Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Diyet - Sağlıklı Beslenme Forumundan Zayıflatıcı Beslenme Yöntemleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zayıflatıcı Beslenme Yöntemleri

  Reklam
  • Domates ve ananas rejimi - Rejim 8-10 gün sürer. Domates çiğ olarak ve kabuklarıyla, ama çekirdekleri çıkarıla-rak yenir.
  Pazartesi, Çarşamba, Cuma, ve Pazar günleri şu program uygulanır:
  Sabah kahvaltısı: 200 gr domates, ya-rım limon suyu, tuz, biber, kıyılmış maydanozdan oluşan bir salata.
  Öğle yemeği: 15 gr zeytinyağı, yarım limon suyu ve ince ince kıyılmış maydanoz, fesleğen, yarım soğan, nane, bir yaprak defne ve başka aromatik bitkilerle tat-landırılmış 300 gr domates salatası; bir dilim kızarmış ekmek, 1/4 İt sek beyaz şarapta bekletilmiş üç dilim ananas.
  Akşam yemeği: 15 gr zeytinyağı, sirke, altı adet fesleğen yaparağı, maydanoz ve 80 gr küp biçiminde kesilmiş mozzarellanın katıldığı 200 gr domates sa-latası; bir dilim kızarmış ekmek; öğle yemeğinde olduğu gibi şarapta bekletil-miş bir dilim ananas.
  Salı, Perşembe ve Cumartesi günle-ri şu program uygulanır:
  Sabah kahval-tısı: Öbür günlerde olduğu gibi doma-tes salatası, bir yumurta, bir dilim kızarmış ekmek.
  Öğle yemeği: 20 gr zey-tinyağı ve tuzla tatlandınlmış altı-sekiz adet fesleğen yaprağı, bir katı yumurta ve zeytinyağlı bir adet konserve hamsi ya da sardalye katılmış 300 gr domates salatası; bir dilim kızarmış ekmek; 1/4 litre sek beyaz şarapta bekletilmiş dört dilim limonlu ananas.
  Akşam yemeği: Tek tek ortadan kesilerek ve aralarına birer dilim mozzarella konarak ızgarada pişirildikten sonra 15 gr zeytinyağı, tuz, sirke, bir tutam baharat ve sekiz yaprak fesleğen ile tatlandırılmış 200 gr doma-tes; bir dilim kızarmış ekmek; 1/4 litre sek beyaz şarapta bekletilmiş üç dilim limonlu ananas.
  Bu rejim günde 35 gr protein, 20 gr yağ, 200 gr karbonhidrat, vitaminler ve mineral tuzlar olmak üzere 1.000-1.100 kalori sağlar.

  • Humplik rejimi - Dr. H. Humplik tek basma kalori hesabının ampirik bir değer taşıdığını ve sindirimfızloyojisini göz önüne almadığını savunur. Ona göre, insanlar doyuncaya değin yeseler, hatta gereksinimlerinin üzerinde kalori alsalar bile zayıflayabilirler. Önerdiği rejim vücudun, doğal yapılarına ve ha-zırlanma biçimlerine göre çeşitli besin-leri sindirmesi için gerekli enerji miktarını temel alır.
  Rejimin ağırlığını proteinli yiyecek ve içecekler oluşturur: Yağsız et (fırın-lanmış, haşlanmış, ızgara, füme), özel-likle katı yumurta ve çiğ sebzeler. En çok önerilen besinler turpgiller, salata-lık (kabuğuyla birlikte), yeşil biber, ye-şil salata ve taze meyvelerdir (muz, in-cir, hurma, üzüm, mandalina dışında). Ayrıca pişirilmiş yeşil sebzeler (unlu, yağlı ve püre biçiminde olmayan) yene-bilir. Meyve suları ve marmelatlar ya-saktır.
  Humplik’in rejimini bilimsel temel-lerden yoksun saymak yanlış olur. Ama emilimleri için gerekli enerji, sağladıkları enerjiden daha fazla ya da en azın-dan birbirine yakın besinlere dayalı bir rejimin düzenlenmesi ve sürdürülmesi kolay değildir. Bu yaklaşım beslenme amacını tersine çevirmekle birlikte şiş-man kişiler için göz ardı edilemeyecek doğrular taşır.
  Gene Humplik’e göre, önerdiği yöntem son derece dengeli bir beslenme sağlar. Çünkü yağları, prote-inleri ve vitaminleri dışlamadığı gibi, hastayı da aşırı kısıtlamalara zorlamaz.


