Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Recep ayında diğer salih ameller... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Recep ayında diğer salih ameller...

  Reklam
  Recep Ayında Salih Ameller


  Abdullah bin Zübeyr -radıyallâhu anhümâ- şöyle demiştir:
  "Bir kimse, Allah Teâlâ'nın ayı olan Receb'de bir mümin kardeşini, gam ve üzüntüden kurtarsa, Allah ona Firdevs Cennetinde gözünün görebildiği kadar büyük bir saray ihsan eder Dikkat ediniz! Receb ayına hürmet ve ikram ediniz ki, Allah Teâlâ bin türlü kerametle size ikram ve ihsan etsin" (Gunye 1/178)
  Selâme bin Kays'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
  "Bir kimse, Receb ayında sadaka verse, Allah onu, yuvasından çıkan ve ölünceye kadar havada uçan karganın, yuvasından uzaklaştığı kadar Cehennem'den uzak eder" buyurmuştur
  Bazıları, karga beş yüz yıl yaşar, demişlerdir(Gunye, 1/178)
  Recep Ayında Kılınacak 30 Rek'at Namaz
  Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- hazretleri şöyle anlatmıştır:
  Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Receb ayının hilâlini görünce, Selmân-ı Fârisî-radıyallâhu anh-'e hitaben buyurdular ki:
  "-Ey Selmân, erkek ve kadın müminlerden biri, Receb'de otuz rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha, üç İhlâs ve üç Kâfirûn sûrelerini okusa, Allah Teâlâ onun günahlarını siler ve °na ayın tamamında oruç tutmuş gibi sevap verir O kimse gelecek yıla kadar namazlarını (bırakmadan) kılanlardan olur Her gün için Bedir şehidlerinden bir şehidin ameli miktarı ameli yükseltilirRecep ayında tuttuğu bir gün oruç için bir senelik ibâdet sevabı yazılırDerecesi bin kat yükseltilirEğer Receb ayının tamamını oruçlu geçirir ve bu namazı da kılarsa, Allah onu Cehennemden kurtarır, Cennete nail eder ve orada Hakk'ın yakînından olurBunu bana Cebrail -aleyhisselâm- bildirdi ve şöyle dedi:
  "-Yâ Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-!Bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında bir alâmettir Ççünkü münafıklar bu namazı kılmazlar
  Selmân -radıyallâhu anh- der ki:
  «-Yâ Rasûlâllâh! Bu namazı nasıl ve ne zaman kılayım?» dediğimde, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
  -Ya Selman! Recebin başında on rekat kılarsın Her rekatta bir Fatiha, üç İhlâs ve üç Kâfirûn sûrelerini okursunSelâm verdiğinde ellerini kaldırıp ;
  Lâ ilahe illallâhu vahdehü lâşerîkeleh Lehülmülkü ve le-hül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün la yemûtü, bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadirAllâhümme lâ mania I imâ a'teyte velâ mu'tiye limâ me-na'te"der ve ellerini yüzüne sürersin
  Ayın ortasında on rekat daha kılar ve onun da her rekatında bir Fatiha, üç İhlâs ve üç Kâfirûn sûrelerini okursunSelâm verince iki elini semâya kaldırır ve:
  Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâşerîkelehLehülmülkü ve le-hül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü, bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr
  İlahen vahiden ferden sameden vitrenVe lem yettehız sâhibeten velâ veledâ"deyip ellerini yüzüne sürersin
  Ayın sonunda da, on rekat kılar, her rekatta bir Fatiha, üç İhlâs ve üç Kâfirûn sûrelerini okur, selâm verdiğinde ellerini kaldırıp:
  "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâşerîkelehLehülmülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü, bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir
  Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihittâ-hirîyne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" diye duâ edersin
  Bu duanın sonunda dilediğini Allah -azze ve celle-'den isteDuan kabul edilecektirAllah Teâlâ seninle Cehennem arasında yetmiş hendek hâsıl eder, her hendeğin arası, yer ile gök arası mesafe kadardırVe kıldığın bu namazın her rekatı için, bir milyon rekat sevabı yazılırVe Cehennemden afv beratı yazılır Sırattan geçmene yol verilir
  Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh-:
  -Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in hadîsindeki bu ziyâdeyi işitince duygulandım, secdeye kapandım, Allah'a şükür secdesi yaptım, demiştir" (Gunye 1 /180-181)
  Paylaş
  Recep ayında diğer salih ameller... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu günlerde yapılan iyiliklerin mükafatı çok büyüktür. Af ve mağfiret günlerinde hem duada bulunmak hem insanlara iyilik yapmak büyük sevap kazandırır.salih amel,  salıh ameller,  salih amel resmi,  receb ayında yapılacak salih ameller