Doğum Kadın ve Doğum Genel Bilgiler Forumundan Doğum yapan kadına iş göremezlik ödeneği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Doğum yapan kadına iş göremezlik ödeneği

  Reklam
  Hamile kadın çalışanların merak ettiği bir başka şey ise doğum izninde maaş nerden alınır konusudur… Doğum yapan kadın işçi çalışmadığı süreler için analık geçici işgöremezlik ödeneği alır. Bu ödenek işyerinin bağlı bulunduğu kurumun şubesinden alınabilir. Ya da kadın işçi belgeleri işverene verip, işverenin şube müdürüyle yapacağı protokol çerçevesinde işveren işçiye kurum adına ödeme yapar. Sonra sosyal güvenlik kurumu, işverenin alacağı primlere mahsuben bunları düşebilir. Bugünkü uygulamada ise işverenin iş görememezlik ödeneği alabilmesi için doğumdan önceki bir yıllık süre içinde 90 günlük kısa vadeli primleri ödeyip ödemediğine bakılır. Tabi aynı zamanda doğumun gerçekleşmesi olması gerekir. Doğumdan sonra çocuğun yaşayıp yaşamadığı önemli değildir. Önemli olan doğumun gerçekleşmiş olmasıdır . İş göremezlik ödeneği alan işçinin herhangi bir işyerinde çalışmıyor olması da gerekir. Doğum yapan kadın çalışana, geçici iş göremezlik ödeneği olarak da doğum sonrası, doğum neticesinde aldığı en son ücretin günlüğünün 2/3’ü oranında bir ödeme yapılır. Kadın işçinin doğum yaptığı yerin sosyal güvenlik kurumu ile anlaşması yoksa, kurum her yıl bu işçiye yapılacak maktu yardım miktarını belirler. Bu miktarı, SGK ile anlaşması bulunmayan hastane, yüzde 30’unu aşmayacak şekilde işçiden alır, aradaki farkı kurumdan tahsil eder.


  Paylaş
  Doğum yapan kadına iş göremezlik ödeneği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çalışan hamile bayanların devlet tarafından kendilerinde verilen belirli bir doğum izni bulunmaktadır. Bu süre içinde çalışmasalar bile maaşları kesintiye uğramadan maaşlarını alırlar.