İslam Dini ve İman Bölümü ve Cinler Forumundan Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik

  Reklam
  Bazı kimselerin cinlerle evli bulunduğuna dair halk arasında rivayetller dolaşmaktadır. Bunların doğruluk dereceleri ile dini bakımdan kabule müsaid olup olmadığının münakaşa mevzu olduğuna şahid olmaktayız. Bu söylentiler acaba doğru olarak kabul edilebilir mi?
  Her iki tarafın rızasına, icab ve kabul esasına dayalı ve nikah kıyılması suretiyle cin ile insanlar arasında evlilik ceryan etmez. Bu rivayetler, "rızaya ve nikah akdine" müstenid evlilik olmayıp, tasallut ve tecavüz mahiyetinde bulunmaktadır.
  Tecavüzün ve cinsi yakınlığın vaki olduğunun kabulü, aralarındaki evliliğin meşru olduğunu kabule delil olamaz. Sonra bir kadın, fuhuştan peydahladığı veled-i zinayı, "cinle evliyim de ondan oldu" diye iddia edip suçtan sıyrılmaya kalkışır. İslam hukuku, böyle bir iddiayı makbul tutup sahibini mazur saymamıştır.  Paylaş
  Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cinler ayrı bir grup insanlar da ayrı bir gruptur. Bunlar kendilerinden olanlarla evlenmektedirler. Bunun dışında kötü olan şeytani cinler de insanlara yaklaşıp kötülük etmeleri mümkündür.