İslam Dini ve İman Bölümü ve Cennet Forumundan Cennette İnsan Güzelliği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennette İnsan Güzelliği

  Reklam
  Cennette İnsan Güzelliği

  Dünyadaki en büyük nimetlerden biri de insan güzelliğidir İnsan en güzel evlere sahip olsa, en güzel yiyecekleri yese ve mükemmel yerlerde gezse de yapayalnız olduğu sürece bunlardan aldığı zevk sınırlı olacaktır Çünkü tüm bu nimetler kişinin çevresindeki yakınları ve dostları ile birlikte olduğu takdirde bir anlam kazanır Allah'ın ruhundan üflediği bir varlık olan insan, kişiliği, takvası ve güzel ahlakı ile çok değerlidir Bir de bu özelliklerinin kusursuz bir fiziksel güzellikle biraraya gelmesi kuşkusuz herkesin sahip olmak isteyeceği büyük bir nimettir


  Cennetteki insan güzelliğinin tarif edildiği hadislerden biri şöyledir:
  Cennetteki huriler yakut ve mercan gibidirler Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yanağında, aynada gördüğünden daha berrak görür Onların incilerinin en ednası (en küçük, en önemsiz) şark ile garbi ışıklandırır [Ramuz el-Ehadis-2, s 337/7]
  Cennetteki hurilerin güzelliği yakut gibi nadide bir mücevhere, mercan gibi özel bir görünüme sahip doğal bir güzelliğe benzetilmiştir Ayrıca bakan kişinin kendisini aynadan daha net gördüğü benzetmesiyle ciltlerinin pürüzsüz güzellikte olmasına ve yüzlerindeki berraklığa, aydınlığa dikkat çekilmiştir  İman edip salih amellerde bulunanlar, Biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız Bu, Allah'ın gerçek olan va'didir Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

  (Nisa Suresi, 122)

  Dünya şartlarında cildin gerginliği, duruluğu çok kısa bir dönem sürer Küçük yaşlardaki cilt pürüzsüzlüğü ve güzelliği yaş ilerledikçe birtakım cilt problemleri, yıpranma ve kırışma ile bozulmaya uğrar Dolayısıyla bu güzellik dünya şartlarında kalıcı değildir Ancak Allah razı olduğu kullarına cennette bu güzelliklerin kusursuzunu ve sonsuz olanını vaat eder Peygamberimiz (sav) de bir hadiste cennetteki güzelliğin ve gençliğin sürekliliğinden şöyle söz eder:
  Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir, gençlikleri zail olmaz (tükenmez), elbiseleri eskimez [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s 451/6]
  Cennet ehli cennete, otuz ya da otuz üç yaşında sakalsız, kılsız ve gözleri sürmeli olarak girecekler [Büyük Hadis Külliyatı-5, s 411/10109]
  Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s 451/6]
  Hadislerde cennet ehlinin gözlerinin yaratılıştan sürmeli olduğundan da bahsedilmektedir Sürme, göz rengini ve şeklini ön plana çıkaran bir süstür Dünya şartlarında yapay olarak elde edilmeye çalışılan, fakat yine de mükemmel olmayan bu güzellik, ahirette müminlerin doğal hallerinde mevcut olacaktır
  Peygamber Efendimiz (sav)'in, cennetteki insan güzelliği ile ilgili kendisine sorulan sorulara şöyle cevap verdiği rivayet olunmuştur:
  "Ya Resulullah! Allah Teala'nın: 'İri gözlü hurilerdir' (Vakıa Suresi, 22) sözünü bana anlat" dedim
  "Onlar beyaz tenli, iri gözlü, kara kuşun kanatları gibi sürmelidir" dedi
  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır' (Rahman Suresi, 58) ayetini anlat" dedim
  "Onlar el değmemiş sedefteki inci gibi güzeldirler" dedi
  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'O cennetlerde iyi ahlaklı güzel kadınlar vardır' (Rahman Suresi, 70) ayetini anlat" dedim
  "Onlar çok güzel huylu ve güzel yüzlüdürler" buyurdu

  Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır Oraya esenlikle ve güvenlikle girin Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler  (Hicr Suresi, 45-48)

  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'Onlar, toz konmamış yumurta gibidirler' (Saffat Suresi, 49) ayetini anlat" dedim

  "Onlar yumurtanın zarı gibi beyaz ve naziktirler" dedi

  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'Kocalarına sevimli ve birbirlerinin akranıdırlar' (Vakıa Suresi, 37)ayetini söyle" dedim

  "Onlar dünyada ihtiyar, gözleri çapaklı, saçları ağarmış ve zayıf olarak ölmüşken, Allah onları cennette bakire, kocalarına sevimli, aşık ve bağlı, birbirlerinin akranı kılacak" buyurdu

  "Ya Resulullah! Dünya kadınları mı üstündür, yoksa iri gözlü huriler mi?" dedim

  "Elbisenin yüzü astarından kıymetli olduğu gibi, dünya kadınları da hurilerden üstündürler" dedi

  "Neden ya Resulullah?" dedim, şöyle açıkladı:

