Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Cuma Gününün Fazileti ve Cuma namazının farz oluşu hadislerle Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cuma Gününün Fazileti ve Cuma namazının farz oluşu hadislerle

  Reklam
  CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

  Cuma Namazının Farz Oluşu  Cuma Gününün Fazileti ve Cuma namazının farz oluşu hadislerle

  {CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE CUMA NAMAZININ FARZ OLUŞU, CUMA NAMAZI İÇİN BOY ABDESTİ ALMANIN, GÜZEL KOKU SÜRÜNÜP ERKENDEN CÂMİYE GİTMENİN, CUMA GÜNÜ DUA ETMENİN, RESÛL–İ EKREM’E SALAVÂT GETİRMENİN, O GÜN DUALARIN KABUL OLUNDUĞU ZAMANI BEKLEMENİN VE CUMA NAMAZINDAN SONRA ALLAH TEÂL’YI ÇOK ZİKRETMENİN SEVABI}


  1149 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı ”
  Müslim, Cum`a 17, 18 Ayrıca bk Tirmizî, Cum`a 1, 2; Nesâî, Cum`a 4, 45

  1150 Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur ”
  Müslim, Cum`a 27 Ayrıca bk Müslim, Cum`a 26; Ebû Dâvûd, Salât 203; Tirmizî, Cum`a 5; İbni Mâce, İkâmet 62, 81

  1151 Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur ”
  Müslim, Tahâret 16 Ayrıca bk Müslim, Tahâret 14, 15

  1152 Ebû Hüreyre ile İbni Ömer radıyallahu anhüm’den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır:
  “Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar ”
  Müslim, Cum`a 40 Ayrıca bk Nesâî, Cum`a 2; İbni Mâce, Mesâcid 17


  1153 İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın ”
  Buhârî, Cum`a 2, 5, 12; Müslim, Cum`a 1, 2, 4; Tirmizî, Cum`a 3; Nesâî, Cum`a, 7, 25; İbni Mâce, İkâmet, 80


  1154 Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir ”
  Buhârî, Ezan 161, Cum`a 2, 3, 12; Müslim, Cum`a 5, 7; Ebû Dâvûd, Tahâret 127; Nesâî, Cum`a 2, 6, 8, 11; İbni Mâce, İkâmet 80


  1155 Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir ”
  Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cum`a 5 Ayrıca bk Nesâî, Cum`a 9


  1156 Selmân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır ”
  Buhârî, Cum`a 6, 19


  1157 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır ”
  Buhârî, Cum`a 4; Müslim, Cum`a 10 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Tahâret 127; Tirmizî, Cum`a 6; Nesâî, Cum`a 14

  1158 Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu:
  “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir ”
  Resûl–i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi
  Buhârî, Cum`a 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cum`a 13–15 Ayrıca bk Tirmizî, Cum`a 2; Nesâî, Cum`a 45; İbni Mâce, İkâmet 99

  1159 Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî radıyallahu anh şöyle dedi:
  Birgün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ bana:
  – Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu Ben de:
  – Evet, duydum Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
  “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir ”
  Müslim, Cum`a 16 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45

  1160 Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur ”
  Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26 Ayrıca bk Nesâî, Cum`a 5; İbni Mâce, İkâmet 79, Cenâiz 65  Paylaş
  Cuma Gününün Fazileti ve Cuma namazının farz oluşu hadislerle Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan sür e içindedir burda cuma namazını mı söylüyor? bi hadiste de ikindi ve güneş doğana kadar vakit denildiğini duymuştum????
 3. 3
  RABBİM razı olsun Zuhal kardesim ellerine yüreğine sağlık.cumanın fazileti hadisler,  cumanın fazileti vaaz,  cumanın fazileti hakkında vaaz,  cumanın fazileti hakkında hadisler,  cumanın fazileti ve kıssalar