Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Cuma Çıkışı Açılan Tezgah Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cuma Çıkışı Açılan Tezgah

  Reklam
  Cuma Çıkışı Açılan Tezgah


  DİLENCİLİK
  İslâm’da kural olarak dilencilik yasaklanmıştır. Bir kimse çalışamayacak derecede güçsüz hale gelmiş ve zarurî ihtiyaçlarını karşılayamamışsa dilenmesi caizdir. Buna göre dilencilik bir kazanç yolu değil, zaruret haliyle sınırlı bir ruhsattır. Kur’ân’da da dilencilik insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir tutum olarak değerlendirilmiştir.
  Ancak, ihtiyacından dolayı isteyenin zenginlerin mallarından belli bir hakkı olduğu bildirilmiş. Hz. Peygamber’e hitaben de “İsteyeni azarlama” buyurulmuştur. Diğer bir âyette ise iyi bir mü’minin özellikleri arasında ihtiyacından dolayı isteyenlere malından vermesi hususu da sayılmıştır. Hz. Peygamber, yeni müslüman olan bazı kimselerden Allah’ın birliğine inanıp O’na ibadette bulunmaları ve namaz kılmaları yanında dilencilik yapmayacaklarına dair söz almıştır.
  Ayrıca hadislerde şeref ve haysiyetini koruyan fakirle yoksulluğunu istismar eden ve dilenmeyi bir kazanç yolu görenler arasındaki ahlâkî farka dikkat çekilmiş, elinin emeğiyle geçinme imkânı varken dilenenlerin, özellikle mal biriktirmek için avuç açıp isteyenlerin aslında cehennem ateşi talep ettikleri bildirilmiş, bunların dünyada yüzsüzlük ederek dilenmelerine karşılık ahirette yüz etleri soyulmuş olarak Allah’ın huzuruna çıkacakları ifade olunmuştur. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün canlıların rızkının Allah tarafından verileceği bilincinde olan bir müslüman dilencilik yapamaz.  Paylaş
  Cuma Çıkışı Açılan Tezgah Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanlar dinin emir buyurduğu gibi yaşayarak insan fıtratına uygun olanı yerine getirerek diğer insanlara örnek olması gerekir. Bir Müslümana yakışan emeği ile para kazanmaktır.islamda ahlak kuralları