Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan zilhicce ayında ibadetin faziletleri - zilhicce ayında oruç - zilhicce orucu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  zilhicce ayında ibadetin faziletleri - zilhicce ayında oruç - zilhicce orucu

  Reklam
  Zilhicce Ayında İbadetin Faziletleri

  Zilhicce Ayında Oruç

  Zilhicce Orucu
  Zilhicce kamerî ve hicrî senenin on ikinci ayıdır. “Hicce”, sene manasına gelir. Hicce'nin başına “zî” ekiyle yapılan “zilhicce” şekli, hicrî senenin son ayı olması dolayısıyla, “bütün ayların geçip, senenin tamamladığı ay” veya “seneyi ikmal eden ay” gibi manalara gelir.

  Ayrıca hacc bu ayda yapıldığından “Hacc ayı” manasını da ifade eder.

  Özellikle, Zilhiccenin birinden onuna kadar ilk “on gün ve gecesi”.

  İçinde teşrik tekbirlerini, Arafatta vakfeyi ve arefe gününü ve kurban bayramının birinci gününü ve kurbanı içinde toplayan Zilhicce'nin ilk on gün ve geceleri...

  “Ve on geceye yemin olsun” ifadesiyle Allah, zamana, geceye ve on geceye yemin etmiştir. Bu yemin zamanın ve on gecenin şerefine, faziletine dikkat çekmek içindir.

  Zaman ve on gece zatından şereflidir. Şerefsizce yaptığımız hata ve günahları zamana yüklemeyelim diyedir. Evet, bir takım kimseler, gördükleri fenalıkları, çektikleri hüsranları hep dehre, zamana yükleyerek zamandan şikayet ederler. Zamanların uğursuzluğundan bahsederler.

  Halbuki;

  “Zaman bozuldu fesadı var diyorlar. Zaman bozulmadı, kendileri fesat” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, fenalık zamanda değil, insanların kendilerindedir: “On gece”ye yeminle önemini hatırlatmakla birlikte, fenalıkları zamana ve geceye yüklemenin, zaman bozuldu iddiasını red manası vardır. Grup halinde en faziletli geceler, bu ayette şerefine yemin edilen: “On gece”lerdir.

  “Mutlak zikir kemaline masruftur” kaidesine göre: “leyâlin” kelimesi “lâm-ı tarifsiz” kullanılarak en çok bilinen: “Zilhiccenin on günü” şeklinde anlaşılmıştır.

  Ayrıca “leyâlin” kelimesinin sonundaki tenvininde ululama ta'zim, büyüklüğünü ilân manasını ifade ederek, bu gecelerin özel şerefine daha ziyade dikkat çekmektedir.

  Denilebilir ki, bu kelimenin belirsiz olarak kullanılması, belli bir senenin Zilhiccesi'nin son on günü kasdedilmeyerek belli olmayan bir On'a işaret olmak içindir: “Leyâlin” kelimesinin belirsiz olmasından, başka bir “On” olma ihtimali akla gelse dahi herhalde maksat, sonunda fecir gibi neşeli ve sevinç bulunan bir on gece olmalıdır. On'uncu sabahı Kurban bayramı olan Zilhicce'nin on gecesi olması da buna daha uygun, ayrıca Kadir gecesini kapsamış olması ihtimali ve sonunda Ramazan bayramı gelmesi itibariyle Ramazan'ın son on gecesi olması da uygundur.

  Bu On gecenin Kurban bayramından önceki on gece olduğunu söyleyenler vardır.

  İmam-ı Ahmed b. Hanbel, Müsned'inde Hz. Câbir'den (RA), Resulullah (SAV): “On gece, Kurban bayramının on gecesidir.” diye rivayet etmişlerdir.

  İbn-i Cerir de: “Doğru olan görüş, bunların Kurban bayramından önceki on gece olmasıdır. Zira müfessirlerden gelen delil bunun üzerine icma etmiştir. Denilmiştir ki; Hz. Musa'nın (A.S) Mikatın da “Ve ona on gece daha ilave ettik. Böylece Rabbi'nin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı.” buyrulan On da Zilhicce'nin On gecesidir.

  Şerefine yemin edilen bu On gecenin başındayız. Sonunda Kurban bayramının birinci günü vardır. Bu arasındaki gün ve geceler gerçekten değerlendirilmesi gereken gecelerdir.

  Rabb-i Rahim'den bizlere değerlendirme aşkını, şevkini, vecdini ruhlarımıza ilkâ etmesini dilerim.

  Necdet İÇEL  Paylaş
  zilhicce ayında ibadetin faziletleri - zilhicce ayında oruç - zilhicce orucu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zilhicce ayında ne zaman olduğu kesin olarak bilinmeyen on güne işaret edilmektedir. Bu on günde bir gün bile oruç tutan kişi bir sene oruç tutmuş geceyi ibadetle geçiren ise kadir gecesini geçirmiş gibi sevap alır.zilhiccenin faziletleri,  zılhıcce ayı orucun fazıletlerı,  zilhicce ayindane zaman oruc tutulur