Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Ruh dünyamıza Aşûre esintileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ruh dünyamıza Aşûre esintileri

  Reklam
  Ruh Dünyamıza Aşûre Esintileri


  Allah Resulü Ramazan orucu farz kılınmadan önce aşûre günü oruç tutar ve tutulmasını isterdi Peygamberimiz (s.a.v) bugün tutulacak orucun günahlara kefaret olacağını belirtiyor Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcı ve haram aylardan biridir Mübarek bir aydır Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Gerçekten, Allah yanında gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı Allah’ın Kitabı’nda (Levhi Mahfuz’da) on iki aydır Onlardan dördü haram aylardır İşte en doğru din budur O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin) (9/et-Tevbe/36) Ebu Bekir’in (ra) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (sas) şöyle buyurur: “Yıl, oniki aydır Bunlardan dördü haram aylardır Üçü arka arkayadır: Zü’lkâde, Zü’lhicce, Muharrem Ve Cumâdâ ile Şaban arasındaki Mudar’ın ayı Recep” (Buhari) Muharrem ayında nafile oruç tutmanın fazileti büyüktür Allah Resulü şöyle buyurur: “Ramazan’dan sonra tutulan oruçların en faziletlisi, Allah’ın ayı Muharrem’de tutulandır” (Müslim) Aşûre gününün tarihi yönüne baktığımızda, bu günün İslam öncesi dönemde de bilindiğini görürüz İbni Abbas’tan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: “Resulullah (sas) Medine’ye gelince Yahudilerin aşûre orucunu tuttuğunu gördü “Bu nedir?” diye sorunca, “Bu iyi bir gündür Bu, Allah’ın Musa’yı ve ona inananları düşmanlarından kurtardığı ve bunun üzerine Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Ben Musa’ya sizden daha çok layığım” dedi Kendisi oruç tuttu ve tutulmasını emretti” (Buhari ve Müslim) Aşûre orucu, Resulullah’ın (sas) bu emriyle Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar farz oruç olarak tutuldu Ramazan orucunun farz kılınmasıyla da farziyeti kalktı ve sünnet olarak tutulmaya devam etti Hz Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle buyurur: “Aşûre günü, Kureyş’in cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündür Resulullah da o gün oruç tutardı Medine’ye gelince hem kendisi oruç tuttu hem de cemaate oruç tutmalarını emretti Daha sonra Ramazan orucu farz olunca, Rasulullah ‘Dileyen Aşûre günü oruç tutsun, dileyen terk etsin” buyurdu’ (Buhari ve Müslim) Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu günüdür O gün tutulacak orucun fazileti hakkında Resulullah (sas) şöyle buyurur: “Aşûre orucunun önceki yılın günahlarına keffaret olacağını Allah’tan umarım” (Müslim) İşte bu, Allah azze ve celle’nin apaçık rahmetidir Bir gün tutulan bir oruçla bütün bir senenin günahları bağışlanmaktadır Alimler, Aşûre orucu ile bağışlanan günahların küçük günahlar olduğunu bildirmişlerdir Hangi günler oruç tutulabilir? Aşûre günü orucu üç şekilde tutulabilir: Birincisi ve en faziletlisi; dokuz, on ve on birinci günleri tutmaktır İkincisi, dokuzuncu ve onuncu günleri tutmaktır Üçüncüsü ise yalnızca onuncu günü tutmaktır İbni Abbas’tan (ra) şu rivayet edilir: “Resulullah (sas), “Önümüzdeki seneye kadar yaşarsam, Aşûre ile beraber dokuzuncu günü de oruç tutacağım” buyurmuştur” (Müslim) Aşûre’nin, İslam tarihinde siyasi bir yönü de vardır Hz Hüseyin’in 10 Muharrem 61’de Kerbelâ’da şehit edilmesinden sonra Şia için bu tarih önem kazanmış ve Hz Hüseyin’in intikamını alma ahdinin tazelendiği bir matem günü olmuştur Şiilerin, her yıl dövünerek kendilerine işkence yaparak tutmaya başladıkları bu matem orucu Şii Fatımi devletinin himayesinde devlet merasimiyle icra edilmiş, daha sonra bu merasimler İran’da gelenek halini almıştır Esasen dinin yasakladığı bu nevi bir matem, Şii inancın canlı tutulmasında ve mezhep bütünlüğünün sağlanmasında önemli rol oynamıştır (Bkz Diyanet İslam Ansiklopedisi, Âşûrâ maddesi) Bu günde sünnet olan “Aşûre çorbası” yapmak değil, Efendimiz’in yaptığı gibi oruç tutmaktır Muharrem’in 10’uncu günü tarihte yaşananlar bazen sıkıntıları hatırlatsa da Müslümanlar için her zaman felah ve mutluluk ümidini aşılamıştır Aşûre günü ne yapılır? - O gün eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur - En az 10 Müslüman’a birer selâm veya bir Müslüman’a 10 selâm verilir Fakirfukara sevindirilir - O gün gusledenler, inşaallah bir sene ufaktefek hastalık görmezler - 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el mîzân Ve müntehe’l-ilmi ve meblağa’r-rızâ ve zinete’l-Arş” - Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek’at namaz kılınır Her rekatta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur Namazdan sonra 100 defa “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn Salavâtü’l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn” - Yine yapabilenler öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılabilir Her rek’atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azıym” denir Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir

  FATMA DENİZ
  Ailem Dergisi  Paylaş
  Ruh dünyamıza Aşûre esintileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aşure günü Allah'ın kullarına çeşitli nimetlerinden verdiği bir gündür. Sadece yemek içmek gibi maddi nimetler değil peygamberlerin dualarının ve tövbelerinin kabul edildiği sıkıntılarının giderildiği bugünde rahmetini de vermektedir.