Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Bayram Namazına Giden Ne Yapar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bayram Namazına Giden Ne Yapar

  Reklam
  Bayram Namazına Giden Ne Yapar ?


  1) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) Ramazan bayramı günü musallaya gitmeden önce gusül abdesti alırdı.”
  Malik 1/177/2, Abdurrezzak 5753, İbni Ebi Şeybe 2/86/3, Begavi 2/167
  2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Şüphesiz ki ben Ramazan bayramı ve Kurban bayramı için gusül abdesti alırım.”
  Abdurrezzak 5756, İbni Ebi Şeybe 2/86/4
  3) İbni Bureyde babasından rivayet ederek şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan bayramı günü bir şey yemeden namaza çıkmazdı. Kurban bayramı günü ise evine dönene kadar bir şey yemezdi.”
  İbnu’l-Munzir Evsad 2106, İbni Huzeyme 1426, İbni Mace 1756, İbni Hibban 2812, Tirmizi 542, Hâkim 1088
  4) Cabir bin Semure (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan bayramı günü bayram namazına gitmeden önce mutlaka birkaç tane hurma yerdi.”
  Tabarani Mucemu’l-Kebir 2039, İbni Hibban 2814, Hakim 1089, Albânî Sahihu’l-Cami 4865
  5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram günü bayram namazına herhangi bir yoldan çıktığı vakit yolunu değiştirerek o yoldan başka bir yoldan evine dönerdi.”
  Tirmizi 541, Ebu Davud 1156, Hakim 1/296, İbni Mace 1299
  6) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram günü namaza çıktığı vakit dönüşte gittiği yola muhalefet eder başka yoldan dönerdi.”
  Buhari 941, Albânî İrva 637
  7) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle haber verdi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan bayramı günü evinden çıktığı andan musallaya gelinceye kadar tekbir getirirdi.”
  Darekutni 2/44/ Hakim 1105 Beyhaki 3/298
  8) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) Ramazan ve Kurban bayramı günü musallaya giderken oraya varıncaya kadar tekbir getirir ve onu açıktan söylerdi. Sonra orada imam gelinceye kadar tekbir getirmeye devam ederdi.”
  İbni Ebi Şeybe 2/70/1, Darekutni 2/45/8, Albânî İrva 650
  9) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma)’nın teşrik günlerinin tekbirleri şu sözlerle sabittir. O teşrik günlerinde şöyle tekbir getiriyordu:
  “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe İllallahu Vallahu Ekber, Allah-u Ekber Velillahilhamd.”
  İbni Ebi Şeybe 2/73, 74, Beyhaki 3/315, Albânî İrva 3/125
  10) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) Arafe günü sabah namazından sonra teşrik günlerinin son günü ikindi namazına kadar tekbir getirirdi. Son günün ikindi namazının akabinde de yine tekbir getirirdi.”
  İbni Ebi Şeybe 2/72/1, Beyhaki 3/314, Albânî İrva 3/125
  11) Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) Teşrik günlerinde Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13’cü günleri pazar yerlerine gider, tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbirlerine iştirak ederek tekbir getirirlerdi.”
  Buhari 926  Paylaş
  Bayram Namazına Giden Ne Yapar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bayram namazına gitmeden önce temizlendikten sonra temiz ve yeni kıyafetler giyilerek bayrama hazırlık yapılarak diğer günlerden farkını ortaya koyarlar.