Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Ramzanda cömert davranmak ve çok hayır işlemek gerek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ramzanda cömert davranmak ve çok hayır işlemek gerek

  Reklam
  Ramazanda Cömert Davranmak ve Çok Hayır Yapmak  218) Ramazanda Cömertlik (Ramazanda Cömert Davranmak, İyilik Yapmak, Çok Hayır İşlemek Ve Özellikle Son On Gününde Bunları Daha Da Arttırmak)


  Bu bölümde de Ramazanda bilhassa Ramazanın son on gününde cömert olmanın ve ibadetlere ağırlık vermenin gerekliliğini öğreneceğiz. [1]

  1225. İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûllullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil aleyhisselâm, ramazanın her gecesinde Hz. Peygamberimiz ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrâil ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”[2]
  1226. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.[3]
  * Müslümanlıkta, dünyadan el etek çekip kendini ibadete vermek dediğimiz Ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık sadece hristiyanlar tarafından uydurulmuş olup, bu uydurdukları işin de hakkından gelememişlerdir.[4] İslamda sadece Ramazanın son on gününde toplumdan ve her şeyden uzaklaşarak ibadet etme modeli vardır ki, buna itikâf diyoruz. Müslümanlardan bazısının yapmasıyla diğerlerinden bu yük inmiş olur. Bu son on günde kadir gecesinin faziletini yakalayabilmek için geceli gündüzlü ibadete ağırlık vermek esastır. [5]  [1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 358.
  [2] Buhârî, Bedü’l–vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed’ul–halk 6, Fezâilü’l–Kur’ân 7, Edeb 39; Müslim, Fezâil 48, 50. Ayrıca bk. Tirmizî, Cihâd 15; Nesâî, Sıyâm 2; İbni Mâce, Cihâd 9.

  [3] Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ’tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmu’l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.
  Bu hadis 99-1194 numarada geçmişti.
  [
  4] Hadid: 57/27.

  [5] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 358.  Paylaş
  Ramzanda cömert davranmak ve çok hayır işlemek gerek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ramazan ayı üç aylardan olması nedeniyle Allah'ın rahmetine nail olmak küçük bir iyilikle bile gerçekleştirilebilir. Rahmet kapılarını açtığı bugünlerde iyilik yapmak Allah'ın hoşnut olacağı davranışlardandır.