Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Mübarek Ramazan Ayına Girerken Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mübarek Ramazan Ayına Girerken

  Reklam
  Ramazan-ı Şerife Girerken


  İnsanları karanlıklardan nura, hüküm ve hikmet sahibi Rabbimiz’in yoluna çıkaran, tüm Müslümanlara bir hidayet, müjde ve rahmet, içi titreyerek korku duyanlara bir öğüt ve hatırlatma olan Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazan ayı, aynı zamanda içinde "bin aydan daha hayırlı" (Kadir Suresi, 3) olduğu bildirilen Kadir gecesi'nin bulunduğu bir bereket ayıdır. İşte bu nedenle Ramazan ayının dünya üzerindeki tüm Müslümanlar için ayrı bir önemi, kudsiyeti ve güzelliği vardır. Bu ay boyunca müminler birlik ve beraberlik içinde oruç ibaretlerini yerine getirir, Allah’ın ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetinde bildirdiği sınırları korur, Rabbimiz’in bahşettiği tüm nimetlerine şükreder, dua ve ibadetle O’ndan yardım dilerler.
  Bu mübarek ay vesilesiyle tüm Müslümanların birliğe, beraberliğe ne kadar ihtiyaç duydukları, eğer bir birlik oluştururlarsa dünya barışı için çok büyük bir kuvvet haline gelecekleri bir kez daha anlaşılmaktadır. Dünya üzerinde İslam karşıtı güçlerin bu kadar ciddi bir çaba içinde olmaları, Doğu Türkistan'da, Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da, Çeçenistan’da iman sahiplerinin maruz kaldıkları kötü muamele, tüm Müslümanları “birlik içinde hareket etmelerinin, farklılıkları bir kenara bırakıp İslam ahlakını yaygınlaştırmak için çaba sarf etmenin” önemi üzerinde düşünmeye sevk etmelidir.
  Birlik, beraberlik, dayanışma, dostluk, fedakarlık, yardımlaşma ve benzeri özellikler Kuran ahlakının temelini oluşturan güzelliklerden bazılarıdır. Çünkü, birlik ve beraberlik sağlandığında, insanlar güç ve enerjilerini tartışmalara, kavgalara, sürtüşmelere, çatışmalara, savaşlara değil, hep hayır ve güzellik dolu işlere yönlendireceklerdir. Ayrıca herkesin emeğini, gücünü, şevkini kattığı, birbirine maddi ve manevi yönden destek sağladığı işlerde büyük bir bereket ve güzellik oluşacaktır. Ancak herşeyden önemlisi birlik ve beraberlik içinde hayır için çalışan iman sahiplerine Allah katından bir yardım, bir destek ve güç verileceği müjdelenmiştir. Bu nedenle Allah bazı ayetlerinde müminlere birbirleriyle çekişmemelerini, yoksa güçlerinin gideceğini ve zayıf düşeceklerini hatırlatmıştır. Bu ayetlerden biri şöyledir:
  Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)
  İnkarcıların şiddetle ittifak halinde olduğu, müminlere karşı kin ve nefretlerinin ağızlarından taştığı, zavallı insanlara, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara zulmedildiği bir ortamda, bu mazlum insanlar vicdan sahibi kimselerden medet ummaktadırlar. O halde samimilerin, vicdanlıların, dürüstlerin, akıl sahibi, salih insanların güçlerini birbirlerine karşı kullanmalarının Allah Katında büyük bir sorumluluğu olabilir. Müminlerin birbirleriyle ittifakı, yardımlaşmaları, aralarındaki dostlukları, tesanütleri, muhabbetlerini artırmaları ve hiçbir an ittifaklarını zayıflatacak bir ihtilafa düşmemeleri son derece önemlidir. Hiç unutmamak gerekir ki, hiçbir dünyevi hırsı bulunmayan, hayır olarak gördüğü her davranışı, her eseri, her faaliyeti kendisine bir pay çıkarmadan, benim senin ayırımı yapmadan hayır için kullanan, kıskançlık, rekabet gibi nefsin pisliklerinden sakınan insanların dayanışmaları kötü niyetli şer ittifakını mutlaka yenilgiye uğratacaktır.
  HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)  Paylaş
  Mübarek Ramazan Ayına Girerken Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ramazan Müslümanların ayı olması nedeni ile ve farz olması nedeniyle oruç tutmak zorunludur. Gündüzleri dünya işlerinin arasında oruç tutmak geceleri teravih ve kuran gibi ibadetler ile süslemek ramazan ayının güzelliklerindendir.