Çocuk Büyütürken ve Davranış Bozuklukları Forumundan Çocuklarda Gelişim Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuklarda Gelişim

  Reklam
  Çocuklarda Gelişim

  ÖĞRENEN OLARAK ÇOCUKLAR
  Bir öğretmen olarak öğretme eylemi çoğumuzda bildik duygulara neden olur. Öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak sahip oldukları belki de tek ortak özellik benzersiz olmalarıdır.
  Çocuklar farklı boy, şekil, renk, cinsiyet ve kişiliklere sahip olarak karşımıza çıkarlar.
  Hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri, özgeçmişleri, güçlü ve zayıf yanları vardır.
  Kabul etmeliyiz ki..” Tüm öğrenciler doğal bir öğrenme kapasitesine sahiptirler.”
  Hepsinin sınıf içinde kendini güvende hissetmeye ve başarıyı tatmaya gereksinimleri vardır.
  Yine hepsinin kendini, değerli hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimleri vardır.
  O halde biz öğretmenler;
  Öğrencilerin hepsinin benzersiz olduğunu ve okula öğrenme kapasitesine sahip olarak geldiklerine inanmalı ve hepsinin öğrenebileceği yaklaşımından yola çıkmalıyız.
  Planlarımızı;
  Öğrencilerimizin gereksinimleri ve düzeylerine göre yapmalıyız.
  YAŞ VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
  Çocuklar için en uygun eğitimi planlamak ve sunmak için;
  Öncelikle onların gelişim evrelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
  Her öğrencinin kişiliği ve gelişimi özgün olmakla birlikte, aynı yaşlarda gösterdikleri benzer özellikler vardır.
  Colombia Üniversitesinde Çocuk ve ergen psikoloğu Clarice Kestenbaum 5-10 yaş arasındaki dönemi iki evreye ayırmaktadır.
  Bunlar 5-7 yaş ve 7-10 yaş evreleridir.
  BEŞ-YEDİ YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN GÖSTERMİŞ OLDUKLARI ORTAK ÖZELLİKLER
  • Dikkatleri kendilerine yöneliktir ve bu duygularını öğretmenlerine ve arkadaşlarına yayabilirler.
  • Grup içinde çalışma ve oynamaya hazırdırlar, paylaşmayı bilirler, oturup öğretmeni dinleyebilirler.
  • Konsantre olabilirler, ne zaman ve nasıl sessiz olunması gerektiğini bilirler.
  • Kendileri ile barışıktırlar.
  • Hayali oyunlar oynayabilirler, mizah yüklü bir düşünce yapısına sahiptirler .
  • Yanlış ve doğru duygusu gelişmeye başlamıştır.
  • Başkaları hakkında keskin yargılar geliştirebilirler .
  • Cinsel kimliklerinin farkındadırlar.
  • Ben merkezcidirler ve sıkça kendilerini başkalarının yerine koymayı beceremezler.
  BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ
  •Basma kalıp ya da tekrara dayalı oyunlar ya da sadece kendi başına oynama.
  •Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar.
  •Sınıf içinde sorunlar çıkararak kendini ifade etme.
  EN ÖNEMLİ GELİŞİMSEL DEĞİŞİMLERİ
  Öğretmenin bulunduğu ortamlarda öğretmene gereksinim duymaksızın çalışabilme becerisidir.
  DR. Kestanbaum 5-7 yaş evresini , çocukların dünyayı heyecan verici bir yer olarak algıladıkları “Harika Yıllar” şeklinde tanımlamaktadır.
  Bu evrede çocuklar inanılmaz bir büyüme ve gelişme göstermektedirler.
  7-10 YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN SAHİP OLDUKLARI ÖZELLİKLER
  • Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı’ nedensellik dönemi’ başlar.
  • Bilişsel düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde başlar.
  • Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar.
  • Motor becerilerinde kaydedilir bir gelişme gösterirler.
  • Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir.
  • Uzlaşma ve işbirliği içindedirler.
  • Bu özelliklerinden dolayı yakın arkadaşlıklar kurabilme becerileri geliştirirler.
  • Oyunlarda yenilgiyi kabul edebilirler ve yenilgiden dolayı yıkılmazlar.
  • Kuralları kabullenirler ve harfiyen uygularlar.
  • Karne, not ya da öğretmenin övgüsü gibi somut ödüllere cevap verirler
  • Korkuları kabullenmezler.
  BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ
  Yaş gruplarından kendini soyutlama ya da mahrum bırakma.
  İyi yapamama korkusu, sürekli olarak ödül ve övgülere gereksinim duyma
  Her zaman birinci olma kazanma gereksinimi
  KARMA YAŞ GRUPLARI
  Okullar öğrencileri kronolojik yaşlarını temel alarak gruplandırırlar.
  Fakat eğitimciler, çocukların farklı derecelerde gelişim göstermesi nedeniyle öğrencilerin kronolojik yaşlara göre değil, gelişim düzeylerine göre gruplandırılmaları gerektiğini savunmaktadırlar.
  Bu konu ile ilgilenen bir çok uzman, çocuklar arasındaki doğal çeşitliliği sağlamak açısından karma yaş gruplandırılmasının en etkili yol olduğuna inanmaktadırlar.
  Karma yaş gruplarında, ileri düzeydeki küçük çocuklar daha büyük ama daha yavaş çocuklar ile gruplandırılabilir. Ya da büyük çocuklar, küçük çocuklara rehberlik etmeleri için kullanılabilir.
  Bu uygulama her iki tarafa da önemli ve yararlı yaşantıları kazandırabilir.
  KARMA YAŞ GRUPLARININ SINIRLILIKLARI
  Her gelişim düzeyi için farklı öğretim programı uygulama
  Öğretmen öğrenci arasında zayıf iletişim
  Büyük çocukların velilerinin direnci ile karşılaşma vb.
  Karma yaş gruplarının olumlulukları
  Karma yaş gruplu sınıflarda çocuklara olgunlaşmaları için yeterli zaman sunulmaktadır.
  Karma yaş gruplandırılması ile doğal bir öğrenen grup yaratılmaktadır.
  Sınıf giderek genişleyen bir aileye dönüşmektedir.
  Hepimiz birbirimize öğretmekte ve birbirimizden öğrenmekteyiz
  Öğrenciler kendi öğrenme düzeyleri ile gelişim göstermektedir.
  Müfredat programı ve değerlendirme her öğrenci üzerinde bireysel olarak odaklanmaktadır


  Paylaş
  Çocuklarda Gelişim Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocukları aylara göre takip etmek gelişimlerine göre hareket etmek için önem taşımaktadır. Gelişimleri aylara göre farklılık gösterdiği için ne derece ilerlediğini görmek önemlidir.