Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan İslam’a göre dünya araç iken modern dünyaya göre amaçtır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslam’a göre dünya araç iken modern dünyaya göre amaçtır

  Reklam
  Bugün; hatırı sayılır miktarda insanın, her alanda reform ve yenilenmeye gidilmesi gerektiği hususunda ikna edildiği, eski ve geleneksel olan birçok şeyin radikal değişimlere maruz bırakıldığı tipik bir ahir zaman asrını yaşıyoruz.
  Modern düşüncenin, yaşama biçimi olarak tercih edilip, toplumsal yapılanmanın bu tasavvurdan esinlenilen mimariyle inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem bu. Bu dönemin temel düşüncesini “her eski gericilik, her yeni ilericiliktir” sloganı şekillendiriyor. Buna göre dün moda olan herhangi bir fikir veya ürün, bugün alternatifi yapıldığı takdirde demode olarak tarihe geçmek durumunda.


  Bu asırda tutunabilmek çağdaş olmaya, çağdaş olmaksa eskiyi reddedip yeniyi kabullenebilmeye bağlı. Kişiler, aileler, toplumlar ve devletler, modern dünyanın değişim ve yeniliklerine ayak uydurabildikleri ölçüde insan sayılıyorlar.
  Tam bu noktada; “Müslüman modern olabilir mi?” yönünde tepeden inme bir soru ortaya atılacak olsa, buna hiç kıvırtmadan “elbette olamaz” diye cevap vermek gerekir. Sebebine gelince;

  1- İslam Dini ilahi merkezli olup, vahyi esas alırken, modern dünya insan merkezli olup akıl ve duyuları esas alır. Hâlbuki akıl tek başına rotasını bulamaz. Ona bir pusula gerekir ki bu da vahiydir. Duyulara gelince onlar da her insan için ayrı istidat ve yetkinliğe sahiptirler. Ayrıca duyular eşyanın hakikatini anlayıp kavrayacak donanımdan yoksundurlar.


  2- İslam’a göre dünya araç iken modern dünyaya göre amaçtır. Aracı amaç, amacı araç gören bir zihniyet ise İslam’dan fersah fersah uzaktır.


  3- İslam, kişiyi siretine (manevi durumuna) göre değerlendirirken, modern dünya suret ve imajına göre değerlendirir. Yani mesela, modern dünya insanın evi, arabası, ırkı, dili ve sosyal statüsü gibi niteliklerini göz önünde bulundurarak sınıflandırma yapar. Ama İslam insan olması açısından herkese eşit mesafede yaklaşır. Onu Allah katında değerli kılan tek şey ise takvasıdır…


  4- İslam’da, hayvansal içgüdülerin merkezi olan asi nefsin tahkir ve terbiyesi esas iken, modern dünya anlayışına göre nefsin takdis ve tatmini esastır.


  5- İslami dünyada insan ilişkileri paylaşmaya dayalıyken, modern dünyada benmerkezci ve çıkarcıdır. Çünkü modern dünya insanı insanın kurdu olarak kabul etmektedir. Oysa İslam insanı mahlûkatın en şereflisi olarak görmekte, ona merhametle yaklaşmaktadır.


  6- Modern dünya, ekolojik dengeyi tahrip etme pahasına dahi olsa her türlü yeniliğe “evet” derken, İslam insana ve doğaya zarar verebilecek her şeye karşı mesafeli durur.

  Müslümanın modern olamayacağıyla ilgili daha pek çok neden sayabiliriz. Ancak akl-ı selim sahipleri için bu kadarının yeterli olacağı kanaatindeyiz…


  Kürşad Salih Yaman


  Paylaş
  İslam’a göre dünya araç iken modern dünyaya göre amaçtır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kıyamete her yaklaşıldığında insanlar dünyaya daha çok bağlanmaktadır. Eski insanlar dünyadaki güzellikleri tadarken Allah'ın rızasını kazanmak için de uğraşmaktaydı günümüzde ise dünyada arkamda beni hatırlatacak yaşamıma güzellik katacak daha ne yapabilirim düşüncesiyle hareket etmektedir.