İslam Dini ve İman Bölümü ve Cennet Forumundan Cennetteki Irmaklar ve Denizler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennetteki Irmaklar ve Denizler

  Reklam
  Cennetteki Irmaklar ve Denizler


  Su kaynakları bulundukları bölgeye bereket verir, orayı canlandırıp temizlerler Ayrıca suya yakın mekanlarda iklim de hem yaşamaya daha elverişlidir, hem de insanların hoşlarına gidecek ılımanlıktadır İşte bu nedenle insanların dinlenmek üzere seçtikleri mekanlar da deniz, göl ya da nehir kenarlarına yakın yerler olur Nitekim Kuran'da takva sahibi olanların Allah'tan bir nimet olarak "cennetlerde ve pınar başlarında" (Hicr Suresi, 45) oldukları bildirilmiştir
  Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde cennetteki nehirlerden sıkça bahsedilmektedir:
  Cennet ırmakları, misk dağlarının yahut da misk tepelerinin altından çıkar [Tezkireti'l Kurtubi, s 307/501]
  Cennette, bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s409/10097]
  Hadiste cennette baldan, sütten, şaraptan denizlerin olacağından bahsedilmektedir Ancak burada bahsedilen süt, bal ve şarap dünyadakinden çok farklı, cennete has özellikleriyle yaratılmıştır Cennette bunların her biri tertemiz, lezzet ve rahatlık veren içkilerdir Örneğin cennette sunulan şarap, dünyadakilere benzememektedir Cennet ehlini sarhoş etmeyecek, içenlerin şuurunu bulandırmayacaktır Allah'ın cennet için hazırladığı içki, "Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki) Onda ne bir gaile vardır, ne de kendilerinden geçip, akılları çelinir" (Saffat Suresi, 46-47) ayetleriyle Kuran'da tarif edilmektedir
  Ayrıca bu örnekler -süt, bal ve şaraptan ırmaklar- cennette Allah'ın kendilerinden razı olduğu kullarını bekleyen çok farklı güzelliklerin olabileceğine işaret etmektedir Süt çabuk bozulan bir besin olmasına rağmen, cennette sütten deniz ve ırmakların olması oradaki nimetlerin kusursuzluğuna çarpıcı bir örnektir Cennet ehli dilediği takdirde böyle görüntülerin yaratılması Allah için çok kolaydır
  Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır (Muhammed Suresi, 15)

  Bu nimetler tarif edilirken ırmak ve deniz ifadelerinin kullanılması da özellikle cennetteki bolluğu vurgulamaktadır İnsanlar dünyada bu nimetleri hep sınırlı miktarlarda görürler Kavanozlarda, cam şişelerde veya farklı ambalajlarda satın aldıkları bu ürünlerin cennette bir kaynak şeklinde karşılarına çıkması, bozulmadan, kirlenmeden, olabilecek en mükemmel lezzette kendilerine bol bol ikram edilmesi, heyecan verici bir nimet ve güzelliktir

  Kuran'da da bu ırmakların özelliklerinden detaylı olarak bahsedilmektedir:
  Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır (Muhammed Suresi, 15)

  Ayette süt, bal, şarap gibi birkaç nimet örnek olarak verilmiştir Ancak insanın hoşuna giden herhangi bir nimetin ırmak şeklinde akması, su gibi bol, temiz olması, bozulmadan kalması da mümkün olabilir Ayrıca Allah cennette içkilerin kadehlerle sunulduğunu ve bu içkilerden cennet ehlinin başların ağrımayacağını, kendilerinden geçip akıllarının çelinmeyeceğini bildirir Allah bir başka ayette "kaynaktan (doldurulmuş) kadehlerle çevrelerinde dolaşılır" (Saffat Suresi, 45) şeklinde buyurmaktadır Müminler için cennette "sonu misk olan, karışımı tesnimden, mühürlü, katıksız bir şarap" (Mutaffifin Suresi, 25-27) hazırlanmıştır (Tesnim: Cennetteki çeşmelerden birinin adıdır)

  Ayetlerde de belirtildiği gibi bu içecekler aynı zamanda güzel kokular da içermektedir Öte yandan cennette denizlerin altında, nehirlerin dibinde bizim hayal edemediğimiz olağanüstü güzellikler olabilir Allah dileyenin nefes alma sorunu olmadan dalmasını, çıplak gözle berrak bir görüntüyle deniz altındaki güzellikleri görmesini mümkün kılabilir Dünyada ancak belgeseller sayesinde haberdar olunan denizaltı güzellikleri, cennette müminlerin kolaylıkla görebileceği ve çok zevk alacakları şekilde olabilir  Paylaş
  Cennetteki Irmaklar ve Denizler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cennette ırmaklar zeminde değil yerin altından akacağı bildirilmektedir. Altlarından ırmaklar akan cennetler ifadesinde de bunu izah etmektedir.cennetteki bal nehri