Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Muharrem'in özelliği, Aşure'nin güzelliği nereden geliyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Muharrem'in özelliği, Aşure'nin güzelliği nereden geliyor?

  Reklam
  Muharrem Ayının Özelliği

  Aşure'nin Güzelliği Nereden Geliyor ?

  Aşure.jpg


  Soru: Hicri takvime baktığımızda Muharrem ayı yılın birinci ayı olarak seçilmiştir Halbuki, Peygamberimiz (sas)'in hicreti, Muharrem ayında değil Rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir

  Nitekim Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının sonunda Hz Ebu Bekir'le Mekke'den çıkarak Sevr mağarasına gizlenen Efendimiz, burada üç gece kaldıktan sonra Rebiülevvel ayının başında pazartesi günü Medine'ye doğru yola çıkmış, bir hafta sonra yine pazartesi günü Medine'nin kenar mahallesi sayılan Kuba'ya ulaşmış, burada Kuba Mescidi'ni yaptırdıktan sonra Medine'ye geçerek hicret yolculuğunu Rebiülevvel ayında tamamlamıştır Buna rağmen hicretin birinci ayı olarak Rebiülevvel değil de ondan önceki Muharrem ayı seçilmiştir Muharrem ayının birinci ay olarak seçilmesine bilmediğimiz hangi özellikleri sebep olmuştur acaba?

  Cevap: Muharrem ayı tarih boyunca yaşanan özellik ve güzelliklere sahne olmuştur Geçmiş peygamberlerin düşmanlarından kurtuluş mucizeleri hep Muharrem'in 10'unda yaşanmıştır Hz Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulması, Hz İbrahim'in Nemrut'un ateşinden korunması gibi büyük mucizeler hep Muharrem'in 10'uncu gününde gerçekleşmiştir Bundan dolayı Peygamberimiz (sas) de Muharrem ayını Ramazan'dan sonra gelen en kutsal ay olarak haber vermiştir Ayrıca ilk muhacir kafilesi de Muharrem ayında yolda çıkmış, böylece ilk hicret kafilesini de yola çıkaran Muharrem ayı birinci ay olarak seçilmeye layık görülmüştür Ne var ki tarihin derinliklerinden gelen bunca sevindirici olaylara sahne olmakla kalmamış, daha sonraları 61 tarihinde vicdanları sızlatan üzücü olaylar da 10 Muharrem'de cereyan etmiş, Ehl-i Beyti'nin yetmiş iki eşsiz büyüğü Hz Hüseyin'le birlikte 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edilmiştir Bu olay da 10 Muharrem'i gönül yakıcı, vicdan sızlatıcı ıstırap günümüz haline dönüştürmüştür

  Soru: Buna rağmen 10 Muharrem'deki Aşure tatlısı nereden çıkmıştır? Dinî bir mecburiyet gereği midir? Yoksa peygamberlerin 10 Muharrem'deki kurtuluşuyla ilgili bir yanı var mıdır?

  Cevap: Evet, vardır Muharrem'in 10'unda Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi Dağı'nda karaya çıkmıştır Bu kurtuluşun şükrü olsun diye geminin ambarında kalan tahılları çıkarıp bir araya getirerek özel bir tatlı yapan gemi sakinleri, bu tatlıyı aralarında paylaşmışlar, kurtuluşlarının da bir şükrü olarak çevrelerine tatlı ikramında bulunmuşlardır İşte bu tarihî olay her yıl 10 Muharrem'de bir daha tekrar edilerek eş dost, konu komşu yeniden bir sevgi saygı paylaşımına gidilmektedir Böylece hem komşular arasında iyi münasebetlerin gelişmesine sebep olunmakta, hem de tarihte yaşanmış tufan hadisesi ve karaya çıkışın şükrü bir daha zihinlerde canlandırılmaktadır Aşure tatlısı vesile olduğu bu özellik ve güzelliğinden dolayı asırlar boyu varlığını sürdürmüştür Yoksa dinî bir mecburiyetin gereği olduğundan dolayı değildir Böyle dinî bir mecburiyet yoktur çünkü

  Soru: Peygamberlerin kurtuluşlarının gerçekleştiği Muharrem'de oruç tutmak gerekir, deniyor Bu oruçların günü ve sayısı belli midir?

  Cevap: Kısaca diyebiliriz ki, Muharrem'de oruç tutan sevap alır, tutmayan da günaha girmez Kim ne kadar oruç tutarsa o kadar sevap alır Sözün özü budur Efendimiz'in Muharrem ayı için, "Ramazan'dan sonra gelen en kutsal ay" buyurması, bu aydaki ibadet ve orucun sevabının yüksekliğine işaret kabul edilmiştir

  Soru: 10 Muharrem'de, bazı Müslümanların sırtlarını zincirlerle dövüp kanatmaları dinin bir emri gereği midir? Yoksa geçmişte yaşanmış zulümlerin acısını bir ölçüde kendi nefislerinde hissetmek için mi böyle işkenceleri yaşamaktalar?

  Cevap: 10 Muharrem'deki zincirli dövünmeler gibi ağır matem görüntüleri dinin emri gereği olmaz Olmadığı içindir ki artık böyle çileye ortak olma görüntüleri de terk ediliyor, 'Olayın üzüntü ve çilesi vicdanlarda yaşanmalı' diyenler çoğalıyor

  Aslında İslam büyükleri Müslümanlar arasında geçmişte cereyan etmiş olan Sıffîn, Cemel vak'ası ve Kerbela gibi gönül yakıcı, vicdan sızlatıcı çatışmaları yeniden deşeleyip de gündeme getirmeyi uygun bulmamışlar, zalimlerin cezalarını ahirette aldığını, mazlumların da mükâfatlarına nail olduğunu ifade ile 'Bize mazlumlar için duadan başka bir şey kalmamıştır' diyerek konuyu İlahi adalete havale etmekle yetinmişler, yeni suçlular arar gibi yeni gerginliğe sebep olmaktan çekinmeyi tavsiye etmişlerdir Ehli sünnet olayları böyle değerlendirmiştir

  Bu konuya ait okumanızı istediğim fevkalade mühim tespitleri, Bediüzzaman Hazretleri'nden naklen yarın bilgilerinize arz edeceğim burada

  AHMED ŞAHİN
  Zaman  Paylaş
  Muharrem'in özelliği, Aşure'nin güzelliği nereden geliyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dini günlerden biri olan aşure gününde aşure hazırlayarak Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetleri komşularımızla paylaşmanın ve Allah'ın bunu nimetleri daha da artırması niyetiyle yaparız. 3. 3
  Muharrem ayında en faziletli olan tutabildiği kadar oruç tutmaktır.Aşure yapmak sadece bidattır.