İslam Dini ve İman Bölümü ve Cennet Forumundan Cennet Böyledir İşte Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennet Böyledir İşte

  Reklam




  cennet.jpg



  Hani, yeni doğmuş bir bebeği kucağınıza alır ve koklarsınız. Öyle güzel şeyler hissedersiniz ki, sanki türüm türüm cennet kokuyordur. Dolayısıyla da kokladıkça koklayasınız gelir. İşte cennetin dünyadaki en güzel yansıması budur. Bu tadı bir de huşu içinde Allah’a ibadet ederken hissedebilirsiniz. Bunun biri maddi cennet, diğeri ise manevi cennettir. Zira o maddi cennet diye isimlendirdiğimiz bebek, zamanla büyüdükçe değişime uğrar. Ama Allaha ibadetle bütünleşen manevi cennetiniz tadı size bağlıdır. Siz kendinizi o atmosferin içine bıraktıkça cennetiniz artacak ve tıpkı o türüm türüm kokan bebek gibi, sürekli cennet kokacaksınızdır. Ve işte oluşan bu cennet kokunuz hiç eksilmeyeceği gibi aksine huşunuz, ihlâsınız, takvanız ve ibadetiniz arttıkça, kokunuz da artacaktır.
  Cennet ve cehennem sadece öbür dünyaya ait olgular değildir. Doğru ve iyilik vasfınıza göre bu dünyada da cennet veya cehennemi yaşarsınız. Şayet bu konuya biraz daha açıklık getirmek gerekirse şöyle diyebiliriz ki, başınıza bir sıkıntı geliyorsa bu sizin yaptığınız her hangi bir yanlış nedeniyle Allah’ın sizi cezalandırmasıdır. Yani o sıkıntı sizin cehenneminizdir ki bu duruma sabretmek zorundasınız. Eğerde yaptığınız herhangi bir iyilik karşılığında güzel sonuçlarla karşılaşıyorsanız o da sizin mükâfatınız yani cennetinizdir. Ama bunların dışında Allah bizleri bazen hiç suçumuz yokken cezalandırıyor veya hiç hak etmediğimiz halde sevindiriyorsa bunlarında hakkını vermemiz gerekmektedir. Yani her halükarda sıkıntıya sabretmek, mutluluğa ise şükretmek durumundayız. Çünkü her ikisi de imtihan içindir.
  Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki bu dünyada da, ahirette de cenneti veya cehennemi yaşamak bizim elimizdedir. Zira cennetin de, cehennemin de elbette ki gerçek sahibi Allah’tır. O, hak edeni cennetine, suç işleyeni ise cehennemine koyacaktır.
  Dünyadaki cennet ve cehennemin derecesini, ahirette ki cennet ve cehennemin derecesiyle kıyaslamak elbette ki mümkün değildir. Dünyada ki sıkıntı veya mutluluk kesinlikle kısmidir. Asıl müreffeh veya meşakkat dolu hayat öbür taraftadır. O nedenle de akıllı bir insanın bu dünyadaki mutluluğu kazanmak yerine öncelikle ahiretteki mutluluğu kazanması gerekmektedir. Ama diğer âlemdeki mutluluğu kazanacağım derken bu dünyayı da tamamıyla sefil bir hayat yaşayarak geçirmek elbette doğru değildir.
  İlahi kitaplarda bildirilen ve peygamberlerce de açıklanan en büyük gerçeklerden biri şudur ki, Allah’tan başka ilah olmadığını tasdik eden ve bunu hayatına aksettiren her insan, varsa işlediği günahlarının cezasını çektikten sonra kesinlikle en sonunda cennete kavuşacaktır.
  Ama Cennetin de, cehennemin de elbet çeşit çeşit aşamaları vardır. Bu dünyada Allah için ne kadar çok çalışır ve efor sarf ederseniz, karşılığındaki cennet derecenizde ona göre olur. Yani şöyle ki, kim cennetten bir villa ya da köşk sahibi olmak istemeyip, sıradan bir daire ile yetinir ki? Eğer ne demek istediğimi anladınız ve sizde benim gibi düşünüyorsanız; Allah için sevin, Allah için sevindirin, Allah için çabalayın, Allah’ın hakikatini gündeme taşımak için emek sarf edin. Yani kısaca ne yapın ya da yapmayın ama kesinlikle Allahın gözüne girmeye çalışın. Zira bir ünlü düşünür ve din bilgininin de dediği gibi “Cennet ucuz değil ve cehennem dahi kesinlikle lüzumsuz değildir”. Onun için aklınız varsa kesinlikle cenneti kazanmanın ve de cehennemden kurtulmanın yollarına bakın ve olabildiğince adam olmaya çalışın. Çünkü cennete gidebilecek olanların kısaca tarifini yapmak gerekirse, şahsen ben ilahi kitaplardan öyle anlıyorum ki dünyada iken adam olabilenler cennete gidecek, dünyada iken adama olamayanlarsa cehennemde adam edildikten sonra ancak cennete kavuşabileceklerdir. Nitekim bu nedenle de gönderilen ilahi kitaplardaki asıl amaç, insanları adam etmektir diyoruz. Yani Allah, gönderdiği ilahi kitaplarda kısaca diyor ki; “Ey insanlar adam olun ve adam gibi yaşayın. Eğer adam gibi yaşarsanız sizi cennetle ödüllendireceğim, şayet adam olmazsanız da ben sizi cehennemde adam etmesini iyi bilirim ”.
  O nedenle gelin ey insanlar cehennemde adam olmaktansa bu dünyada adam gibi yaşamasını öğrenelim ve bu dünyada da, öbür tarafta da layık olduğumuz cennete kavuşalım.
  Mehmet Akif UÇAR



  Paylaş
  Cennet Böyledir İşte Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Cennetteki nimetler bir yana insanın onlara karşı duyduğu mutluluk ve içlerindeki huzur bir yana her şey en mükemmel şekilde olacaktır.



cennet,  güzel şeyler,  en güzel şeyler,  en güzel seyler,  cennet resmi,  cennet resimleri,  en güzel cennet resmi