  Paylaş
  Zayıflatıcı Beslenme Yöntemleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  • Greyfurt rejimi - Sabah kahvaltısı: Şekersiz yarım greyfurt, isteğe göre piş-miş iki yumurta, iki dilim yağsız pastır-ma, sütsüz kahve ya da çay.
  Öğle yeme-ği: Yarım greyfurt, unsuz ve sossuz ol-mak koşuluyla istendiği kadar ve isteğe göre pişirilmiş et, yeşil salata, şekersiz ve sütsüz çay ya da kahve.
  Akşam ye-meği: Yarım greyfurt, sossuz ve unsuz olmak koşuluyla istendiği kadar ve iste-ğe göre pişirilmiş et ya da balık. Yatma-dan önce acıkılırsa bir greyfurt suyu ya da bir bardak yağsız süt içilebilir.
  Greyfurtun rejimde kullanılmasının hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Grey-furtun rejim yaparken yararları üzerine öne sürülen görüşler ticari amaç dışında bir anlam taşımaz. Greyfurtun potas-yum ve C vitamini bakımından zengin olması zayıflatıcı olduğu anlamına gel-mez. Ayrıca yağ yakıcı etkisi olduğu da hiçbir bilimsel temele dayanmamakta-dır.

  • Karbonhidrat rejimi - Bu rejim için önerilen listelerden biri örnek olarak alınmıştır.
  Sabah kahvaltısı: Bir limon sıkılarak hazırlanan limonata, isteğe gö-re pişirilmiş iki yumurta, süt kreması ve sakarinle birlikte kahve ya da çay.
  Öğle yemeği: Alkollü sert bir içki, tavuk, bü-yük bir parça biftek, tereyağlı yeşil fa-sulye, peynir, 20 gr ekmek, sakarinli kahve.
  Akşam yemeği: Alkollü sert bir içki, tereyağlı alabalık, kuzu kızartması, tereyağlı kuşkonmaz, salata, peynir, 20 gr ekmek, yarım şişe şarap, sakarinli kahve.
  Bütün bu “Tanrı nimetleri” yalnızca 59,8 gr karbonhidrat içerir. Rejimin da-yandığı bilimsel temeli de bu oluşturur. Ne yenirse yensin, her besin içerdiği karbonhidrat miktarına göre denetlenmelidir. Bunun dışında beslenme isteğe göre serbestçe düzenlenebilir.
  İstendiği kadar tereyağı, et, alkol alınabilir. Bu beslenmeyle ekmek, makarna, pirinç, patates, unlu yiyecekler ve sebzeler ne-redeyse tamama yakın bir düzeyde azal-tılmakta, yeşillikler ve meyve de önem-li ölçüde kısıtlanmaktadır.
  Uzmanlara göre kan şekerinin düştüğü ve kanda kolesterolün aşırı yüksek olduğu du-rumlarda kesinlikle uygulanmaması ge-rekir. Ketoz (kanda keton cisimcikleri nin artması) kaçınılmaz biçimde ortaya çıkabilir. Ketozlu hastanın görünürde bir sağlık sorunu yoktur. Üstelik rahat-sız edici açlık duygusunu ortadan kal-dırarak kişiye zindelik duygusu verebi-lir. Ama ketoz, karaciğerin işlevlerini bozan tehlikeli bir oluşumdur. Dahası bu rejim kanda kolesterol, yağ ve ürik asit düzeyinin tehlikeli biçimde yüksel-mesine yol açar.

