Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Hicri tarih nasıl ortaya çıkmıştır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hicri tarih nasıl ortaya çıkmıştır?

  Reklam
  Hicri Takvim Hakkında Bilgi

  Hicrî Tarih Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?  Resûl-i Kibriyâ Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Müslümanların kullandıkları kendilerine mahsus bir tarihleri yoktu. Bunun üzerine Efendimizin hicretini başlangıç kabul ederek, "Resûlullahın gelişinden bir ay, iki ay sonra" diye Hicrî tarih kullanmaya başladılar.
  Hz. Resûl-i Ekremin dâr-ı bekâya irtihâline kadar da bu suretle kullanıldı. Fakat, sonra kesildi, kullanılmadı. Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanı ile Hz. Ömer'in hilâfetinin dört senesi böyle geçti. Sonra resmî muâmeleler ve medenî münasebetlerin vakitlerini belli etmeye ve tâyinine ciddi gerek duyuldu.
  Bunun üzerine Hz. Ömer, Ashabı topladı. Onlarla istişâre etti. Sa'd bin Ebî Vakkas Hazretleri Peygamberimiz (s.a.v.)in vefatı zamanının esas alınmasını, Talha bin Ubeydullah Hazretleri Efendimizin Peygamber olarak gönderiliş tarihini, Hz. Ali Resûl-i Kibriya'nın Medine'ye hicretlerini, başkaları ise Efendimizin doğum gününü tarihe başlangıç olarak kabul edilmesini teklif ettiler.
  Hicretin on yedi veya on altıncı yılında toplanan bu şurânın müzâkereleri neticesinde Hz. Ali'nin teklifi üzerine ittifak edildi. Ancak hangi ayın başlangıç olarak kabul edileceği hususunda bir mutabakata varılmadı. Abdurrahman bin Avf Hazretleri, "Haram Ayların" ilki olduğu için Receb'i, Talha bin Ubeydullah Müslümanların mübârek ayıdır diye Ramazan'ı, Hz. Ali (r.a.) ise sene başıdır diye Muharrem'i başlangıç olarak teklif etti. Bu hususta da yine Hz. Ali'nin teklifi kabul edildi.
  Böylece Kamer senesi esas ve Hicret tarihi başlangıç kabul edilerek Müslümanlar kendilerine mahsus bir takvim tanzim etmiş oldular. 1

  1. Zebidi, Tecrid, 8/121-122
  Salih Suruç  Paylaş
  Hicri tarih nasıl ortaya çıkmıştır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kainatın efendisi hazreti Muhammed'in kendi yurdundan Mekke'den Medine'ye gidişini esas alarak hazırlanmış ve ay yılına göre hazırlanmış islami bir takvimdir.