Resimler Bölümü ve Dini Resimler Forumundan Şimdi bir bak tefekkür eyle... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şimdi bir bak tefekkür eyle...

  Reklam
  Dini Sözler

  Resimli Dini Sözler  Şimdi bir bak tefekkür eyle


  Şimdi rüzgârlara bak ki;

  sâir hakîmâne kerîmâne faydalarının ve vazifelerinin şehâdetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar.
  Demek o dalgalanmak bir Sâni-i Hakîm tarafından bir tavziftir bir tasriftir bir kullanmaktır.
  Dalgalanmaları ise emr-i Rabbânînin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır.


  Şimdi bak çeşmelere çaylara ırmaklara;

  yerden dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir.
  Çünkü onlara terettüb eden âsâr-ı rahmet olan faydaların ve semerelerin şehâdetiyle
  ve dağlarda bir mîzan-ı hâcetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mîzan-ı hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki
  bir Rabb-i Hakîmin teshîriyle ve iddiharıyladır.
  Ve kaynamaları ise Onun emrine heyecanla imtisâl etmeleridir.
  Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevâhirlerin ve mâdenlerin envaına bak.

  Bunların tezyinâtları ve menfaatli hâsiyetleri bir Sâni-i Hakîmin tezyini ile tertibi ile tedbîri ile tasviri ile olduğunu
  onlara müteallik hakîmâne faydaları ve mesâlih-i hayatiye ve levâzımât-ı insaniye ve hâcât-ı hayvaniyeye muvâfık bir tarzda ihzârları gösteriyor.  Şimdi çiçeklere meyvelere bak.

  Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri
  bir Sâni-i Kerîmin bir Mün'im-i Rahîmin sofrasında birer tarife birer dâvetnâme hükmünde olarak
  muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve dâvetnâme olarak verilmiş


  Şimdi kuşlara bak.

  Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları
  bir Sâni-i Hakîmin intak ve söyletmesi olduğuna delil-i katî ise
  hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdâvele-i hissiyât ve ifade-i maksad etmeleridir.
  Şimdi bulutlara bak.  Yağmurun şıpıltıları mânâsız bir ses olmadığına  ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına katî delil ise;

  hâlî bir boşlukta o acâibi icâd etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak
  ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zîhayatlara emzirmek gösteriyor ki
  o şırıltı o gürültü gayet mânidar ve hikmettardır ki;
  bir Rabb-i Kerîmin emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki "Sizlere müjde geliyoruz!" mânâsını ifade eder


  Şimdi göğe bak

  gök içinde hadsiz ecrâmdan yalnız kamere dikkat et.
  Onun hareketi bir Kadîr-i Hakîmin emriyle olduğu ona müteallik ve yeryüzüne âit mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyân ettiğimizden kısa kesiyoruz.
  İşte ziyâdan tut
  tâ kamere kadar saydığımız küllî unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar
  bir Vâcibü'l-Vücudun vahdetini ve kemâl-i kudretini ve azamet-i saltanatını gösterir ilân ederler.

  İşte ey gâfil!
  Eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadâyı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyâyı söndürebilirsen Allah'ı unut!

  Yoksa aklını başına al


  Tenzih ederim o Zati ki 'Yedi gök arz ve bunların içinde bulunanlar Onu tesbih ederler.'

  (İsra Sûresi: 44.)
  de.  Paylaş
  Şimdi bir bak tefekkür eyle... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mevla neylerse güzel eyler nasılda rengarenk boyamış dogayıAllah razı olsun ablacım.