım ben sertim, beni yumuşat Ben cimriyim, beni cömert eyle Ben zayıfım, bana güç ver”

  Hz Ali ra yeni ayı gördüğünde şöyle niyazda bulunurmuş:
  “Allahım! Ben senden bu ayın hayrını, onun fethini, yardımını, bereketini, rızkını, aydınlığını, temizliğini, onun hidayete vesile olmasını diliyorum Onun şerrinden, onun ihtiva ettiği şerlerden sana sığınıyorum”

  Ey Merhametlilerin En Merhametlisi
  Bir kere Rasul-i Ekrem sav, sahabilerden hastalanan birini ziyarete gitti Ve onu son derece zafiyet içinde buldu Hastaya sordu:
  - Sen sıhhatli olduğun zamanlar Cenab-ı Hakk'tan en çok ne dilerdin? Sahabi şu cevabı verdi:
  - Ben hep ahiret azabının bana bu dünyada çektirilmesini ve ahirette azaba uğratılmamayı dilerdim Bunu duyan Resulullah sav:
  - Cenab-ı Hak'tan bunu dileyeceğine, niçin Allah'ın bize öğrettiği şekilde dua edip, “ey Rabbimiz, bize dünyada da, ahirette de iyilik bahşet ve bizi cehennem azabından koru” demiyorsun
  Sonra Rasulullah sav hastaya dua etti, o da kurtuldu

  Bir gün Allah Rasulü sav, kızı Fatıma ra'a şöyle buyurdu:
  - Şu tavsiyemi dinlemekten seni alıkoyan nedir? Dua ederken şöyle de: “Ey hayy ve kayyum olan Allahım! Bütün işlerimi düzeltmeni, bir an bile beni kendi başıma bırakmamanı rahmetine sığınarak senden isterim
  Hz Aişe ra'a hitaben de şöyle buyurmuştur:
  - Bütün duaların manalarını içinde toplayan cümleler ile dua et Dua ederken şöyle söyle: “Allahım! Halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınırım Allahım! Cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden ister, cehennemden ve cehenneme götürecek söz ve hareketlerden sana sığınırım Allahım! Kulun ve rasulün Muhammed sav'in senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister, sana sığınıp iltica ettiği kötülüklerden sana sığınırım Allahım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim Ey merhamet edenlerin en merhametlisi”

  Dua yenilenmektir
  Dualar
  Edilmiş, edilecek ve edilmekte olan tüm dualar zamanın ve mekânın ağından sıyrılarak dolaşıp durmakta semalarda Bizi bulması an meselesi
  Belki bir dua düşer bir gün avuçlarımıza Çok uzaklardan, çok eskilerden gelmiştir ama dinçtir, ama yenidir
  Dua, farkında olmaktır Yaşanan anın ve alınan her nefesin İçine girdiğimiz ve bir gün içinden sıyrılacağımız hayatın farkında olmaktır
  Onlar farkındaydılar
  İçine girdikleri her anın, aldıkları her nefesin hayrını isterlerdi
  Turfanda meyvanın, yeni ayın, üzerinde yürüdükleri toprağın, girdikleri şehrin
  Dua, yenilenmektir
  Ve ancak yeninin farkında olanlar yeniyle yenilenir  Paylaş
  Duayla BaŞladi Her Yenİ Şey Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  çok güzel paylaşım,tşklr kardeşim