Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Biz Ancak Kardeş Olabiliriz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Biz Ancak Kardeş Olabiliriz

  Reklam
  Hucurat Suresinde; “Müminler ancak kardeştir” buyuruyor Kainatın Sultanı Hazret-i Allah. Ve O’nun Habib-i Zişanı Nebiler Serveri Efendimiz (sav) buyuruyor ki “Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz”.

  Bu ulvi burçtan sosyal ve içtimai hayatımızdaki birkaç hadiseye nazar edecek olursak bazı konularda imanımızı ifade eden göstergelerin ne kadar aleyhimizde olduğunu görürüz.

  Mesela, hiçbirimiz su-i zan edilmeyi istemeyiz. Fakat en ufak bir nemden etkilenir de hemen kardeşimizi zihnimizde infaz ederiz. Üstad boşuna demiyor; “-Men dakka dukka- kaidesiyle , su-i zan eden, su-i zanna mâruz olur.”

  Şeytanın tayfları hücum ettiği anda, onun su-i zan ataklarına karşı derhal hüsn-ü zan kontra atağıyla cevap vermek müslümanın hareketi olacaktır. Zira, hüsn-ü zan etmek insana birşey kaybettirmez, aksine mutlu kılar; su-i zan edenin ise huzuru kaçar, negatifliği her yere akseder. “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” Risale-i Nurdaki veciz kaide herkesçe malumdur.

  Sait Özdemir ağabeye Üstad’ın son vasiyeti çok enteresan. “Hizmeti düşünmeyin.. Bu hizmeti Cenab-ı Hak inayet ve tevfikiyle tüm dünyaya yayacak. Sizin düşüneceğiniz; Uhuvvet, Muhabbet, İttihad, Tesanüddür.” diyerek bizim için en kıymetli hizmetin kardeşlerimizle aramızdaki muhabbet ve kardeşlik ve beraberlik ve dayanışma ve birlik duygularının teessüs etmesi olduğunu ifade ediyor. O fedakarane menfaatsiz halis muhabbetin sırrı da, kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmekten; ve o münasebeti bozacak su-i zanları def etmekten geçiyor.

  Osman Sungur Yeken


  Paylaş
  Biz Ancak Kardeş Olabiliriz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi sayılmaktadır. Birbirleri ile iyi anlaşarak birbirlerine yardım etmek Allah'ın emri ve peygamberimizin öğütlerindendir.