Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak ve gecesinde yapılacaklar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak ve gecesinde yapılacaklar

  Reklam
  Recep Ayının Birinci Gününde Tutulan Oruç


  Ebû Zerr -radıyallâhu anh-’ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
  “Bir kimse, Receb’in birinci gününü oruçlu geçirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevâb verilir. Yedi gün oruç tutsa, yedi Cehennemin kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutsa, sekiz Cennetin kapıları onun için açılır. On gün oruç tutsa, Allah Teâlâ günahlarını hasenata çevirir. On sekiz gün oruç tutsa, semâdan bir seslenici:
  «-Geçmiş günahların bağışlandı. İyi amellerine devam et!..» diye seslenir.” buyurmuştur. (Gunye, 1 /179)
  Selame bin Kays, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
  “Bir kimse, Receb’in ilk günü oruç tutsa, Allah Teâlâ, onun o orucunu altmış yıllık günahlarına keffâret kılar. Onbeş gün oruç tutan kimsenin Allah Teâlâ kıyamet günü hesabını kolaylaştırır. Receb ayını otuz gün oruçlu geçiren kimse için, Allah Teâlâ kendisinden razı olduğunu ve onun cezalandırılmayacağını yazar.” (Gunye, 1/179)
  Ömer bin Abdilazîz’in -radıyallâhu anh-, Basra valisi olan Haccâc bin Ertad’a yazdığı mektupta ;
  “Senede dört geceye dikkat edip, ibâdetle geçirmen lâzımdır. Allah Teâlâ o gecelerde rahmetini bol bol saçar. Bu geceler: Receb’in birinci gecesi, Şaban’m on beşinci gecesi, Ramazan’in yirmi yedinci gecesi ve Ramazan bayramı gecesidir.”
  diye yazdığı bildirilmiştir. (Gunye, 1/179)
  Receb Ayının İlk Üç Günü Tutulacak Orucun Fazîleti
  Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:
  “Receb-i şerîf’in birinci gününde oruç tutmak, üç senelik; ikinci günü sâim (oruçlu) olmak iki senelik, yine şehr-i mezkûrun (bu ayın) üçüncü günü oruçlu bulunmak, bir senelik günâh-ı sağîreye (küçük günahlara) keffâret olur. Bunlardan sonra beher günü bir aylık sagîyr (küçük) günahın afv ve mağfiretine (bağışlanmasına) medar olur.” (Kenzö’l-İrfan s: 27 Süyûtî’nin Câmiü’s-Sağîr’inden)

  Yusuf Demireşik  Paylaş
  Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak ve gecesinde yapılacaklar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı günler İslam dininde ayrı bir önemi vardır. Recep ayının ilk günü gibi. Recep ayında kişi oruçlu gün sayısını artırması ile cehennemin kapılarını kendisine kapandığı gibi cennetin kapılarını kendisi için açılmaktadır.