Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Dini Hikayeler Forumundan şeytanın üzüntüsü (mutlaka okuyalım) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  şeytanın üzüntüsü (mutlaka okuyalım)

  Reklam
  Evliyanın büyüklerinden bir zat, hac zamanında insan kılığına girmiş olan

  İblis’i Arafat’ta gördü Zayıflamış ve benzi solmuş, gözü yaşlı ve kamburu çıkmış perişan bir haldeydi Evliya zât, İblis’i tanıyıp ona dedi ki:

  - Niçin gözün yaşlıdır?

  - Ticaret yapmak fikri olmadan, sırf Allah rızası için hac yapmaya gelenlerin, duaları yüzünden diğerlerinin de haclarının kabul edilmesinden korktum Onun için ağlıyorum

  - Seni zayıflatan nedir?

  - Hacıları getiren atların inlemeden, kişneyerek gelmelerine üzüldüm Halbuki
  benim yoluma gidenleri
  Evliyanın büyüklerinden bir zat, hac zamanında insan kılığına girmiş olan İblis’i Arafat’ta gördü Zayıflamış ve benzi solmuş, gözü yaşlı ve kamburu çıkmış perişan bir haldeydi Evliya zât, İblis’i tanıyıp ona dedi ki:

  - Niçin gözün yaşlıdır?

  - Ticaret yapmak fikri olmadan, sırf Allah rızası için hac yapmaya gelenlerin, duaları yüzünden diğerlerinin de haclarının kabul edilmesinden korktum Onun için ağlıyorum

  - Seni zayıflatan nedir?

  - Hacıları getiren atların inlemeden, kişneyerek gelmelerine üzüldüm Halbuki benim yoluma gidenleri böyle götürselerdi, sevincim çok artardı

  - Peki, benzini solduran nedir?

  - Müslümanların ibadetlerine devam etmeleri ve birbirleriyle yardımlaşmalarıdır Şayet isyanda yardımlaşsalardı, sevincim artardı

  - Seni çökertip, belini büken nedir?

  - Kulların, (Yâ Rabbi, iman ile ölmemi nasip eyle) diye dua etmeleridir Halbuki ben onları, kendi işlerini ve ibadetlerini beğendirip, imansız gitmeleri için çalışmaktayım Allaha böyle yalvaranların, benim bu iş için çalıştığımı anlamalarından korkuyorum
  böyle götürselerdi, sevincim çok artardı

  - Peki, benzini solduran nedir?

  - Müslümanların ibadetlerine devam etmeleri ve birbirleriyle yardımlaşmalarıdır Şayet isyanda yardımlaşsalardı, sevincim artardı

  - Seni çökertip, belini büken nedir?

  - Kulların, (Yâ Rabbi, iman ile ölmemi nasip eyle) diye dua etmeleridir

  Halbuki ben onları, kendi işlerini ve ibadetlerini beğendirip, imansız gitmeleri için çalışmaktayım Allaha böyle yalvaranların, benim bu iş için çalıştığımı anlamalarından korkuyorum
  alıntı


  Paylaş
  şeytanın üzüntüsü (mutlaka okuyalım) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytanın insanın ibadetini beğenmesi için uğraşmasına şaşırdım.Yani insan ibadet etmeli ama bunu beğenmemeli mi?Ya da ya kabul olmazsa diye bir endişe içinde mi olmalı?Ben mi yanlış anladım.İbadetini beğenirse bu kibire mi giriyor?Söylenmek istenen bu mu?Yardımcı olursanız sevinirim. 3. 3
  Şeytanın insanın ibadetini beğenmesi için uğraşmasına şaşırdım.Yani insan ibadet etmeli ama bunu beğenmemeli mi?Ya da ya kabul olmazsa diye bir endişe içinde mi olmalı?Ben mi yanlış anladım.İbadetini beğenirse bu kibire mi giriyor?Söylenmek istenen bu mu?Yardımcı olursanız sevinirim
  “Ey iman edenler! Malını gösteriş ve övgü için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişinin yaptığı gibi, yaptığınız iyiliği başa kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek, yaptığınız yardımlarınızı değersiz hale sokmayın. Böyle kimselerin hali; üzerinde biraz toprak bulunan kaygan bir kayanın hali gibidir. Bir yağmur ona dokunursa onu çıplak bırakıverir.” (Bakara: 2/264)
  “... O münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında insanlar görüp takdir etsinler diye gösteriş için kılarlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisa: 4/142)

  . Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim:
  Allah Teâlâ buyurdu ki: “Ben, ortakların ortaklıktan en uzak olanıyım. Kim işlediği amelde benden başkasını bana ortak koşarsa, o kişiyi de ortak koştuğunu da reddederim.”[2]

  Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi:
  “Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb–ı Hak:
  – Peki, bunlara karşılık ne yaptın? buyurur.
  – Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim, diye cevap verir.
  – Yalan söylüyorsun. Sen, "babayiğit adam" desinler diye savaştın, o da denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:
  – Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın? diye sorar.
  – İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân için Kur'an okudum, cevabını verir.
  – Yalan söylüyorsun. Sen "âlim" desinler diye ilim öğrendin, "ne güzel okuyor" desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi, buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır.
  (Daha sonra) Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder.
  – Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? buyurur.
  – Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak için verdim, harcadım, der.
  – Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını "ne cömert adam" desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi, buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.”[3]

  * Kitabımızın bir numaralı hadisi her zaman olduğu gibi bu hadisi okurken de daima aklımızda olmalıdır. Birilerine duyurmak maksadıyla veya bu kimse şöyledir, böyledir desinler diye yapılan işlerden hiçbir sevap beklenemez. Bunların değeri yoktur. Sonuçta azap ve pişmanlıktan başka bir işe yaramaz. Şehidlik, alimlik, zenginliklerini sırf gösteriş uğruna kullananlar kıyamet günü yalanlanarak yüzüstü cehenneme atılacaklardır. [4]

  İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre birtakım insanlar kendisine gelip "Biz idarecilerimizin yanına girer ve onlara karşı, oradan çıktığımız zaman söylediklerimizin tam zıddı olan sözler söyleriz”, dediler. Bunun üzerine İbni Ömer:
  – "Biz bu sizin yaptığınızı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık" cevabını verdi.[5]

  Cündeb İbni Abdullah İbni Süfyân radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse, Allah da onun riyakârlığını açığa vurur."[6]

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Azîz ve celîl olan Allah'ın hoşnudluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz."[7]

  * Amellerin makbul oluşları Allah rızası için yapılmalarına bağlıdır. Dolayısıyla müslüman her işinde gösteriş ve “şöyle desinler” diye arzusundan uzak olmalıdır. Çünkü bu durumlar kişiyi münafıklık durumuna düşürür. Riya ve Süm’a = Şöyle şöyle desinler niyeti dini şeyleri istismar etmek demektir. İhlas ve samimiyet her amelin başı ve her türlü kötü duyguların düşmanıdır. Allah'ın rızası ancak ihlas ve samimiyetle kazanılır. [8]
  kardeşim hiç birişimize kibir, riya, ucub kariştirmamamız lazım. özellikle ibadetlerimizi yaparken Rabbimizin bize verdiği onca nimete karşılık kendisine yeterince şükür yapamadığımız için mahcup,günahlarımızdan dolayı ümitsiz ama RABBİMİZİN Rahmetinin sonsuz olduğunu düşünerek ümitvar olacağız...inşallah yardımcı olmuşuzdur.Allah.cümlemizin maneviyatını kuvvetlendirsin..

  [1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 475.
  [2] Müslim, Zühd 46. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 301, 475.
  [3] Müslim, İmâre 152.
  [4] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 476.
  [5] Buhârî, Ahkâm 27.
  [6] Buhârî, Rikak 36, Ahkâm 9; Müslim, Zühd 47–48. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 48; İbni Mâce, Zühd 21.
  [7] Ebû Dâvûd, İlim 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 23.
  [8] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 476. 4. 4
  Amellerimizle şeytanın üzüntüsü bol olsun inşallah....Rabbim hakkıyla ibadetlerimizi yapanlardan eylesin amin..Ravza kardeşim bu konuda biraz bilgim vardı ama,siz daha ayrıntılı yazmşsınız.Hak Teala razı olsun.paylaşım için sağolasınız..şeytan insan kılığına girer mi,  şeytanın insan kılığına girmesi,  şeytan insan kılığına girermi,  seytan insan kiligina girer mi,  insan kılığında şeytan,  şeytan hangi kılığa girer,  melekler insan kılığına girermi