Mumine.com ve Danışma / İstişare Mekanı Forumundan Ezberlenecek Kısa Hadisler... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ezberlenecek Kısa Hadisler...

  Reklam

  Ezberlenecek Kısa Hadisler

  1- Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
  2- Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
  3- A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
  4- Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
  5- Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
  6- Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
  7- El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
  8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
  9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
  10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
  11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
  12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabr
  13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
  14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.
  15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
  16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musibetin ilk anındakidir.
  17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
  18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
  19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
  20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı korkudur.
  21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
  22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
  23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
  24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
  25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
  26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
  27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
  28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.
  29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
  30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarısıdır.
  31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
  32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
  33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
  34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.
  35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
  36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
  37-Zina’l uyûni en nazaru: Gözlerin zinası bakmaktır.
  38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
  39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
  40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

  KAYNAK:
  Şihab-ül Ahbar tercümesi(Prof. Dr. Ali Yardım)-Damla Yayınevi  Paylaş
  Ezberlenecek Kısa Hadisler... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun 3. 3
  Allah razı olsun bilgiler için.ezberlenecek kısa dini,  çocukların ezberleyeceği kolay hadisler,  kısa hadisler 200,  ezberlenecek kısa istanbul