Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Zilhicce Ayı On Mubarek Gece Ve Oruç Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zilhicce Ayı On Mubarek Gece Ve Oruç

  Reklam
  ZİLHİCCE AYI ON MÜBAREK GECE ve ORUÇ

  Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır Bu mübarek ayın 1'inden 10'una kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir 10'uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür
  ALLAH c.c şöyle buyurdu;

  "Fecre yemin olsun. On geceye yemin olsun. Hem tek‘e hem çifte yemin olsun. Gelip geçen geceye yemin olsun. Bütün bu anlatılanlarda, akıl sahipleri için bir yemin vardır." (Fecr:1-5)

  Denilmiştir ki; "Fecr"den murad, Kurban Bayramı’nın sabahıdır. Bu mâna da imamı Mücahid: "Fecr" lafzıyla özellikle Kurban Bayramı gününün şafak vakti murad edilmiştir, demiştir.
  "Ve on gece yemin olsun."
  Buradaki on geceden murad Zilhicce Ayı’nın ilk on gecesidir. Yani Kurban Bayramı’ndan önceki on gecedir
  Hazreti Cabir Radiyallahü Anh’den rivayette Rasûlüllah Sallellahü Aleyhi ve Sellem buyurdular ki:
  -On gece Kurban Bayramı’ndan (evvelki) on gecedir.
  Mevla Tealâ bu günlerin kıymetine faziletine binaen yemin etmiştir.
  Cabir Radiyallahü Anh’den rivayet olunan diğer bir hadis-i şerif’te Rasûlullah Sallellahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  -"Allah Tealâ’nın yanında Zilhicce’nin ilk on günü kadar makbul ve fazîletli başka bir gün yoktur."
  Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur.
  Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

  -(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.) [İbni Mace]

  -(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.) [Beyheki]

  -(Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.) [R. Nasıhin]

  -Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur " (Şir'a)

  -(Bu on günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]

  -(Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

  -(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.)

  -(Allah c.c indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

  Tesbih: Sübhanallah,
  Tahmid: Elhamdülillah,
  Tehlil: La ilahe illallah,
  Tekbir: Allahü ekber, demektir.

  *Peygamber efendimiz s.a.v , Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah c.c yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediler. Peygamber efendimiz, cevabında buyurdu ki:
  (Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir.) [Buhari]

  *Ebüdderda hazretleri buyurdu ki:
  (Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Muhammed aleyhisselam, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu.

  *İslam büyükleri, bu gibi özel günlerde, bol bol tevbe istiğfar-şükür (estağfirullah-elhamdülillah) çekilmesini, Peygamber Efendimize (S.A.V.) salavat okumasını, La İlahe illallah ve Allah isimlerin okumak gerektiğini ve Kur’an- Kerim okunmasını, eğer bilinmiyorsa İhlas Suresi’nin okunmasını tavsiye etmişlerdir*

  *İbni Abbas hz.lerinden rivayet olunduki:
  Peygamber Efendimiz s.a.v şöyle buyurdular:

