Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Kuşlar öterken ne diyorlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuşlar öterken ne diyorlar

  Reklam
  Süleyman aleyhisselamın bildirdiğine göre, bazı kuşlar, öterken derler ki:

  Tavus kuşu:
  Cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın.

  Hüdhüd: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.
  Göçeğen: Ey günahkârlar, Allahü teâlâdan af ve mağfiret isteyin!
  Kaya kuşu: Her canlı ölecek, her yeni eskiyip çürüyecektir.
  Kırlangıç: Ne yaparsanız, onu bulursunuz.
  Güvercin: Yeri göğü mahlûkatla dolduran Rabbimi, noksan sıfatlardan tenzih ederim.
  Kumru: Sübhâne Rabbiyyel-a’lâ.
  Karga: Allahü teâlâ her şeyi helak edecektir.
  Kustat kuşu: Susan, başına belâ ve musibet gelmesinden kurtulur.
  Papağan: Düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun!
  Doğan: Sübhâne Rabbî ve bihamdihî.

  Yukarıdaki kuşların ötüşleri, konuşmaları, yalnız bu sözlere ve manalara mahsus değildir. Neml suresinde, karınca ve hüdhüdün konuşmalarının bildirilmesinden, ihtiyaca göre öterek ses çıkardıkları, konuştukları anlaşılmaktadır.

  Kuşların, diğer vahşi hayvanların sesleri ve kâinattaki hareketlerin hepsi, Allahü teâlânın, peygamberlerine ve evliyasına hitabıdır. Evliya, bu ses ve hareketleri makamları ve derecelerine göre anlar; çünkü peygamberler, kuşların ve diğer hayvanların dillerini aynen bilirler. Evliya-yı kiram ise, onların dillerini aynen bilemez. Sadece, onların seslerinden kendi hallerine ait olan hususları, Allahü teâlânın kalblerine ilham etmesiyle bilirler.

  Ruh-ul-Beyan, Peyg. Tarihi Ans.  Paylaş
  Kuşlar öterken ne diyorlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yaratılan her türlü canlı Allah'ı her an zikreder durumdadır. Sadece insanlar ve cinler Allah'a ibadet etsinler diye yaratılmış fakat her canlı kendisini yaratan Allah'ın büyüklüğünü kendilerine özgü sesleriyle göstermektedirler.