Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun

  Reklam
  Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun


  Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabuleden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz
  Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun Günahımız çoktur ama, Senin rahmetinde her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır Rahmetin gazabını geçmiştir Bize rahmetinle muamele eyle


  Ey Rabbimiz! Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde; bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili resülünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat O'nun yanında cennete girmeyi, mübarek Cemalini görmeyi, Senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasib eyle


  Ey Rabbimiz! Mülkün sahibi sensin Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin Bütün hayırlar, iyilikler senin elindedir Sen her şeye Kadirsin, Sen Lütfedensin bize dünyada ve ahirette iyilikler ver


  Ey Rabbimiz! Bizim ve çocuklarımızın kalplerimize İslam nurunu, Kuran hidayetini bahşeyle Bütün soyumuzu İslam’a ve Kur’ana bağlı insanlar eyle Hepimizi müslüman olarak yaşat Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle


  Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa(sav) yüzü suyu hürmetine; müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle


  Ey Rabbimiz! Sen Selamsın, selamette ancak sendedir Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et Öyle bir rahmet et ki; o rahmetinle; bizi bütün korku ve belalardan kurtar Bütün ihtiyaçlarımızı gider, günahlarımızı temizle, bizi katındaki en yüce derecelere çıkarO rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır


  Ey Rabbimiz! Bizi, Üstadımızı, Büyüğümüzü, ana-babamızı, Kuran ve iman hizmetinde çalışan kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı, mümin dostlarımızı iyi kullarınla birlikte cennetine koy


  Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onların imdadına koşmayı bize nasip eyle Kalbi, gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaşamayı nasip eyle Kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma


  Ey Rabbimiz! Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle


  Ey Rabbimiz! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka Kalblerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır


  Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz Alem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru


  Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle


  Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği ve cehennemden kurtuluşu dileriz


  Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz


  Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun


  Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme


  Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap


  Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle


  Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al


  Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz


  Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz


  Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle


  Ey Rabbimiz! Bize korkudan öyle bir pay ayır ki; bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun İtaatinden öyle bir nasip ver ki; o bizi cennetine ulaştırsın Yakininden öyle bir hisse lutfet ki; dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın


  Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuz müddetçe; kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden, istifade etmemizi nasip et Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimizede nasip et


  Ey Rabbimiz! Bizi; azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer kıl İntikamımızı bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme Bize dini musibet verme Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi


  Ey Rabbimiz! Düşmanlarımızın ve bizi düşman görenlerin birliğini boz, onların cemaatılarını paramparça eyle, içlerine ayrılık tohumları saç Birbirlerine karşı kin ve nefret hislerini kamçıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geçir İslam düşmanlarını, bizi düşman ilan edenleri, Senin düşmanlarını ve Kur’an düşmanlarını, kör, sağır ve dilsiz eyle


  Ey Rabbimiz! Bize hile yapanları ve yapmayı düşünenleri, bize komplo kuranları ve kuracak olanları, düşmanlık yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatarak hile yapacak olanları Sana havale ediyoruz


  Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kur’an hizmetindeki kardeşlerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gider ve bütün belaları bizden sav Dünyanın her yerindeki Senin rızan için hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak eyle


  Ey Rabbimiz! Bütün günahlarımızı küçüğünü-büyüğünü, evvelini-ahirini, açığını-gizlisini bağışla Bize merhamet et, kırığımızı- döküğümüzü sar ve bizi yücelt


  Ey Rabbimiz! Kusularımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz-etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl Bizleri cennet ve Cemalinle şerefyad ve serfiraz et


  Ey Rabbimiz! Biz Muhammed ümmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver Kalplerimizi birbirine ısındır bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün şerleri ve zararları uzaklaştır


  Ey Rabbimiz! Bizi idare edenleri hidayet eyle, vatanımız ve insanlarımız için yapmak istedikleri iyi şeylerde yardımcı ol


  Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayırlı anını son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün kıl


  Ey Rabbimiz! Bizi Senin rızana ulaştıracak amellere muvaffak kıl AMİN bi-hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin


  Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan, ihtiyarlayıp elden-ayaktan düşmekten, günahtan, zenginliğin şerrinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabından, ateşin fitnesinden, sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, her türlü kaza ve belalardan, yılan, akrep vb şeylerle sokulmuş olarak ölmekten, ve ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Huyların, amellerin, arzuların kötülerinden, düşmanın galebesinden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevinmesinden sana sığınırız


  Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlıktan, hıyanetten sana sığınırız Bize kendimizi bulmayı ilham et, bizi nefslerimizin şerlerinden koru


  Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru


  Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutmaTakat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karşı bize yardım et


  Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i Deccal’ın ve Süfyan’ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru


  Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid’atlardan, belalardan, kötülüğe sevk eden nefsin şerrinden koru Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma


  Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, cehennem azabından ve kahrının azabından koru


  Ey Rabbimiz! Bizi gösterişten, başkaları duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru


  Ey Rabbimiz! Bizi ana-babamızı iman ve Kur’an hizmetinde çalışan bütün kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, mümin dostlarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanları cehennem azabından koru Affına sığınıyoruz Bizi her türlü şer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlınla ikram eyle Bütün günahlarımızı bağışla Ayıplarımız setreyle


  Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme


  Ey Rabbimiz! Bizi İslam’dan ve Kur’andan ayırma Bizi daima sırat-ı müstakimde tut İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme Bizim yüzümüzden insanları helak etme AMİN ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin


  Paylaş
  Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Amin Amin Amin Binlerce Kez Amin 3. 3
  Dört elif miktarı amiiiiiinnnnn..

  Allah razı olsun.. 4. 4
  aminn aminn ALLAH cümlenizden razı olsun 5. 5
  Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun
  aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6. 6
  amin -amin-amin-amin-amin-amin-yerdeki gökteki denizlerdeki bütün yarattığı yaratıklar adedince amin 7. 7
  Amin..Allah razı olsun 8. 8
  amiiiiiin binlerce kez amiiiin 9. 9
  Aminnnn Aminn Aminn 10. 10
  Amin,amin,amin,amin amin amin 11. 11

  --->: Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun

  Sonsuz kere aminnnnnnn.... Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah...


  Muminem --->: Bu Güzel Duaya Amin Demek İsteyenler Buyursun

duaya amin demek isteyenler buyursun,  amin duası