Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Muharrem Orucunun Fazİletİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Muharrem Orucunun Fazİletİ

  Reklam
  MUHARREM ORUCUNUN FAZİLETİ


  {MUHARREM, ŞÂBAN VE HARAM AYLARINDA NÂFİLE ORUÇ TUTMAK}


  1249 Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı muharremde tutulan oruçtur Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır "


  Müslim, Sıyâm 202, 203 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Savm 56; Tirmizî, Mevâkît 207; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 6


  1250 Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir ayda, şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi
  Başka bir rivayette (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30), "Pek az bir kısmı hariç, şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi" denilmektedir


  Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177 Ayrıca bk İbni Mâce, Sıyâm 30
  1251 Mücîbetü'l–Bâhiliyye, babasından (veya amcasından) naklen, babasının Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e elçi olarak gidip memleketine döndüğünü, bir yıl sonra –hali ve görünüşü oldukça değişmiş olarak– tekrar Hz Peygamber'e gittiğini ve şöyle dediğini haber verdi:
  – Ey Allah'ın Resûlü! Beni tanıdınız mı? Hz Peygamber:
  – "Sen kimsin? (tanımadım)" buyurdu Adam:
  – Bir sene önce size gelmiş olan Bâhilîyim, dedi Hz Peygamber:
  – “Seni böylesine değiştiren nedir? Halbuki sen çok iyi görünüyordun” buyurdu Adam:
  – Senden ayrıldığım günden beri, geceleri hariç, asla yemek yemedim, dedi Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  – "Kendine işkence etmişsin!" buyurdu ve ilâve etti:
  – "Sabır ayı (ramaza)nı bütünüyle, diğer aylardan da birer günü oruçlu geçir " Adam:
  – Benim için bu sayıyı arttırınız Zira benim gücüm bundan fazlasına yeter, dedi Hz Peygamber:
  – "O halde her aydan iki gün oruç tut!" buyurdu Adam:
  – Daha arttırınız, dedi Hz Peygamber
  – "Peki, her aydan üç gün!" buyurdu Adam:
  – Biraz daha arttırınız, dedi Hz Peygamber de:
  – "Haram aylarında (receb, zilkade, zilhicce ve muharrem) üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak "buyurdu ve üç parmağını birleştirip bırakmak suretiyle de fiilen gösterdi


  Ebû Dâvûd, Savm 55 Ayrıca bk İbni Mâce, Sıyâm 43  Paylaş
  Muharrem Orucunun Fazİletİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Üç aylarda tutulan orucun hükmü büyük olduğundan diğer aylara göre daha sevaptır. Peygamber efendimiz çoğunu oruçlu olarak geçirmesine rağmen ashabının bir kaç gün tutmasını öğütlemiştir. 3. 3
  Ramazan orucu dışındaki en faziletli oruç Muharrem ayında rutulan oruçtur.