Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Zilhicce Ayı - Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın Sevabı - Zilhicce Ayında İbadet Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zilhicce Ayı - Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın Sevabı - Zilhicce Ayında İbadet

  Reklam
  Zilhicce Ayı

  Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın Sevabı

  Zilhicce Ayında İbadet  Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın SevabıKur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun" ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur
  Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır Bu mübarek ayın 1'inden 10'una kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir 10'uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

  "Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin ihyasına eşittir.

  Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (ra) diyor ki:

  "Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti"
  Ebu'd-Derda (ra) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor: "Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir Çünkü Resulullah (sav):

  "Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun" buyurdu
  Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur" (Şir'a)

  Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin! (Abd b Humeyd, Müsned, 1-257)
  Allahu Teâlâ'nın bereketli kıldığı, Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevab verileceğini Peygamber Efendimiz (sav) müjdeliyor. Bugünler bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir Biz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allahu Teâlâyı zikretmeliyiz .  Paylaş
  Zilhicce Ayı - Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın Sevabı - Zilhicce Ayında İbadet Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin alışkanlık ettiği ve yer yıl oruçlu olarak geçirdiği aylardan biri olan zilhicce ayı kuranı kerimde de bahsi geçen on gün ifadesi yer almaktadır.