Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Üç Ayların Rahmeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üç Ayların Rahmeti

  Reklam
  Üç Ayların Rahmeti


  Zaman bilmecesinin çözümü için insanoğlunun bitip bilmek bilmeyen çabaları olmuştur Her insan zaman nedir diye bir soruyu kendine bir vakit konu edinmiştir
  Zaman hareketdir
  Çevremizde bulunan her varlığı tanımladığımız gibi zaman olgusu da tariflere girerek hayatımızın düzen, intizamını sağlanmıştır
  Takvimler yüzlerce yıldan beri kullanılır Güneş ve ay’ın temel çıkış noktası olduğu takvimler için “Ay”ın özel bir önemi bulunur Aya bağlı takvimlerde kameri ayların bazıları 29 gün, bazıları ise 30 gün olarak kabul edilmiştir; dolayısıyla bu takvimlerde ay süreleri sıra ile 30 ve 29 gün alınmıştır Bu durumda on iki ayın süresi 354 gün eder ve ayrıca her yıldan 0,367068 gün artakalır ki bu miktar da otuz yılda 11 güne ulaşır, bu ise Ramazan ayının her mevsime yayılması gibi bir sonuçla karşımıza çıkar
  Hicri takvimde aylar: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce’dir
  İlk takvim, bugünkü uygarlığın temelini oluşturan Mısır ve Mezopotamya’da düzenlenmiş ve zaman ölçü birimi olarak güneşle birlikte ayın safhaları benimsenmiştir Mezopotamya ay takvimi Araplar tarafından da uzun yıllar kullanılmıştır Bu sebeble İslamiyet’ten sonra düzenli bir toplum haline gelen Araplar’ın, sonra da bütün müslümanların yaygın bir şekilde kullandıkları takvim Mezopotamya kökenli ay takvimi olmuştur Hz Peygamber (sa)’in hicret ettiği yılın 1 Muharremi (16 Temmuz 622) kameri yılbaşı sayılması üzerine takvim “hicr-i kameri takvim” adını almıştır
  Yeni aya ait Hilal’in tesbitinde saşanan bazı problemler sonucu iki çeşit hicri kameri takvim kullanılmış bunlardan biri, tarihçiler tarafından ve devlet düzenin de ileriye dönük belli günlerin tesbiti için kullanılan, yeni Hilal’in görülmesi kesin şekilde şart olmayan takvim, diğeri ise dini günlerin, özellikle ramazanın başlangıcı ile ramazan ve kurban bayramlarının tesbiti için kullanılan, yeni Hilal’in görülmesinin zorunlu olduğu ayların tesbitini içeren takvimdir
  Fani günler baki olan ahiret hayatının yolu olmak gibi sırrı içinde taşır Hayatın tecelli ettiği yokluk aynasının bir gün sırrı aralanacak insanoğlu ebediyet ikliminin kapısından içeri girecektir
  Fanilik ve ölüm gibi iki kapı önünde duran insan için anahtar, iman ve islamdır Hayatı kuşatan korkulara kaynaklık eden ölüm ve yokluk duyguları terbiye edilmezse felaketlere yol açar, saadet asla bulunmaz
  Dünya lezzeti ve saadeti ancak ölüm hasretini ebedi vuslata tebdil etmekle elde edilir Bu da ölüm hakkında bilgi ve irfana ulaşmakla sağlanır İslam’a göre “hayat” ile “ölüm” imtihan gayesiyle yaratılan iki kardeş hakikat olup dünyada bulunmanın gayesi fazilet mücadelesi olarak anlatılmaktadır
  İmanın özü murada ermektir, bu da ancak ilim, ahlâk ve amelî kıymetlerin birleşmesiyle mümkündür
  Kapı tekrar aralandı!
  İşte üç ayların bereketi eşikte bizi bekliyor Allah’a ait zaman dilimlerini kendi tezgahımızda motif motif işlemekse bu demlerde mümkün Oruçlar, zikirler, ruhların coşkusuyla yaşayacağımız üç ayların esenlik iklimine vesile olması en büyük arzumuz olmalıdır

  Ali büyükçapar  Paylaş
  Üç Ayların Rahmeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Üç ayların dinen bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ile diğer aylardan manevi anlamda ayrılmaktadır. Peygamberimiz bu ayların öneminden dolayı en çok oruç tuttuğu aylar olması bu nedenledir.