Hayırlı Günler, Geceler, Kandiler ve Diğer Önemli Günler Forumundan Zilhicce ayının fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zilhicce ayının fazileti

  Reklam
  Zilhicce Ayının Faziletleri


  Zilhicce ayının ilk on günü Hz. katında diğer aylara göre daha faziletlidir.
  hadisi şerif:zilhiccenin ilk on günü içinde yapılan amelden daha sevaplı amel yoktur.
  bu on günlerde tekbiritehlilive hamd bol bol yapmak müstehaptır..
  Kuranı kerimde Hz. buyurmuşlarki;malum günlerde ın adını ansınlar.
  bu günler zilhicce ayının on günüarefe kurban bayramı ve haccı ekber günlerini içesinde bulundurur.
  Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan kimseye Hz. 10 nimet verir
  1.ömrüne bereket verir
  2.malını artırır
  3.ailesini korur
  4.günahlarını afv eder
  5.sevaplarını kat kat eder
  6.canını son nefeste kolay verir
  7.kabrini aydınlatır
  8.terazisi ağır gelir
  9.cehenneme atılmaktan kurtulur
  10.cennetteki dereceleri ükselir  Ibni Abbâs'in rivayet ettigine göre Peygamber 'imiz bir gün

  «Zilhiccenin ilk on günü kadar içinde yapilan amellerin Katinda degerli oldugu baska bir gün yoktur» buyurdu. Sahâbiler «Alah Yolu'nda cihad etmek de mi» diye sorarlar. Peygamber 'imiz «Evet. bu günlerde islenen amel mali ve cani ile ugruna evinden çikip geri dönmeyenler hâriç cihâddan da daha degerlidir» buyurdu.

  Câbir Ibni Abdullah'in rivayetin ettigine göre de Peygamber 'imiz

  «Içinde amel islenen günler arasinda Katinda Zühicce'nin ilk on günü kader degerlisi yoktur» buyurdu. Sahâbiler « Yolu'nda cihâd edilerek geçirilen günler de mi onlar gibi olamaz?» diye sordular pegamber 'imiz onlara «Evet Yolu'nda ati ile birlikte can veren hariç cihad edilerek geçirilen günlerden de daha degerlidir» buyurdu.

  Hz. Ayse buyurur ki; «Bir delikanli vardi ki. Zilhicce ayi girince oruç tutardi.

  Peygamber 'imiz bu hâlini ögrenince onu çagirarak ona

  «Bu günlerde niçin oruç tutuyorsun» diye sordu.

  Delikanli Peygamber 'imize «Yâ Rasûlallah anam - babam yoluna feda olsun! Bu günler hacc ve ibadet aylaridir. Ola ki beni bu günlerde yapilan dualara ortak eder» diye cevap verdi.
  Bunun üzerine

  Peygamber 'imiz delikanliya söyle buyurdu:

  «— Senin oruç tuttugun her gün için Yolunda yüz köle âzâd etmis üzerinde gaza ettigin yüz deve ve yüz at vermis kadar sevab vardir. Terviye günü (Kurban bayrami arefesinden bir gün önceki gün) gelince senin için Yolundo bin köle azâd etmis üzerinde kaza ettigin bin deve ve bin at vermis kadar sevab vordir. Arife Günü de Yolunda iki bin köle âzâd etmis üzerinde gaza ettigin iki bin deve ve iki bin at vermis kadar sevab kazanirsin.»

  Kurban Bayraminin arife günü oruç tutmak île sene oruç tutmaya. Asure Günü oruç tütmek da bir senelik oruca bedeldir.»

  Tefsir âlimleri «Musa ile otuz gece için sözlestik sonra da buna on gece daha ekledik» mealindeki âyette geçen «sonra da buna on gece daha ekledik» ifadesi ile Zilhicce'nin ilk on gününün kasdedildigini ileri sürerler.

  Ibni Mes'ûd buyurur ki;

  « günlerden dördünü aylardan dördünü kadinlarin dördünü seçkin kildi; Dört kimse Cennete ilk önce girer ve dört kimseyi de cennet hasreti ile bekler.

