Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan recep ayının diğer isimleri - recep ayı hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  recep ayının diğer isimleri - recep ayı hakkında

  Reklam
  Recep Ayının Diğer İsimleri

  Recep Ayı Hakkında Bilgi  Recep ayına “Recep” isminin haricinde “Recme Ayı” da denilmiştir. Recme; “Müminlere eziyet vermemeleri için şeytanların kovulup uzaklaştırıldığı ay” demektir.

  Recep Ayı’nın diğer isimleri şöyledir:

  Receb-i Mudır: Mudır kabilesi, Recep ayına tazim ve hürmette, onu pek büyük bilmekte pek ileri gittiklerinden bu isimle anılmıştır.

  Muttasıl-ül-Esinne: Cahiliye insanları Recep ayı gelince kılıçlarını kınlarına, oklarını kılıflarına koyardı. Silahlarını kaldırıp, çarpışmayı terk ettiklerinden dolayı bu isim verilmiştir.

  Şehrul-Esam (Sağır Ayı): Babasını öldüreni arayan bir kimse, gökte Recep ayı hilalini gördüğü bir anda o şahsa rast gelse, onu görmemiş gibi davranırdı. Ve onun hakkında verilen haberi de işitmezlikten gelirdi. Bunun için bu aya “Şehrul-Esam” yani “Sağır Ayı” denilmiştir.

  Şehru’s Sâbık (Zamanca-Rütbece İleride Olan Ay): Recep ayı haram ayların birincisi olduğundan ona bu isim verilmiştir.

  Şehru-Ferd (Tek Ay): Recep ayına “Şehru-Ferd” “ Tek Ay” denilmesi, birbiri ardından gelen diğer haram aylardan ayrı olduğundandır.

  Şehrullahil Ahab (Allah’ın (cc) Sevgili Ayı): Recep ayına bu ismin verilmesi, bu ay içinde kulların üzerine rahmet-i ilahiyyenin inmesinden, onlara gönüllerine gelmeyen şeylerin verilmesinden, ihsan ve sevapların çokluğundandır. (Gunyetü’t Talibin, Dr. Sevim Asımgil, Mübarek Aylar Mübarek Günler ve Geceler)  Paylaş
  recep ayının diğer isimleri - recep ayı hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Recep ayında gerçekleşen hikmetlere binaen bir çok isimle anılmasını sağlamıştır. Bu ayın Allah'ın ayı olduğunu bildiren peygamberimiz önemine vurgu yapmaktadır.