  • Patates rejimi - En çok 1.000 kalori almayı öngören bu rejim tek bir besinin tüketimine dayanır. Uygulama süresi 36 saattir. Haftada bir kez uygulanır. Saat 8.00′de bir çay kaşığı şekerle tat-landırılmış bir fincan kahve, 9.00-13.00 arasında bir bardak maden suyu, 13.00′te kabuklu olarak suda haşlan-mış, limon ya da sirkeyle tatlandrılmış, tuzsuz patates (genenikle 1/2 kg). 14.00-20.00 arasında 1-2 bardak madensuyu, 20.00′de daha önce belirtilen miktarda ve aynı biçimde hazırlanmış patates alınır. Aynı program ertesi gün saat 20.00′ye değin uygulanır.
  Bu biçimde uygulanan rejim pek zararlı değildir. Çünkü haftada 36 saat-le sınırlıdır. Ama zayıflatıcı sonuçları son derece rastlantısaldır. Hastanın 10-20 kg vermesinin gerektiği durumlarda pek bir sonuç vermez. 3. 3

  “Alternatif diyet” olarak tanıtılan zayıflatıcı beslenme programları dengeli beslenmeyi sağlayamadıklarından belirli sakıncaları vardır.
  • Antoine rejimi - Her gün farklı besin tüketmeye ve besinler sırasında sıvı al-ma yasağına dayanır.
  Genellikle beslen-me programı şu sırayı İzler: Pazartesi yeşillik, salı et, çarşamba yumurta, per-şembe süt, cuma balık, cumartesi mey-ve, pazar serbest.
  Bu rejim besinlere karşı bıkkınlık yaratarak iştahın hızla azalmasını hedef-ler. Başlıca sakıncası besin dengesinin 24 saat yerine 6 güne dağıtılmış olması ve vücudu temel besinlerden uzun süre-lerle yoksun bırakmasıdır.
  • Donald G. Cooley rejimi - Protein bakımından zengin düşük kalorili bir rejimdir. Vücudun temel gereksinimle-rini büyük ölçüde karşılar. Her üç öğünde de önemli miktarda protein alı-nır. On günden fazla uygulanmaması gereken Cooley rejimi yaklaşık 4-5 kg verilmesini sağlar.
  Örnek olarak bir günlük yemek listesi: Sabah kahvaltısında 2 fincan şekersiz ve sütsüz kahve ya da limonlu çay, 3-4 taze kayısı ya da pişmiş meyve. Öğle yemeğinde 125 gr yağsız ızgara dana eti, soyulmuş iki adet domates, yarım bardak yağsız süt. Akşam yemeğinde bir bardak sebze su-yu, 100 gr yağsız biftek, hıyar, domates ve radika salatası.
  • Jokey rejimi - İlk gün kızarmış bir tavuk yenir. Bunun dışında ne katı, ne sıvı hiçbir şey alınmaz, ikinci gün ızga-rada pişmiş fileto biftek istendiği kadar yenir. Bunun dışında hiçbir katı besin alınmaz. Yemeklerden iki saat sonra ve günde en fazla üç bardak olmak üzere yalnızca ıhlamur, papatya ve nane çayı içilebilir. Üçüncü gün sakarinle tatlandırılabilen kahve ya da süt en az birer saat arayla içilebilir. Son derece ağır olan jokey rejimi yalnızca üç gün uygu-lanmalıdır.

  • Zen rejimi - Batı’da son yıllarda mo-da olan bu rejim, Doğu kültürüne artan ilgiyle birlikte tanınmıştır. Çin felsefe-siyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu rejimde besinler, hemen her konuda olduğu gibi yin ve yang olarak ikiye ayrılır. Bunlar-dan ilki “genişletici”, ikincisi ise “kısıt-layıcı” sayılır. Km’e sofra şekeri, bakla-giller ve meyveler, yang’a tahıllar girer. Zen rejimi yalnızca buharda pişmiş ve bitkisel yağlarla tatlandırılmış tahıllara izin verir. Protein
  oranı düşük bu tür bir rejim önemli ölçüde güç kaybına ve halsizliğe yol açar. Bu rejimden kay-naklanan besin eksiklikleri, kabızlık ve yorgunluğun giderilmesi oldukça zor-dur.
  • Linn rejimi - Protein ağırlıklı bir re-jimdir. Temel olarak meyve sulu sütle alınacak günlük 200-300 kalorilik ener-jiye dayanır. Ayrıca 200 gr yeşil sebze (ek 60 kalori) ve vitamin-mineral deste-ği alınabilir. Son derece ağır olan bu re-jim hızla zayıflamayı sağlasa bile bes-lenme bozukluklarına yol açar. Yalnızca denetim altında ve sağlığı böyle bir rejimi kaldırabilecek kişilerde uygulan-masına izin verilmelidir.