Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Hz.Eyüb (as) Hastalık Kıssası / Nesir Yazısı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Eyüb (as) Hastalık Kıssası / Nesir Yazısı

  Reklam
  Hz. Eyüb Hz.ishak oğludur

  Amcası Hz. İsmail'in kızıyla evlendi

  Zamanla eşi ve çocukları ile şam tarafına yerleştiler

  Eyüb olgun ve iyi birisi idi

  Allah'tan korkar, kötülüklerden kaçardı

  Allah ona mal ve evlat bereketi ihsan etti

  Yedi oğlu, üç kızı oldu

  Ayrıca yedi bin koyunu, üç bin devesi, beş yüz çift öküzü vardı

  Kölelerinin ise sayısını bilmiyordu Eyüb (as)

  Allah bu onu zenginlikle bırakmadı

  Allah onu ilim ve peygamberlikle müjdeledi

  Şam ve ahalesine peygamber olarak gönderdi

  Bütün davetine rağmen çok az kişi islama tabi oldu


  Cenabı Hak Eyüb (A.S.) çok hoşnut ve razı idi

  Birgün yeryüzünde dolaşan şeytana; dedi ki

  Yeryüzünde onun gibi Allah'tan korkan kimse var mı

  Şeytan da tabi korkar hali durumu iyi

  Evlatları var ondan dedi

  Bunlar olmasa sana isyan eder dedi şeytan

  Hak Teala şeytana ne varsa o senindir dedi

  Eşkiya mallarını yağmalamış, sürülerini talan etmiş

  Kölelerini kaçırmış, çoğunu öldürmüşlerdi

  Hz. Eyüb(A.S.) Allah verdi, Allah aldı dedi

  Hak Teala'ya şükür etti


  Hz. Eyüb(A.S.) oğulları ve kızları büyük oğlunda toplanmışlardı

  Bu esnada evin yıkıldığını

  Çocuklarının çoğunun öldüğünü söylediler Hz. Eyüb (A.S.) 'a

  Hz. Eyüb(A.S.) bunun üzerine

  Ayağa kalktı saçlarını kesti, cübbesini yırttı

  Sonra yere düşerek secdeye kapandı

  Ve dedi ki anamdan çıplak doğdum

  Ve çıplak olarak geri döneceğim dedi

  Devam etti konuşmasına

  Herşeyi verende Allah

  Herşeyi alanda Allah dedi Hz. Eyüb(A.S.)

  Şeytan bu olanları az görüyordu

  Hz. Eyüb(A.S.) 'a az diyordu

  Evladı, malı, mülkü yok ama sıhhati yerinde diyordu şeytan

  Hz. Eyüb(A.S.) tepeden, topuğuna kadar çıbanlar sardı

  Zevcesi bile daynamadı bu işe

  Hz. Eyüb(A.S.) ' ın vücudu kokuyordu

  Bütün köylü bu hastalık köyümüzü de sarar diyerek

  Onu köyün dışına çıkardılar

  O bu dayanılmaz acılara dayanıyor Allahı'na şükrediyordu

  Hz. Eyüb(A.S.) Allah'ın bu imtihanını geçmişti  Bütün musibetler Hz. Eyüb (A.S.) yıldırmadı

  Allah ona emretti

  O ayağının da topuğu ile yere vurdu

  Kaldığı yerde ki topraktan bir pınar fışkırdı

  Bu pınardan çıkan suyu içti ve yıkandı

  Yeniden eskisi gibi iyileşti

  Bu Allah'ın bir hikmetiydi ona

  Cenabı Hak bu sabrına karşı, sıhhatini geri verdi ona

  Yeniden yedi oğlu, 3 kızı oldu

  Kendisi de torunlarını görene kadar yaşadı

  Allah'ın izniyle hayata doyarak yaşadı

  Ve hayata doymuş olarak vefat etti


  Serdar etti iki kelamı

  İnanana Allah selamı

  alıntı  Paylaş
  Hz.Eyüb (as) Hastalık Kıssası / Nesir Yazısı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her peygamber diğer insanlardan çok daha ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır. İnsanların karşılaştıkları imtihanlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda örnek hayatlar yaşamışlardır.