  "Namazları, oruçları ve Allah'a ibadetleri sebebiyle Allah onların yüzlerini nurlandırır, kendilerine ipek elbiseler giydirir Onların tenleri beyaz, elbiseleri yeşil, ziynetleri sarı, buhurdanlıkları (tütsülükleri) inci ve tarakları altındır Onlar şöyle söylerler:

  "Biz burada ebedi kalacağız Biz sevimli ve mutluyuz Asla üzülüp sıkılmayız Başka aleme göçmeden hep burada kalacağız Biz bu halimizden memnunuz ve herşeye razıyız Hiç kimseye kızmaz ve öfkelenmeyiz Ne mutlu kendilerine eş olduğumuz ve bize eş olan kimselere" [Gençlik ve Ölüm, s 422-423]

  Dikkat edilecek olursa Kuran'da (Rahman Suresi, 70) ve hadislerde cennet kadınlarının güzel huylu olmalarına da dikkat çekilmiştir Bir başka hadiste ise cennetteki insanların ve bulundukları ortamın güzelliği şöyle tarif edilmiştir:
  Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır (Rahman Suresi, 70)  Paylaş
  Cennette İnsan Güzelliği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Giyeceklerin Güzelliği ve Çeşitliliği:

  Kaliteli kumaşlardan yapılmış rahat ve güzel kıyafetler giymek herkesin hoşuna gider Cennetteki çeşitli renk ve güzellikteki kıyafetler de insanın bu yöndeki zevkine hitap edecektir Dünya şartlarında kıyafetler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar hep bir eksiklik söz konusudur Tüm giysiler zaman içinde eskir, renkleri solar, kişide ilk giydiği zamanlardaki beğeniyi uyandırmamaya başlar Bir kişinin dünyada çok sayıda giysiye sahip olması da bir önem taşımaz, çünkü bu giyimlerden alınan zevk kişinin ömrü ile sınırlıdır Ölümle birlikte diğer tüm eşyalar gibi bunlar da geride bırakılır Oysa cennet giysileri hem kusursuz güzellik ve çeşitlilikte hem de sonsuza kadar kalıcıdırlar Peygamber Efendimiz (sav)'in cennet giysilerinin bu özelliklerine dikkat çektiği bir hadisleri şöyledir:
  Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler (kadın, eş), ebedi pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır Orası yüksek, güzel ve selim yurtlardan parlak hayat sürülen bir yerdir [Ramuz el-Ehadis-1, s 170/1]
  Ayrıca bu kıyafetler öylesine boldur ki, kimse bir eksiklik ve ihtiyaç hissetmeyecektir Bir hadiste bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir:
  Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür [Tezkireti'l Kurtubi, s 325-326/563]
  Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir

  (İnsan Suresi, 12 )  Cennet ehlinin giyecekleri de en rahat edecekleri şekilde yaratılmıştır Giyilen kıyafetler, cennetteki kusursuzluk ve güzellik içinde hiçbir rahatsızlığa sebep olmaz Dünyaya ait eksiklikler -kıyafetin solması, kırışması, kirlenmesi, eskimesi vs- de cennette yoktur Ayrıca cennette kıyafetlerin kumaşlarının dokunması, dikilmesi gibi hazırlık aşamaları da söz konusu değildir Cennette Allah'tan bir nimet olarak herşey her zaman en mükemmel şekliyle hazırdır Cennetteki müminlerin kıyafetleri ile ilgili haber verilen diğer detaylar şöyledir
  Cennetin giyecekleri dokunmaz Cennetin meyveleri yarılır da ondan elbise çıkar [Tezkire-i Kurtubi-1, s 21]
  Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür Budakları kırmızı altındır Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir [Tezkireti'l Kurtubi, s 314]
  Üzerinde yetmiş kat elbisesi olur En aşağısı Tuba ağacından yapılmış, gelincik çiçeği gibi [Ramuz el-Ehadis-1, s 99/8]

  Ayetlerde de cennetteki elbiselerin ipekten ve süslemeli oldukları şöyle haber verilmiştir:
  Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır (İnsan Suresi, 21)
  Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)dir (Hac Suresi, 23)
 3. 3
  Rabbim bu nimetlerden faydalanacak ameller işlememizi nasip etsin..amin... 4. 4
  RABBİM CENNETE GİRİP GÜZELLİKLERİNDEN TADABİLMEYİ CÜMLEMİZE NASİP ETSİN..aMİN. 5. 5
  Allahim tÜm mÜslÜmanlari cennetİne nasİp etsİn.kÜfÜr ve gÜnahdan bİzlerİ uzak tutsun. 6. 6
  Allahım cümlemize böyle güzel nimetlere kavuşmayı nasip eylesin..amin.paylaşım için teşekkürler kardeşim mevlam razı olsun...cennette insan bedeni,  cennette insan güzelliği,  cennetin güzelligini anlatan,  cennetin özelliklerini anlatan ayetler,  cennetteki kıyafetlerin resimleri,  cennette insan bedeni nasil olacak,  kurani kerim insan güzelligi