Resimler Bölümü ve Dini Resimler Forumundan Mekke-i Mükerreme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mekke-i Mükerreme

  Reklam
  MEKKE-İ MÜKERREME  MEKKE-İ MÜKERREME


  Mekke; yeryüzünde ilk inşa edilen mescit olan Kâbe’nin içinde bulunduğu, Peygamberimizin doğduğu ve İslam’ı tebliğe başladığı kutsal şehirdir. Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, Kuran’da ümmü’l-kura ve Beke isimleriyle zikredilmiştir. Nur (hira)dağı, Sevr dağı, Arafat, müzdelife ve mina’yı bağrında bulundurmaktadır.

  Hz. İbrahim; eşi Hz.Hacer ve oğlu İsmail’i yüce Allahın emriyle bu ıssız vadiye bırakmıştır. O dönemde Mekke’nin çevresinde hiçbir insan topluluğunun ve su kaynağının olmadığı bilinmektedir. Hz.Hacer ve Hz.ismail’e ilahi bir lütuf olarak sunulan zemzem suyu bu vadiye hayat vermiştir.

  Hz. İsmail, Mekke’ye ilk yerleşen curhumilerden bir kızla evlenmiş ve soyu buradan çoğalmıştır. Allah’ın emriyle babası Hz. İbrahim’le Kâbe’yi inşa etmiş ve insanları burayı ziyarete çağırmıştır.

  Roma, Bizans ve İranlılar Mekke’yi ele geçirmek istemişseler de başarılı olamamışlardır. Kâbe’yi yıkmak isteyen ebrehe ve orduları, Allah tarafından hezimete uğratılmıştır.

  Mekke büyük inkılâbı, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) ve İslam’ın gelişiyle yaşamıştır.622’de Mekke’den ayrılmak zorunda bırakılan peygamberimiz, hicretin 8.yılında 10.000 kişilik bir orduyla Mekke’yi kan dökmeden 20 ramazan 630 yılında fethederek, Kâbe’yi putlardan temizlemiş bir hutbe irad etmiştir.

  Yazan:Fatmazehra…J


  Paylaş
  Mekke-i Mükerreme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun ..içim titredii 3. 3
  Allah Razı Olsun Hicran Kardeişim.Allah Nasip Etsin Hepimize Inşallahmekke mükerreme