Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Bayram Namazına Kadınlarda Gider Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bayram Namazına Kadınlarda Gider

  Reklam
  Bayram Namazına Kadınlarda Gider


  1) Amre bin Revaha (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bayram namazlarında her izar (elbise) sahibi kimsenin musallaya çıkması vacibdir’ buyurdu.”
  Ahmed 27082, Ebu Nuym el-Hilye 7/163, Tayalisi 1622, Beyhaki 3/306, Albânî Sahihu’l-Cami 7105
  2) Ümmi Atiye (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde evlenmemiş kızları, hayızlı genç kadınları ve perde ehli kadınları musallaya çıkarmamızı bize emrederdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Hayızlı kadınlar namazdan uzak durur, hayır ve Müslümanların dualarını müşahede eder onlara iştirak ederler’ dedi.
  Ben:
  −Ya Rasulallah! Herhangi birimizin cilbabı olmayabiliyor? dedim.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Din kardeşi kendinin cilbabından (elbisesinden) birini ona giydirsin’ buyurdu.”
  Müslim 890/12, Buhari 936, Ebu Davud 1136, Nesei 1557, İbni Mace 1307, Darimi 1/377, Ahmed 5/84-85
  3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kızlarına ve eşlerine bayram namazlarında musallaya çıkmalarını emrederdi.”
  Ahmed 2054, Tayalisi 1622, İbni Ebi Şeybe 2/87/1, Albânî Sahihu’l-Cami 4888
  4) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Bir Ramazan veya Kurban bayramı günü ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber musallaya çıktım. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram namazını kıldırdı sonra hutbe okudu...”
  Buhari 932, Müslim 884/2, Humeydi 476, Ebu Davud 1142, Nesei 1568, Tirmizi 537, İbni Mace 1273  Paylaş
  Bayram Namazına Kadınlarda Gider Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bayram namazına kadınların da gitmesi dualara onların da katılıp vaazı dinlemeleri dinen uygun görülmüştür. Bazı camilerde kadınlara ayrılan yerlerde kadınların gitmeleri daha rahat olur.