  Mümtaz dört günün ilki Cum'â Günü'dür. Onun öyle bir âni vardir ki ona rastlayip da dünya ve âhiret ile ilgili bir sey isteyen müslümanin dilegi kesinlikle kabûl edilir.

  Ikincisi arife günüdür. Arife günü gelince ulu Allâh meleklerine karsi övünerek «Ey meleklerim kullarimi görün mallarini harcayarak ve bedenlerini yorarak toz - toprak içinde huzuruma geldiler. Sâhid olun ki onlarin günahlarini afvettim.»

  Üçüncüsü Kurban Bayrami Günü'dür. Kurban bayraminda kul Kurbanini kesince yere akan ilk damla kan islemis oldugu bütün günahlara kefaret olur.

  Dördüncüsü Ramazan Bayrami'dir. Mü'minler Ramazanda oruçlarini tutup bayram günü'ne ulasinca ulu meleklerine «Her çalisan ücretini ister. Kullarim da Ramazanda oruçlarini tutmuslar ve bayrama çikmislar simdi mükâfatlarini istiyorlar. Sâhid olunuz ki onlarin günahlarini afvettim.» Bu ara söyle seslenilir «Ey Muhammed (S.A.S.) ümmeti Simdi evlerinize dönünüz kötülükleriniz iyiliklere döndürülmüstür.»

  Seçkin aylar Receb Zilkade Zilhicce ve Muharrem Aylaridir.

  Seçkin kadinlara gelince bunlar da Imran kizi Meryem kadinlardan 'a ve O'nun Rasûlüne ilk önce inanan Huveylid kizi Hatice Firavun'un esi Müzahim kizi Asiye ve cennetlik kadinlarin bas hanimefendisi Muhammed (S.A.V.) kizi Fatma'dir


  Cennete ilk önce girecek dört kimseye gelince bunlar her kavmin ilk müslümanlaridir.

  Peygamber 'imiz araplarin ilk müslümani Selman acemlerin ilk müslümani Süheyb rumlann ilk müslümani ve Bilâl de Habesilerin ilk müslümanidir.

  Cennetin hasretle bekledigi dört kimse de Ali Ibni Ebû Talib Selmân-i Farisî Ammar Ibni Yasir ve Miktad Ibni Esved'dir.»

  Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

  «— Kim Kurban Bayrami arifesinden bir gün Önce oruç tutarsa. Allâh ona Hz. Eyyûb (A.S)'un karsilastigi belâlara karsi sabrederek kazandigi sevab kadar sevab verir. Arife Günü oruç tutana da Hz. Isâ (A.S)'ninki kadar sevab verir.»

  Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor" ki:


  «— Arife günü gelince ulu rahmetini saçar. Hic bir gün o günde oldugu kadar insan cehennemden âzâd olunmaz. Kim Arife günü gerek dünya ve gerekse âhiret ile ilgili olarak Allâh'dan bir sey isterse Allâh onun dilegini karsilar. Arife Günü tutulan oruç hem geçmis ve hem de gelecek senenin günâhlarina kefaret olur.»

  bilir ama bunun hikmeti su olabilir. Terviye ve arife günleri iki bayram arasinda mü'minler için sevinc günleridir. Mü'minler hesabina günahlarinin afvedilmesinden daha büyük bir sevinc kaynagi olamaz.

  Iki bayramdan sonra gelen Asure Günü bir senelik günâhlarin kefareti olur. Cünki o gün Hz. Musa'nin (A.S.) ve Arife Günü Peygamber imizindir.

  Peygamber imiz digerlerine karsi üstünlügü elbette ki kat kat fazladir.  hepinizin yaklaşan ayı hayırlara vesile olsun .kardeşlerim  Paylaş
  Zilhicce ayının fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zilhicce ayının ilk on günü Hz. katında diğer aylara göre daha faziletlidir.
  hadisi şerif:zilhiccenin ilk on günü içinde yapılan amelden daha sevaplı amel yoktur