Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Eldeki Haram Para Nerelere Harcanabilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eldeki Haram Para Nerelere Harcanabilir?

  Reklam
  Soru: “Elimde bir miktar haram yollardan kazanılmış para var. Bu parayı hayır istikametinde kullanmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?”
  Kıymetli okur! Dinimiz, yüce Allah’a nasıl ibadet edileceğini belirlediği gibi, insanın fizikî varlığının devamı için gerekli olan dünya nimetlerinden yararlanmanın ölçülerini de koymuştur. Vahiy ve sünnete dolayısıyla dine uygun olan kazanç helâl, temiz (tîb) sayılırken bu ölçülere uymayan kazanç da haram, mekruh veya çirkin (habîs) kazanç adını almıştır.
  Duaların kabulü ve Allah’a kulluğun genelleşmesi helâl kazançla yakından ilgilidir. Gözyaşlarıyla dua eden ancak kazancı haram olan bir kul için, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)’in buyurduğu; “yediği haram, giydiği haram, duası nasıl kabul olunur?” hadisi, bu gerçeği bütün açıklığıyla ifade eder.
  Dinimiz, Müslümanların meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan temin etmelerini emreder.
  Haram kazanç, kendisini elinde bulunduranın malı olmadığı ve haram olduğu için sadaka, zekât verilmez. “Allah (celle celaluhu) güzeldir, paktır, ancak temiz olan şeyleri kabul eder” hadisi gereğince bu paralardan hayır niyetiyle herhangi bir hayırda bulunulması caiz değildir.
  Caiz olmamanın da ötesinde hayır niyetiyle haram paradan harcayanların günah kazanacakları dahi söylenmiştir. Dolayısıyla haram parayla yapılan bağışlarla camiler, vakıflar ve dernek türünden şahs-ı maneviyi temsil eden kurumlar kirletilmemelidir.

  KAMU MENFAATLERİNE HARCANABİLİR
  Haram kazanç elden çıkarılmak isteniyorsa öncelikle sahipleri biliniyorsa sahiplerine iade edilmelidir. Eğer haram kazanç, devlet hazinesine veya kamuya ait ise bunların yeniden devlete verilmesi veya kamu menfaatlerine harcanması gerekir.
  Haram kazancın sahipleri veya kaynağı bilinmiyorsa bu takdirde bu para habîs yani kazanılma şekli itibariyle pis olduğu için halkın umumi ihtiyaçları için tuvalet, hamam yapımı gibi yerlerde kullanılabilir. Cami, vakıf gibi hayır kurumlarının elektrik, su gibi faturaları ödenebilir.
  Bu yollar bulunamadığında, zarurete binaen ve hayır niyeti taşımaksızın ihtiyaç sahibi fakir insanlara verilebilir. Zira bu para, kazanan yönü itibariyle “pis” hükmünde olsa da verilen insanlar itibariyle bu mahiyetinden çıkmış olur.
  (Bugün Gazetesi, Ali İhsan Er, Aralık 2010)


  Paylaş
  Eldeki Haram Para Nerelere Harcanabilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir şekilde haram paranın ele geçmesi eğer kaynağı biliniyorsa iade edilmesi bilinmiyorsa herhangi bir kamu yararına harcanarak hayır olarak kullanılabilir.haram para ile ilgili ayetler,  haram para ile ilgili hadisler,  haram para ile ilgili ayet,  haram para ile sadaka