İslam Dini ve İman Bölümü ve Cinler Forumundan Niçin, "Cin" Olduklarini Saklıyorlar? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Niçin, "Cin" Olduklarini Saklıyorlar?

  Reklam
  Cinlerin insanları görmelerine bir mani yoksa da vücut yapılarımızın farklılığı sebebiyle insanların onlarla işitilebilir ve görülebilir fiziksel bir beraberliğe girmelerinde engeller bulunmaktadır. Bunun yanı sıra peygamberler ve seçilmişlerin kendileri ile görüştükleri gerçektir. Doğruluklarına artık neredeyse kuşku duyulmayacak şekilde çoklukla yaşanan, belki de siz şu satırları okuyanlarında yaşadığı ve yaşanmaya devam eden olaylar, bir cin maskaralığı olan ruh çağırma oturumlar ve benzeri müşahedelere dayanan çeşitli TV kanallarının gizemli adlar altında yayınladıkları istisnai olaylar insanlarla cinler arasında ilişki kurulabileceğine bir kanıt olarak niye kabul edilmesin ki?
  Bu arada unutulmasın ki, onların hep görülmez olmadığını düşüncesine saplanmayalım. Bazı şeytanlaşmış insanların varlığı malumlarınızdır. Bu tip insanlardan Allah'a sığınılması Kur'an da açıklanmaktadır.  Paylaş
  Niçin, "Cin" Olduklarini Saklıyorlar? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Amacından sapan insanlar olduğu gibi aynı şekilde amacından sapan cinlerin varlığı da mümkündür. Bunlar kahin gibi insan dışına çıkan kimselerin isteklerini yaparak insanlara kötülük ederler.