  "Zilhicce'nin 1. günü Adem aleyhisselamın magfiret olundugu gündür. O‘na tevbe, Arefe günü nasib oldu.
  Bir kimse ogün oruçlu olursa hz.ALLAH c.c onun bütün günahlarını magfiret eder..
  Yine bu on günlerde İbrahim Aleyhisselam Halil olmuştur. Ateş onu yakmamıştır. Kurban ettiği oğlu İsmail Aleyhisselam bu gün, bir kaç fidye karşılığında kesilmekten kurtulmuştur.
  Kâbe-i Muazzama’yı İbrahim Aleyhisselam bu günlerde yapmaya başlamıştır.
  2.günü ALLAH'ü teala Yunus aleyhisselamın duasını kabul edip balıgın karnından kurtardı.
  ogün oruçlu olan kimse senenin tamamında ibadet etmiş olup göz açıp kapayıncaya kadar dahi isyan etmemiş gibi mükafatlandırılır.
  3.günü Hz.ALLAH c.c Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
  bu gün oruç tutan kimseninde ALLAH'ü Teala duasını kabul eder.
  4.günü İsa aleyhisselamın dünyaya teşrif ettigi gündür.
  Bir kimse 4.günü oruç tutarsa Hz.ALLAH c.c ondan fakri ve korkuyu kaldırır.
  5.günü Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
  5.gün oruçlu bulunan kimse nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.Kıyamet günü o kimse iyilerle beraber olur.
  6.günü hz.ALLAH c.c hayrı feth eyledi.
  ogün oruçluya Hz. ALLAH c.c rahmet nazarı ile nazar eder.Okimse ebedi azap olunmaz.
  7.günü öylebir gündür ki;Hz. ALLAH c.c cehennem kapılarını kapatır.
  Zilhicce günleri gecmedikçe açmaz.Bir kimse ogün oruçlu olsa hz.ALLAH c.c 30 güçlük kapısını kapatır.30 kolaylık kapısını açar.
  8.günü terviye günüdür.
  ogün oruçlu olan kimseye Hak Teala okadar çok şey ihsan ederki miktarını ancakkendisi bilir
  9.günü Arefe günüdür.
  o günün orucu ise o sene'yede gelecek sene'yede kifayet eder.
  Arefe günü derken, bu bir tanedir. Kurban Bayramı’ndan bir önceki gündür. Lakin halkımız Ramazan Bayramı’ndan önceki güne de arefe demektedir ki o gün, kastolunan arefe günü değildir
  10.gün Kurban bayramı'nın 1.günü olup
  o gün kurban kesenin, kurbanının ilk damlası ile ehlinin ıyalinin günahları affolunur.."
  Ve devamla buyurdularki;
  "Benim ve benden evvelki peygamberlerin zikir ettiklerinin en faziletlisi Zilhicce'nin 10 gününde söylenilen
  "LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEH.LEHÜ'L-MÜLKÜ VELEHÜ'L-HAMDÜ YUHYİİ VE YüMİT VE HÜVE HAYYÜN LA YEMÜTÜ.BİYEDİHİ'L-HAYR VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR.." kavli şerifidir.."

  AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK
  Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva Arefe gününde Arafat'ta buluştukları için bugüne ve yere bu isimler verilmiştir.
  Kurban bayramından önceki gündür Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  *(Arefe günü [Besmeleyle] bin İhlâs okuyanın günahları affolup duası kabul olur.)
  *(Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]
  *(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]
  *(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah c.c yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T.Gafilin]

  "Resulullah (s.a.), dört şeyi hiç terk etmemiştir: Zilhicce'den dokuz günle Aşura günü orucu; her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç (bazı rivayetlerde sabah namazının sünneti)" (Ebu Dâvud, savm 61; Nesâi, sıyâm, 83)

  "Arefe günü oruç tutan kimsenin önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahlarının bağışlanacağı umulur." (Müslim)

  Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arefe günü tutulan orucun fazileti soruldu o da:
  "Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur" buyurdu
  Müslim, Sıyâm 196, 197 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce
  NOT Arefe günü derken, bu bir tanedir. Kurban Bayramı’ndan bir önceki gündür. Lakin halkımız Ramazan Bayramı’ndan önceki güne de arefe demektedir ki o gün, kastolunan arefe günü değildir.  Paylaş
  Zilhicce Ayı On Mubarek Gece Ve Oruç Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimede yer alan ve Allah'ın üzerine yemin ettiği on gecenin faziletine erişebilmek oruç tutmakla, geceyi ibadetler geçirmekle ya da birine iyilik yapmak kadar kolaydır.zilhicce orucu kaç gün tutulur,  kurban orucu kaç gün tutulur,  zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur,  kurban orucu kaç gün,  zilhicce ayı orucu nasıl tutulur,  zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun fazileti,  zilhicce orucu nasıl tutulur