Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Dini Hikayeler Forumundan Ramazan-ı Şerif -Oruç ve Ramazan Hikayeleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 15

  Reklam

  Reklam
  Padişah, Kulumun Kulu


  Devrin birinde padişahın biri Ramazan ayı geldiği vakit, ikin*diden sonra akşama kadar davulcuların şenlik yapmalarını ve çalgılar çalmalarım emrederdi.
  Bununla hem günün tez geçme*sini ve hem de açlığın tesirini anlamamasını sağlamak, isterdi. Çünkü oruç ekseriye ikindiden sonra insana şiddetle tesir eder.
  İşte yine bir Ramazan ayında padişah oruçtan fazla incinmemek için bu şekilde emretmişti.
  Bir gün böyle vaziyette iken oradan bir kamil Şeyh geçer. Bakar ki çalgılar çalmıyor, davullar vurulu*yor, adeta kıyamet kopuyor. Kendi kendine şu kötülüğü kaldır*malıyım ve bu padişahı bu gafletten uyarmalım. Çünkü bu an if*tar anıdır. Rahmet ve mağfiretin coştuğu bir zamandır. Bu za*manda bu çeşit hareketler Müslümanlara gerekmez der.

  Padişahın sarayına gider, çalgıları susturmak ve neşelerine son vermek ister. Padişah da onu o anda saraydan seyreder. Padişah ihtiyarın yakalanmasını emreder, adamı huzuruna çağır*tır ve kendisine şöyle sorar:

  -Şu münasip olmayan işi niçin işledin?


  İhtiyar:

  -Bu iş kötü bir iştir. Biz kötü işleri kaldırmakla memuruz der.

  Padişah:

  -Benden korkmadın mı?


  İhtiyar;


  -Ssenden bana gelecek olan şeye sabrederim. Nitekim Allah Teala Kur'an'da "sana gelen şeye sabret" buyurdu. Ben senden asla korkmam. Çünkü sen kulumun kulusun.


  Padişahın etrafımdakiler:


  -Bu adam aklını kaybetmiştir.


  İhtiyar:


  -Hayır, ben aklımı kaybetmedim. Bi*lakis, hakikatte o, kölemin kölesidir. Sen kölemin kölesisin. Çünkü insanlar iki kısımdır:

  Birincisi; nefsi mağlup, kendisi galip alandır ve nefsini istediği tarafa çevirebilir.
  İkincisi ise: Nefsi kendisine galip ve üzerine amir kimsedir.

  Ey padişah! Şimdi düşün, sen bunların hangisindensin?"

  Padişah:


  -İkincisiyim, der.

  İhtiyar:


  -Nefis kulumdur, sen de nefsin kulusun. Yani sen ku*lumun kulu oldun der.

  İhtiyarın bu sözleri üzerine padişah son derece müteessir olarak derhal tevbe edip pişman olur. İhtiyara da birtakım ik*ramlarda bulunur.

  ****************************** **************

  Kaynak: Orucu Yaşayanlar, Salih Büte, Kayıhan Yayınları, 2007 2. 16
  Reklam
  Recep Ayında Oruç


  Basra'da yaşayan abide bir kadın vardı. Evliya kadın ölümü yaklaşınca oğluna:

  - Oğlum Recep ayında oruç tutup namaz kıldığım elbiselerimle beni defnet dedi.


  Bir süre sonra o evliya kadın öldüğünde oğlu vasiyetini unutup normal bir kefen ile defnedip eve geldiğinde annesini sardığı kefeni evde bulur. O an aklına annesinin vasiyeti gelir Recep ayında ibadet ettiği elbiseleri gelir. Evi arar elbiseleri bulamayınca oturup hayretler içinde düşünür, ama bir şey anlayamaz.


  Gaybden bir ses gelir. O ses "kefenini al biz onu Recep ayında oruç tuttuğu elbiselerle" defnettik. Çünkü biz Recep ayında oruç tutanı mezarda bile olsa üzüntülü bırakmayız.

  ****************************** *******************

  Kaynak: Orucu Yaşayanlar, Salih Büte, Kayıhan Yayınları, 2007 3. 17
  Sabrın Zirvesi

  Allah Dostlarından Hazreti Rabia Hayatını ibadete adayan bu yolda evlenmeyi dahi düşünmeyen yüce kametin hayatında orucun yeri bambaşkaydı.

  Sık sık nafile oruç tutardı bir defasında yiyecek bir şey bulamadı sekiz gün böyle geçmişti ve yiyecek bir iftarlık kuru bir ekmeği bile yoktu.
  Açlık iyice şiddetlenmiş ve kendi kendine acaba nefsime zulüm mü ediyorum diye düşünürken derken kapı çalınır.
  Komşusu bir tabak yemek getirmiştir.Ortalık karanlıktır. Onu alıp yere koyar. Işık aramaya gider.
  Işığı yakınca kedinin yemeği döktüğünü görür. Ne yapayım bari iftarı su ile açayım diye düşünür. Bu sırada ışık söner ve bardağı alıp su içecekken bardak düşüp kırılır. Elini açar:

  -Ya Rabbi! Bu zavallı kulunu deniyorsun, fakat acizliğimden sabredemiyorum. Diyerek bir ah çeker. Bu sırada gaybden şöyle bir ses duyulur:

  -Ey Rabia! İstersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dertleri kaldırayım. Fakat bu dertler ile nimetler bir arada bulunmaz.

  Bu sözü işitince Hazreti Rabia:

  -Ya Rabbi beni kendin ile meşgul eyle ve senden alıkoyacak işlere bulaştırma diye dua eder.

  ****************************** ********************

  Kaynak: Orucu Yaşayanlar, Salih Büte, Kayıhan Yayınları, 2007ramazan hikayeleri,  oruç ve ramazan hikayeleri,  ramazan orucu hikayeleri,  ramazanla ilgili dini hikayeler,  ramazanı şerif hikayeleri,  oruçla ilgili ibretlik hikayeler,  orucla ilgili kissalar