Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Diyet - Sağlıklı Beslenme Forumundan Et Yemeli mi, Yememeli miyiz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Et Yemeli mi, Yememeli miyiz?

  Reklam
  Et eskiden beri “güçlü” bir besin, hatta birçoklarınca ana yemek olarak kabul edilir. Kuşkusuz bu yargının temelinde insanların et tüketiminin ekonomik koşullara bağlı olması yatar. Öte yandan bu değerli gıdanın beslenmedeki rolü konusunda değişik görüşler ileri sürülmekte ve uzmanlar arasındaki tartışma tüketicinin karara varmasını güçleştirmektedir.

  Ete ilişkin görüşler şöyle özetlene bilir:

  • Beslenme uzmanları, gereğinden faz la et tüketildiği görüşündedirler.
  • Teknologlar besin değeri ve tat açı sından etin yerini tutacak daha ucuz be sinler araştırmaktadırlar.
  Ekologlar Batı ülkelerindeki yoğun besi hayvancılığının doğal dengeye za rar verdiğini savunmaktadırlar.
  • Vejetaryenler, et yemeden de damak tadı alınabileceğini ve sağlıklı yaşana bileceğini göstermeye çalışırlar.
  • Antropologlar ete “aç” olmanın özü nü tartışmaktadırlar.
  • Psikologlar et tüketiminin insan saldırganlığıyla ilişkisini araştırmaktadır lar.
  • Her kültürden aşçılar ise henüz etin doğru pişirilmesi konusunda görüş bir liğine varamadıklarından yeni (ve çoğu kez olmayacak) yöntemler denemekte dirler.

  Yukarıdaki görüşlerin her birinde doğruluk payı vardır, ama tek başına hiçbiri bütün gerçeği yansıtmamakta dır. Bunun nedeni beslenmeyle ilgili hemen her konuda olduğu gibi et konu sunda da her zaman ve her koşulda benimsenebilecek bir tutumun bulunma masıdır.
  Et, tadı ve besin değeri için yenir. Ama bütün etlerin tadı aynı olmadığı gibi türlerine göre değişik hayvan etle rinin besin değeri arasında da önemli farklar vardır.
  Ayrıca hayvanın ırkı, beslenme biçimi ve yaşıyla etin alındığı vücut bölü mü de etin tadını ve besin değerini etki ler.  Paylaş
  Et Yemeli mi, Yememeli miyiz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ette bulunan protein insanlar için gerekli bir besindir.Bu nedenle eti tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine bir takvim yapmakta fayda var.Sebze ağırlıklı beslenmek gerekir ama haftada bir et yemek gerekir.