Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Üç aylarla gelen rahmet ve bereket Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üç aylarla gelen rahmet ve bereket

  Reklam
  Üç aylarla gelen rahmet ve bereket


  Bu sene üç aylar mevsimi iyice yaza geldi Her sene 10 gün daha beriye gelerek yaklaşık bir on sene sıcak mevsimde oruç tutacağız
  Dinî anlatımda "Şühûr-ü selâse", yani üç aylar olarak bilinen bu mevsimin girmesiyle birlikte Müslüman ruhları bambaşka bir hava kaplar Çünkü bu aylar İlâhî rahmetin coştuğu aylardır Diğer vakitlerde iyilik ve ibadetlere on sevap veriliyorsa, Receb, Şâban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verilir
  Meselâ, başka zamanlarda okunan her bir Kur'ân harfi için on sevap yazılmaktadır Receb ayında bu sevap yüz olarak yazılır, Şâban'da üç yüzü aşar, Ramazan'da bine çıkar Cuma gecelerinde binleri bulur Kadir Gecesinde de otuz bine ulaştığını düşünürsek, üç aylardaki mübarek vakitlerin âhiret ticareti bakımından ne kadar kıymetli bir fırsat olduğunu anlayabiliriz
  Bu bakımdan üç aylar "pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin (âhiret ticaretinin) bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri (sergisi)" olarak vasıflandırılmıştır
  Bilindiği gibi, pazarlar ve fuarlar mühim ticaret yerleri arasında yer alırlar Haftanın belli bir gününde belli bir yerde kurulan pazarda, insanlar her türlü ihtiyaçlarını karşılarlar O gün sabahtan akşama kadar pazarın ucuzluğundan istifade etmek mümkündür Ama o gün pazara gidemeyen bir insan, aynı şartlar altında alışveriş yapabilmek için bir hafta beklemek zorundadır Çünkü pazar bir günlüktür
  Aynı şekilde, üç aylar da yılda bir defa kurulan ve âhiret ticaretinin yapıldığı pazarlardır İstifade etmesini bilenler, bu pazardan büyük kazançlar sağlarlar Âhirete yönelik amellerini diğer vakitlere oranla arttırırlar
  Daha fazla Kur'ân okurlar, ilme daha fazla yönelirler, uykularından kısarak ilim ve tefekküre, ibadet ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırırlar Hayırlı işlerde birbirleriyle yarış içine girerler Böylece, "bu çok sevaplı ibadet ayları"ndan tam bir istifade ile çıkarlar Bir mânâda, bu mübarek vakitlerde yapılan mânevî hizmetler, insanın ebedî hayatı için yapılmış en kârlı "yatırım" olur
  Buna karşılık, üç ayların fazilet ve kıymetinden haberdar olmayıp da değerlendiremeyenler, herkesin istifadesine açık tutulan çok kârlı bir ticaret imkânından mahrum kalmışlar demektir Bu kimseler, aynı imkânı tekrar ele geçirebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda kalacaklardır
  İşte üç ayların ve bu aylardaki mübarek gecelerin büyük bir coşkunlukla ihyâ edilmesi bu bakımdan da önem kazanıyor Çünkü bunlar şeâirdendir, İslâmın sembolü ve alâmetlerindedir
  Bu açıdan şeâirin duyurulmasında hem İslâmın izzet ve şerefinin gösterilmesi, hem de İslâmın mânâsından uzak yaşayan insanlara örnek olunması gibi büyük hikmetler vardır
  Namazlarda, bilhassa Cumalarda ve Kandil gecelerinde camilerin mü'minlerle dolup taşması, radyo ve televizyonda Kur'ân ve mevlidlerin okunması, camilerin mahyalarla (iki minare arasının ışıklı güzel yazılarla) süslenmesi, hattâ kandil simitlerinin dağıtılması, bu İslâm sembolünü ilân eden huzur verici hadiselerdir
  Böylece bütün mü'minler âhiret kazancına yöneliyor Herkes Allah'ın rızası yolunda sonsuz bir yarışa giriyor Ve oluşan mânevî hava, bütün bir topluma huzur veriyor Bu huzur havasından herkes derecesine göre istifade ediyor Yapılan ibadetler, okunan Kur'ânlar, Arş'a yükselen ihlâslı duâlar, bitip tükenmek bilmeyen bir şevkle devam ettirilen İslâmî hizmetler, İlâhî rahmetin celbine vesile oluyor Ayrıca sırf Allah rızası için ve ihlâsla yapılan bu hizmetler, günahların, sefahetlerin ve zulümlerin kirlettiği mânevî havamızı temizliyor
  Şu halde, her yıl bizlere ikram edilen bu bulunmaz fırsattan istifade etmeliyiz Bunun için, mü'min kardeşlerimizle daha sık bir araya gelip sohbetlerde bulunabiliriz
  Aramızda Kur'ân'ı paylaşıp imkân nisbetinde günlük ve haftalık hatimler yapmaya başlayabiliriz Makbul duâ ve zikirleri daha çok okuyabiliriz İslâmî eserlere daha fazla vakit ayırabiliriz İslâmın hakikatlerini yayma ve anlatma hususunda daha fazla gayret gösterebiliriz Bu yolda göstereceğimiz en küçük bir gayret, en azından bire yüz netice verecektir
  Bu arada, üç ayların ve kandil gecelerinin evlerimizde ve âile fertleri arasında ayrı bir mânâ içinde yaşanması gerektiğini de unutmamalıyız
  Çocuklarımız o mânevî havayı soluya soluya büyümelidirler Bunun için, mübarek gecelerde onları hediyelerle sevindirip, camilere alıştırmakta büyük faydalar vardır
  Ayrıca, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslâm âlemi için ve mü'min kardeşlerimiz için duâlar etmenin fazilet ve kıymeti sonsuzdur O feyizli vakitte yapılan duâların kabul ihtimali çok kuvvetlidir
  Bu bakımdan gerek kendimizin, gerekse diğer mü'minlerin dünya ve âhiret imtihanlarında başarılı çıkmaları için Cenab-ı Hakka niyazda bulunmak ve Ondan yardım istemek suretiyle, hem sıkıntı ve musibetlere karşı sarsılmaz bir dayanak noktası bulmuş, hem de tükenmez bir teselli kaynağına kavuşmuş oluruz
  Üç aylarımız hayırlara, bereketlere, huzura ve barışa vesile olsun

  Mehmet Paksu  Paylaş
  Üç aylarla gelen rahmet ve bereket Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Üç aylarda oruç tutan kişiler oruç başına bir cennet kapısı açılır. Allahu tealanın rahmetinin tecellisi olarak yansımaktadır. Kim tövbe ederse tövbesi kabul olur ve gelecek senesinden emin olur.