Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Arafat Vakfe Duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Arafat Vakfe Duası

  Reklam
  2007 YILI HACCI
  ARAFAT VAKFE DUASI
  Seyfeddin ERSOY
  Hac Dairesi Başkanı
  18.12.2007, Arafat Mekke
  Âmiiin!!!
  ***
  Elhamdü li’llahi Rabbi’l âlemin,
  Vassalâtü vesselâmü alâ Rasûlina
  Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.
  ***
  Alemlerin Rabbı, Rahman ve Rahim
  Olan Ulu Allah!
  Hamd senin, ni’met senin, mülk senin!
  Bütün bunlarda eşin ve ortağın
  yoktur senin!
  Biz ancak sana ibadet eder,
  ancak sana kulluk eder
  ve ancak senden yardım dileriz!
  Bizleri kendine lâyık kullar eyle,
  Yâ Rabbi
  ***
  Server-i asfiyâ,
  Hâtem-i Enbiyâ,
  Muhammed Mustafa,
  Aleyh-i ekmelü’t tahâyâ Hazretlerine
  salât-ü selâm ediyoruz;
  şefaat-ı uzmalarına cümlemizi ve
  cümle geçmişlerimizi nâil eyle,
  Yâ Rabbi!
  ***
  e mutlu bizlere ki;
  şu anda Arafat’tayız!
  Haccımızın farzlarından birisi olan
  “Arafat vakfesi”ni
  ifa etmek üzere buradayız!
  ***
  Dünyanın dört bir yanından gelen;
  dilleri, ırkları, kültürleri farklı,
  ama; inanç, amaç ve gâyeleri
  aynı olan 100 binlerce Müslüman
  kardeşimizle birlikte;
  hep beraber huzurundayız!
  ***
  Kefen misali;
  bembeyaz ihramlara bürünerek,
  mahşer misali Arafat’ta toplanarak,
  Malı - mülkü,
  Makamı - mevkiyi,
  Evlâd’u - ıyâlı
  geride bırakarak,
  Toz - toprak içerisinde;
  Yalın ayak - başı açık,
  Ayağa kalkmış yalvarıyor,
  El açıp duâ ediyor,
  Yüce dergâhına iltica ediyoruz:
  ***
  Vakfemizi mübarek eyle!
  Dua ve niyazlarımızı kabul eyle!
  Günahlarımızı af ve mağfiret eyle!
  Gönlümüzü envâr-ı Kur’an’la tenvir eyle!
  Aksal-gayemiz olan
  Cennet ve Cemâlu’llah’ı
  Ezeli ve ebedi yurdumuz eyle!
  Yâ rabbi!
  ***
  Yâ Rab!
  Asırlar önce Sen;
  Kullarını hacca çağırdın,
  Bizler de bu çağrıya;
  (Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk…)
  Buyur Allah’ım buyur,
  Eşi ve benzeri olmayan
  Allah’ım buyur!
  Huzurundayız!
  Ve emrine âmadeyiz!”,
  Nidalarıyla icabet ettik!
  Ve; ruhlar âleminde
  Verdiğimiz sözü yenilemek,
  Kulluğumuzu sergilemek üzere;
  Rahmet diyarı,
  Mağfiret diyarı,
  Arafat meydanına kadar geldik!
  Bey’atımızı kabul eyle!
  Rahmetini nasip eyle,
  Bizi Kulluğuna, bizi sevgine,
  Bizi cennetine lâyık eyle,
  Bizleri mağfûrîn zümresine
  İlhak eyle,
  Yâ Rabbi!
  ***
  Yâ Rab!
  Nasip ettiğin
  Hidayetten sonra
  Yolumuzu ve yönümüzü sapıtma!
  Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!
  ***
  Yanılır, yenilir, unutur
  Ve hata edersek,
  Sen bizleri onunla muâheze etme!
  İşlerimizdeki aşırılıklar sebebiyle
  Sen bizleri helâke mahkûm etme,
  Zâlim ve hâinlere karşı
  bize yardım eyle!
  ***
  Bizleri dünyâda
  rezil ve rüsvay olmaktan,
  Âhirette de Cehennem
  azabına dûçar olup,
  perişan olmaktan
  muhafaza eyle!
  ***
  Yâ Rab!
  Şimdi bizler Sevgili Peygamberimizin;
  Bundan yaklaşık
  1400 sene önce burada
  Arafat Vakfesi’ni ifa ettiği
  Ve 100 bini aşkın ashabına
  Veda Hutbesi’ni irad ettiği.
  mekânda bulunuyoruz,
  ***
  Tarihi yeniden yaşıyor ve
  O’nun sünnetini
  Tatbik etmeye çalışıyoruz!
  ***
  Salât-ü selam, Tahıyyât-ü ikram,
  Her türlü ihtiram O’na,
  O’nun Âline, Ezvâc-ı Tâhiratına,
  Ashap ve etbâına olsun
  Yâ Rab!
  ***
  Sen bizleri
  O’na lâyık ümmetler eyle!
  Yolunda ve sünnetinde
  Daim ve kaim eyle!
  Ahlâkıyla tezyin eyle!
  Şefaatine mazhar eyle,
  Mahşer gününde de;
  O’nun “Hamd Sancağı” altında
  Cümlemizi haşr’ü cem eyle,
  Yâ Rabbi!
  ***  Paylaş
  Arafat Vakfe Duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı gün ile geceler ve bazı yerler manevi olarak dinimizde önemi çok büyüktür. Arafat da bunlardan bir tanesi olup edilen dualar kabul edildiğinden buralarda dua edilmektedir.vakfe duası,  arafat duası 2010,  2009 arafat duası,  vakfe duası nedir,  2007 arafat duası,  2009 arafat vakfe,  2011 yılı arafat duası