Makale ve Şiirler ve Dini Yazılar/Makaleler Forumundan Allah'ın sevdiği ve sevmediği kullar.. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah'ın sevdiği ve sevmediği kullar..

  Reklam
  Allah'ın Sevdikleri:

  İhsan edenler: "Allah ihsan edenleri sever." (Bakara: 92/195, Âl-i İmrân: 94/134,148; Mâide: 110/13,93)
  Tevbe edenler: "Allah tevbe edenleri sever ve temizlenenleri sever." (Bakara: 92/22),
  Temizlenenler: "Allah, temizlenenleri sever." (Tevbe: 113/108)
  Korunanlar: "Allah, korunanları sever." (Âl-i İmrân: 94/76, Tevbe: 113/4,7)
  Sabredenler: "Allah sabredenleri sever. (Âl-i İmrân: 94/146,
  Tevekkül edenler: "Allah tevekkül edenleri sever." (Âl-i İmrân: 94/159),
  Adaletle hüküm verenler: "Allah, adalet yapanları sever." (Mâide: 110/42, Hucurat: 105/9, Mümtehine: 111/8)
  Allah uğrunda yılmadan çarpışanlar: Allah, yolunda harçla yapılmış binalar gibi dizilerek çarpışanları sever." (Saf: 108/4, Mâide: 110/54)
  Hz. Muhammed'e tâbi De ki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin'." (Âl-i İmrân: 94/31) [4]

  Allah'ın Sevmedikleri:

  Saldırganlar: "Allah saldırganları sevmez." (Bakara: 92/190, Mâide: 110/64),
  Bozguncular: "Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." (Kasas: 49/77, Mâide: 110/64),
  Nankörler, günahkârlar:
  "Allah, hiçbir nankör günahkârı sevmez." (Bakara: 92/276, Âl-i İmrân: 94/32, Nahl: 70/23, Hac: 88/38),
  Zâlimler: "Allah zâlimleri sevmez." (Âl-i İmrân: 94/57,140; Şûra: 62/40),
  Kendini beğenmişler: Allah, kendini beğenmiş, övüngen insanı sevmez." (Nisa: 98/107),
  Kaba konuşanlar, ağzı bozuklar: Allah açık açık kötü söz söylemeyi sevmez. Ancak kendine haksızlık edilen (yapılan haksızlığa cevap verebilir)." (Nisa: 98/148)
  İsraf edenler: Allah, israf edenleri sevmez." (En'âm: 55/141, A'râf: 39/31)
  Kibredenleri kibredenleri (böbürlenenleri)."( Nahl: 70/23)
  İnkâr edenler, kâfirler: Allah, kâfirleri sevmez." (Rum: 84/45)
  Allah'ın Elçisi (s.a.v.) de, Allah'ı her şeyden çok sevmeyi, îmânın şartı saymıştır. Ebû Rezîn el-Akîl, kendisine:
  "- Ey Allah'ın Elçisi, îmân nedir? diye sorunca:
  - Allah ve Elçisi'nin, sana, her şeyden daha sevgili olmasıdır,demiş"[5] ve buyurmuş ki:.
  "Hiçbiriniz, Allah ve Elçisi, kendisine her şeyden daha sevgili olmadıkça inanmış olmaz"[6]
  "Kul, beni ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe inanmış olmaz."[7]
  Bu hadîsler,: Peygamber mü'minlere canlarından daha ileridir"[8]
  'Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, siz.e Allah'tan, Elçisi'nden ve O'nun yolunda cihâdetmekten daha sevgili ise o halde Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)!' Allah, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez."[9] âyetlerine uygundur.
  Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadîs de şöyledir: "Allah, bir kulu sevince, Cebrail'i çağırıp: 'Ben falanı sevdim, sen de sev!' der. Cebrail de onu sever. Sonra onun için yer(halkın)da kabul konulur (insanlar onu severler)."[10] Ebû Hüreyre, buğuz hakkında da bunun tersi olacağını söylemiştir, Rahman, inanıp güzel isler yapanlar için (gönüllere) bir sevgi, koyar,"[11] âyeti de bu hadîsi teyîdetmektedir.
  Peygamber (s.a.v.) şöyle duâ etmiştir: "Allahım, bana seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi lütfeyle; senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili eyle!"[12]  Paylaş
  Allah'ın sevdiği ve sevmediği kullar.. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  çok güzel bir yazıydı okumaya doyamadım.İnşallah tek duamız Rabbimin sevdiği kullardan olabilmek olmalı... İnşallah Rabbimin sevdiği kullardan olur ve O nun (c.c) sevgisine layık oluruz...Allahım bizi sevmediklerinden etmesin...allahın sevdiği ve sevmediği kimseler vaaz,  kuranda allahın sevdiği kimseler,  hadislerde allahın sevdiği kulları,  Vaaz-allahin sevmedigi kullar,  allahin en sevdigi mumine kadinlar,  allahın en sevdiği kullar hakkındaki ayetler,  kuranda allahın sevdiği kullar vaaz