Eğitim Bölümü ve Dini Kavramlar Forumundan Mükellef Kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mükellef Kimdir?

  Reklam
  Mükellef
  Bir şeyi yapmaya, bir şeyi ödemeye mecbûr olan


  Paylaş
  Mükellef Kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mükellef Nedir?

  Dinî hükümlerle yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına bir takım dünyevî, uhrevî, dinî ve hukukî sonuçlar bağlanan insan demektir. Mükellefiyetin temel şartı ehliyet, yani kişinin dinî, hukukî sorumluluk taşımaya elverişli olmasıdır. Mükellefin ehil olması ise, kendisine yöneltilen hitabı anlayabilecek ve bu hitabın anlamını tasavvur edebilecek güçte bulunması ile olur. Hitabı anlayabilme ise akıl ile mümkündür. Ancak aklın varlığı gizli ve seviyeleri de farklıdır; bu nedenle her seviyedeki akıl mükellefiyet için yeterli olmaz. Bu sebeple, aklın kişinin mükellef tutulabilmesi için yeterli olgunlukta kabul edilmesi için buluğ ölçü kabul edilmiştir.
  Kişinin dinî, hukukî sorumluluk taşımaya elverişli olması için ne gibi şartların aranacağı hususu, iman, ibadet, toplumsal ödevler ve sorumluluklar gibi farklı alanlarda bazı farklılıklar göstermektedir. Bunlar da fıkıh kitaplarında ehliyet başlığı altında incelenmiştir. (bk. Ehliyet) (İ.P.)mükellef kimdir,  mukellef kimdir,  kimlerden mükelleflik şartları,  MÜKELLEF KİMDİR,  mükellef nedir ve şartları,  dinen mükellef nedir