Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan cuma namazının kılınma vakti nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  cuma namazının kılınma vakti nedir?

  Reklam
  Cuma Namazının Kılınma Vakti Nedir ?


  1371- Ebu Hüreyre (r.a), Peygamberimiz (s.a.v) den şöyle naklediyor: “Cuma günü cünüplükten dolayı gusledip ilk vakitte Cuma namazına gelenler sanki deve kurban etmiş gibi, ikinci vakitte gelenler sığır kurban etmiş gibi, üçüncü vakitte gelenler ise bir koç kurban etmiş gibi, dördüncü vakitte gelenler ise bir tavuk tasadduk etmiş gibi, beşinci vakitte gelenler ise bir yumurta hediye eden kimsenin sevabı gibi sevap kazanırlar. İmam, hutbeye çıkınca meleklerde gelip hutbeyi dinlerler.” (Buhârî, Cuma: 31; Müslim, Cuma: 7)

  1372- Câbir b. Abdullah (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Cuma gününde on iki saat vardır ki o saatlerden birinde Müslüman’a her istediği verilir. O saati ikindiden sonraki vakitlerde arayınız.” (Ebû Davud, Salat: 208)

  1373- Yine Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Cuma günü, Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Cuma namazını kılar sonra dönüp hayvanlarımızı otlatmaya götürürdük. Câbir’e: Hangi saatlerde diye sorulunca: “Güneş zevalde iken” diye cevap verdi. (Müslim, Cuma: 9; Müsned: 14012)

  1374- Seleme b. Ekva’ (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Cuma namazını kılardık, namazdan döndüğümüzde duvarların gölgesi henüz oturulacak şekle gelmemiş olurdu.
  (Ebû Davud, Salat: 223; Müslim, Cuma: 9)  Paylaş
  cuma namazının kılınma vakti nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eski zamanlarda vakitler güneş gökyüzündeki konumuna göre hareket edilirdir. Fakat günümüzde eskilere göre çok daha kolay bir şekilde zaman ayarlaması yapılmaktadır.cuma vakti ne kadardır