Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti

  Reklam
  Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti


  1) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür’ dedi.
  Sahabeler:
  −Ya Rasulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı (o günler kadar sevimli) değildir? diye sordular.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet, Allah yolunda yapılan cihat da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehit olan) hariç’ diye cevap verdi.”
  Ebu Davud 2428, Buhari 928, Tirmizi 754, İbni Mace 1727
  2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce’nin ilk on günüdür…’ buyurdu.”
  Terğib ve Terhib 3/22, İbni Hibban
  3) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden bazısından rivayet edildiğine göre:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Zilhicce’nin dokuz günü, Aşure günü (Muharrem ayının onuncu günü) , her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembesi oruç tutardı.”
  Ebu Davud 2437, Nesei 2410
  Bu On Gün İçinde Yapılacak Şeyler

  1) Bu günlerde ve özellikle de Arafe gününde oruç tutulmalıdır. Ama bu oruç, hac görevini yerine getiren için geçerli değildir! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacda iken Arafe günü oruç tutmamıştır! Bilindiği gibi Arafe günü orucunun fazileti oldukça büyüktür.
  Ebu Katâde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Arafe günü oruç tutmak hakkında sorulunca, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarına kefarettir’ buyurdu.”
  Müslim 1162/197, İbni Mace 1731
  Ebu Katâde (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allah’ın Arafe günü tutulan orucun, ondan önceki seneye ve ondan sonraki seneye kefaret etmesini umarım’ buyurdu.”
  İbni Mace 1730, Müslim 1162/197, Ebu Davud 2425-2426, Beyhaki 4/286, 293, 300, Ahmed 5/297, Albânî İrva 952
  Said bin Cübeyr (Radiyallahu Anh) Zilhicce ayı’nın ilk on günü girdiğinde çok ibadet etmeye çalışır, hatta neredeyse ona güç yetiremez olurdu.
  Terğib ve Terhib 3/20, Beyhaki
  2) Arafe günü sabah namazından bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek.
  Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhuma) bu on gün içinde çarşıya giderler, yüksek sesle tekbir getirirlerdi. Onları işiten insanlar da onlara uyarak yüksek sesle tekbir getirirlerdi.
  Buhari 926, Begavi, Beyhaki
  Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) Arafe günü sabah namazından sonra teşrik günlerinin son günü ikindi namazına kadar tekbir getirirdi. Son günün ikindi namazının akabinde de yine tekbir getirirdi.”
  İbni Ebi Şeybe 2/72/1, Beyhaki 3/314, Albânî İrva 3/125
  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) o günlerde yani Mina günleri olan teşrik günlerinde namazların arkasında, yatağının üzerinde, çadırında, oturduğu yerde ve yürüdüğü yerde (yani aklına geldikçe) o günlerin hepsinde tekbir getirirdi.
  Buhari 928, 929, İbni Münzir
  Bayanlarda teşrik gecelerinde mescitte, erkeklerle beraber tekbir getirirler.
  Buhari 928, 929, İbni Ebi’d-Dünya Kitabu’l-Îyd
  Teşrik tekbirleri şöyledir:
  “Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallahu Vallahu Ekber Allah-u Ekber ve Lillahilhamd.”  Paylaş
  Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti hadis